Transportrobot ger Migu effektiva materialflöden

Migu Mekaniska i Tidan har testat en AMR-robot för transport för att utvärdera hur den kan effektivisera deras produktion. Det var under ett besök på ASSAR som Jakob Andersson, VD, fick se en transportrobot för första gången och blev nyfiken på vad tekniken kan användas till i den egna verksamheten.

Jakob berättar att de tidigare undersökt om det går att automatisera lyft och interntransporter för att slippa oergonomiska arbetsmoment. Vilket skulle effektivisera hela produktionen då de har mycket material- och verktygstransporter till och från maskiner.

Jakob Andersson, VD på Migu Mekaniska.

Hyrde en transportrobot under fyra veckor

Via Robotlyftet ansökte Migu om en automationscheck och kunde tack vare denna utforska vilken automation som uppfyller deras behov. Under fyra veckor har de hyrt en AMR-robot från Ravema för att testa konceptet kring automatiserade transporter. En AMR-robot (autonomous mobile robot) är en självgående mobil robot.

—  Vi vill testa hur den här tekniken funkar i vårt arbete och för att bli mer insatta när det väl blir aktuellt. Allt har funkat bra under de här veckorna och användarvänligheten är väldigt hög. Vi ser flera användningsområden för en transportrobot. Framför allt transport av råmaterial, färdiga detaljer och material till och från maskiner. Men även transport av verktyg och förbrukningsutrustning. Vi kan dessutom programmera den för att kunna byta pall med färdigt material under produktion. Det sparar mycket tid och våra operatörer kan fokusera mer på att övervaka och producera och de slipper oergonomiska lyft och andra risker, säger Jakob Andersson.

ASSAR visar automation i praktiken

Tekniken har fått positiv respons från alla i verksamheten som testat roboten och några av medarbetarna har fått lära sig att programmera. Nästa steg blir att göra en kalkyl och räkna på vilka kostnader en satsning på en AMR-robot kan reducera.  Jakob menar att man som litet företag inte ska vara rädd att prova ny teknik.

—  Det handlar egentligen bara om att ta första steget. Generellt sett är det lätt att operera en robot, det är användarvänligt och lätt att komma i gång. På ASSAR finns mycket teknik som är applicerbar för industrin. Ett besök där är väldigt inspirerande och ger även möjlighet att i verkligheten se hur det fungerar rent praktiskt. Även om det inte är aktuellt för oss precis nu har vi fått se hur det funkar och gett oss en bild av vad som kan fungera i vår verksamhet. Det gör att vi känner oss mer trygga med den nya tekniken när det väl blir aktuellt.

Läs mer om tekniken som finns på ASSAR  Exjobbare bygger billig AGV med öppen källkod

Kontakt med IDC ger ett långsiktigt perspektiv

Migu har ett långt samarbete med IDC och deltar i flera projekt. Det som startade med en behovsinventering och en företagsanalys i projektet Catalyst, ledde sedan till en vidareförmedling till ASSAR, Robotlyftet och en produktionsanalys. Där kom bland annat frågan runt automation upp som bidrog till att Migu kunde söka en automationscheck via Robotlyftet.

—  Tack vare kontakten med IDC får vi lättare överblick och ett långsiktigt perspektiv. Vad vi behöver göra för att bli bättre om ett halvår och inte bara vad som behöver fixas här och nu. Sedan finns de mer nischade aktiviteterna genom till exempel nätverk. Man kan säga att IDC bidrar med kollektiv erfarenhet, från flera olika värdar. Erfarenhet som inte vi har själva. All stöttning vi får är relevant och IDC ser verkligen till företagets utvecklingspotential.

Under hösten 2020 genomförde IDC en produktionsanalys hos Migu. Johan Lundahl, industriutvecklare tillverkning på IDC, gjorde bland annat en frekvensstudie.

Analys för att anpassa utvecklingsinsatserna

Johan Lundahl jobbar som industriutvecklare tillverkning på IDC och förklarar hur kontakten och utvecklingen för ett företag kan se ut.

—  Vårt samarbete med ett företag innebär att vi gör löpande avstämningar för att fånga behov längs vägen, för att kunna slussa vidare till rätt kontaktperson och projekt. Gör företaget någon av IDCs analyser, där steg ett är en företagsanalys, ger det ger en samlad bild av vad ditt företag vill jobba vidare med. Chansen till utvecklingsmöjligheter anpassade efter just de behoven blir större. Det kan leda till en utvecklingsresa i något eller kanske flera av våra projekt som gemensamt ger en långsiktig utveckling inom fler områden.

Områden ditt företag kan få stöttning inom


IDCs projekt och insatser – samverkan i allt vi gör

IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med fokus på olika områden som exempelvis affärsmodellsinnovation, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning. Det som stöttar industrin i Skaraborg för en hållbar framtid.

Läs om våra projekt och insatser

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min