Så leder och motiverar du ett team

I vår serie av Fokusträffar inom ledarskap & medarbetarskap föreläste Jenny Andersson under rubriken ”Så leder och motiverar du ett team”.

Nära 90 deltagare från den tillverkande industrin fick med tips, verktyg för att öka motivationen i sina team och nya kontakter genom engagerat nätverkande.

Skillnad på grupp och team

En grupp eller ett team, är det egentligen någon skillnad? Ett team kan bestå av två till flera personer men sex till antalet är ett bra team säger forskning. Ett team har ett gemensamt mål och en gemensam värdegrund. En grupp däremot kan till antalet bestå av hur många som helst och man har ofta samma utmaningar men individuella mål och en individuell värdegrund. Ett team har en starkare vi-känsla och sätter laget före jaget vilken gör att teamet är upp till 30% mer effektivt.

Dr. Susan Weelans, psykologi professor, IMGD modell visar skillnaden mellan grupper och team

Föreställningar och möjliggörare

För att bygga ett starkt team, förklarade Jenny, gäller det att teamet har ett positivt mindset med tillit till varandra. Carol S. Dwecks är professor i psykologi och beskriver det i sin forskning som ”Fixed & growth mindset” – kraften i att tro att vi kan utvecklas och bli bättre. Det handlar om föreställningar och då begränsande föreställningar och möjliggörare. Begränsade föreställningar kan vara till exempel ”det går aldrig”, ”vi misslyckas säkert” eller ”det klarar vi inte”. För att skapa ett positivt mindset kan vi istället jobba med möjliggörande tankar. ”Allt går om vi vill” eller ”det finns inga misslyckanden, bara erfarenheter”

En tanke är bara en tanke

Deltagarna fick göra en övning där de fick fundera på vad som skulle vara begränsande föreställningar som kan finnas i deras team. Och hur det skulle kunna vändas till möjliggörare. En tanke är bara en tanke. Blir jag stärkt av den? Annars tänk på hur ni vill ha det istället och vänd en begränsande föreställning till en möjliggörare, förklarade Jenny.

Konflikter skapar utveckling

Jenny fortsatte med att visa Patrick Lencioni teori på dysfunktionella team, team som inte fungerar så bra. Det kan vara avsaknad av tillit och en rädsla för konflikter. Konflikter är tvärtom en källa till utveckling och behövs för att komma framåt och tänka i nya banor, förklarade Jenny. Andra exempel är där känslan av att det mål teamet jobbar för inte spelar någon roll för utvecklingen. Eller att man inte ser resultatet eller målbilden. Att ha ett gemensamt mål skapar motivation. Fokuspunkter för att skapa funktionella team där alla går åt samma håll, enligt Patrick Lencioni, är att jobba mot en tydlig målbild och vision och att bygga en stark ledningsgrupp med samsyn för att skapa förtroende och hantera konflikter. Samt att skapa tydlighet.

Jenny Andersson engagerade och skapade delaktighet hos de som kommit till Fokusträffen.

Jennys tips för att bygga ett starkt team:
 • Sätt tydliga mål. Begränsa antalet mål då människans medvetande klarar att hålla 5 – 9 saker i medvetandet samtidigt.
 • Hjärnan har svårt att förstå ordet inte. Genom att göra målen till-formulerade förstår vi lättare och kan fokusera på rätt saker. Till exempel; ”vi ska se till att hålla ett schysst tempo” (istället för ”dra inte benen efter dej”)
 • Lyssna av behov i teamet. Exempel på bra coachande frågor: Vad vill du? Vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Varför är det viktigt? Vad mer är viktigt?
 • Det spelar inte jättestor roll vad det är för människor ett team. Det viktiga (enligt aristoteles studie) är att ha:
  -Psycological safety – En pskykologisk tillhörighet
  -Dependability – Möjligheten att ta eget ansvar
  -Structur & clarity – Struktur och ett tydligt mål samt delmål
  -Meaning – Att känna en inre mening och att alla i teamet kan vara med och bidra
  -Impact – Känsla av det finns ett högre syfte med varför jag gör det jag gör.
 • Skapa en tydlighet genom att gemensamt i teamet svara på sex frågor:
  -Varför finns vi?
  -Hur beter vi oss?
  -Hur kommer vi lyckas?
  -Vilken business jobbar vi i?
  -Vad är viktigast just nu?
  -Vem måste göra detta?
Bilder från dagen
Det här är en Fokusträff

Vår inriktning är att allt vi erbjuder på våra Fokusträffar ska ha sin grund i våra delägarföretags behov. I nuläget erbjuder vi Fokusträffar inom affärssystem, försäljning och ledarskap/medarbetarskap. Våra Fokusträffar är kostnadsfria och målgrupp är tillverkande industri i Skaraborg. Varje Fokusträff avslutas med en utvärdering där önskningar, behov och idéer för nästa träff fångas upp och får vara styrande i planeringen. Och framförallt är det en fantastisk möjlighet att träffa och nätverka med andra från industrin i Skaraborg, på Fokusträffen – så leder och motiverar du ett team, hittade 99% någon att nätverka med från en annan verksamhet än sin egen.


IDC och projektet Catalyst

Genom projektet ”Catalyst – för smart och hållbar produktion” bidrar IDC till ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. På så sätt ökar den tillverkande industrin sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra Fokusträffar, läs mer här eller hör av dig till Lisa.

Kommunikatör

0500-50 25 05

Lisa Stridh

Kommunikatör

Jag började jobba på IDC i oktober 2016. Då startade vi en verklig resa när det gäller vår kommunikation. Vi tog fram en ny grafisk profil, en ny hemsida och ett helt nytt sätt att kommunicera. Jag jobbar som kommunikatör och ledde arbetet, men det var verkligen ett jobb vi gjorde tillsammans – något av det roligaste jag gjort jobbmässigt.

Jag har alltid drivit utveckling där jag jobbat, och att då komma till IDC var en riktig fullträff! Här jobbar vi med utveckling bokstavligt talat varje dag, på alla nivåer och inom alla områden. Vi gör det dessutom tillsammans, vilket är otroligt lärorikt och roligt.

På min personliga bild har jag med en kortlek, den har flera betydelser. Dels var mitt första jobb efter min universitetsexamen på ett företag som jobbade med att producera kortlekar med foton i. Där var jag ensam anställd och hade alla roller och lärde mig massor. Dels tycker jag mycket om att spela kort och även att lyssna på Lars Winnerbäck som inte sällan sjunger om ”Hjärter dam” som jag frontat på bilden.

När jag inte jobbar är det familjen som gäller!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 05

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Besök ASSAR virtuellt

Besök ASSAR utan att besöka ASSAR – välkommen in i den virtuella miljön. Här kan du se dig omkring via…

4 oktober, 2022 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

24 januari, 2023 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande

Liten insats blev till stor hjälp med Industriell Dynamik

Karlsborgs Plåtproduktion AB konstruerar kundspecifika produkter genom förädling av plåt och rör. De sätter stort värde i att integrera miljöhänsyn…

18 januari, 2023 — Lästid 4 min

Delägare | IDCs erbjudande

Produktionsanalys hos AKRON

Akron utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom områdena spannmålshantering, biobränslehantering, motorer och fläktlösningar för industri. Huvudkontor och tillverkning ligger i…

20 december, 2022 — Lästid 6 min