Så ger företagsanalysen effekt hos industrin

Att vara delägarföretag hos IDC innebär att vi tillsammans gör en utvecklingsresa. Genom stöd och coachning längs med vägen kan företaget hitta sin fulla utvecklingspotential.

IDCs företagsanalys är ett välbeprövat analysverktygspeciellt framtagen för industrin, som genomlyser hela företaget.

Nuläge, önskat läge och samsyn

Verktyget ger en guidning, det viktiga är företagets egna resonemang. Företagets ledningsgrupp får betygsätta sitt nuläge och sitt önskade läge genom att besvara ett antal olika frågor. De områden som ingår i en företagsanalys är: ledning, marknad, produktutveckling, produktion, personal/HR och företagsgemensamt. Företagen får ett tillfälle att tillsammans ta sig tid och få prata igenom viktiga frågor, över alla delar i verksamheten och skapa sig en samsyn. 

Klicka på bilden och läs mer om IDCs utvecklingsresa.

 


Jari Safe ligger i Tibro och tillverkar bland annat jalusier för offentlig verksamhet. De rustar för en framtid med tillväxt och jobbar strategiskt för att utvecklas inom flera områden. Bland annat inom employer branding  och eftermarknad.

Företaget synliggör sina förbättringsområden genom bland annat målsättning med måluppfyllnad och uppföljning. De har frekventa medarbetarsamtal och jobbar med mätvärden och nyckeltal. Under sin utvecklingsresa genomförde Jari Safe en företagsanalys med hjälp av IDC för att lättare kunna identifiera vart och hur de kan växa och bli starkare.

Saker kommer upp på bordet som till vardags ofta ligger utanför det dagliga arbetet och inte blir prioriterat.

Viktor Lannemyr, VD Jari Safe

Jari Safe tillverkar bland annat jalusier för offentlig verksamhet.

Bekräftelse och nya infallsvinklar

Företagsanalysen genomfördes under hösten 2019 och Viktor Lannemyr, VD, berättar att den gett dem många nya infallsvinklar.

Viktor Lannemyr, VD Jari Safe.

— Det mest värdefulla, med en sådan här analys, är att det ger en hög grad av bekräftelse på saker man ibland bara gissar sig till. Saker kommer upp på bordet som till vardags ofta ligger utanför det dagliga arbetet och inte blir prioriterat. Bränderna som var ganska många förut har nu blivit färre. Det jag framför allt tar med mig från analysen är att den gav ett uppvaknande och en stärkt självkänsla i att våga driva vissa frågor vidare.

Företagsanalysen gav motivation till vidareutveckling

Viktor berättar att företagsanalysen och den generella dialogen både vid analystillfället och under återkopplingen, var både stimulerande och motivationshöjande för vidareutvecklingen.

— Vi har tack vare företagsanalysen idag mer fokus på svaga punkter i samtliga beslut som tas på Jari Safe. Det gäller bland annat inom områden som attraktiv arbetsgivare där vi jobbat för att öka tryggheten och trivseln bland medarbetarna. Vi har till exempel gjort vissa investeringar i lokalerna. Vi jobbar mycket med miljömässig hållbarhet där vi bland annat återanvänder material och köper tillbaka vissa material. Inom området för marknad tittar vi mer på en eftermarknad än vi gjort tidigare men även på ett komplement till vår affärsmodell där vi kan leasa våra produkter.

Siktar på att hitta nya delar i sin affärsmodell

Jari Safe har en tydlig målbild med sin resa och vill bli unika i sin bransch, avslutar Viktor.

— Om fem år är vi en större och bredare leverantör av både inbrottsprodukter och skyddsprodukter. Vi finns över fler marknader än vår nuvarande i Sverige och Norge. Vi har även hittat andra delar i vår affärsmodell som genererar ökad stabilitet och ökat resultat.

Hjälp genom långsiktigt stärkande och lärande insatser

Susanne Yngve, industriell utvecklare på IDC, var med då företagsanalysen genomfördes hos Jari Safe och förklarar att analysen är ett bra verktyg som företaget kan ha med sig i det kontinuerliga ledningsgruppsarbetet. 

— Jari Safe vill  utvecklas och har en målbild av vad som måste göras på kort och lång sikt. Företagsanalysen gav Viktor hjälp i prioriteringarna men även svar på att många bitar redan finns på plats. Efter analysen gör vi på IDC en sammanställning och listar även de områden som kan utvecklas i företaget.  Med en rad beprövade verktyg, stora nätverk och en bred kompetens kan vi ge företaget den ”hjälp till självhjälp” det finns behov av. Vi fokuserar på långsiktigt stärkande och lärande insatser. 

 


Vedum Kök & Bad har tillverkat kök och badrum, tvättstuga och förvaring sedan 1919. Företaget har successivt genomgått förändringar under åren men behov fanns av en mer företagsgemensam bild över förbättringsmöjligheter. Sandra Uvesten, produktionstekniker, berättar att de ville komma igång med daglig styrning och blev rekommenderade att först göra företagsanalysen.

Vedum Kök & Bad utvecklar och tillverkar allt från kök och badrum, till tvättstuga och förvaring.

Nyttigt med en analys av en extern part

— För oss blev analysen en igångsättare då vi vid genomgången fick frågan vad vi väntar på, vad kan gå fel? Är det något som går fel är det bara att göra om! Avrapporteringen var rak och tydlig och precis vad vi behövde. Analysen visade tydligt vad vi saknar, vad vi behövde göra för att komma vidare och vi kände verkligen att vi blev lyssnade på. Det har varit väldigt nyttigt att få en analys av en extern part som sätter fingret på precis det vi behöver. Vi blev uppmuntrade till att sätta igång och inte vara rädda för att det skulle kännas krångligt, Nu har hela företaget blivit mer öppet och vi kan ha en diskussion och se mer bortanför vår egen horisont.

Analysen visade tydligt vad vi saknar, vad vi behövde göra för att komma vidare och vi kände verkligen att vi blev lyssnade på.

Sandra Uvesten, produktionstekniker Vedum Kök & Bad.

Alla bidrar till en gemensam målbild

Sandra Uvesten, Vedum Kök & Bad.

Vedum Kök & Bad har nu börjat jobba mer med organisationen och att sätta upp gemensamma mål. Sandra ser positivt på det fortsatta arbetet.

— Tack vare vårt arbete hoppas jag vi får en mycket mer flexibel produktion och att alla har tydlig bild av vad som förväntas av oss som jobbar på Vedum Kök & Bad. Att alla är medvetna om varför de är här och varför deras jobb är viktigt och vet hur vi kan bidra till vår gemensamma arbetsplats. Dit har vi nått genom ett gott samarbete och en ökad kommunikation. Just kommunikation och information är jätteviktigt, det gör att vi lättare förstår varför vi gör det vi gör. Slutför vi arbetet med daglig styrning och ser att det ger positiva effekter blir förbättringsarbete ett naturligt nästa steg.

Företagsanalysen ger tid för diskussion och reflektion

Marie Hult, industriell utvecklare på IDC, var med och genomförde företagsanalysen hos Vedum Kök & Bad.

— Vi märker att den här analysen ger drivkraft hos företagen. När människor i företagen själva får diskutera sin syn i ett tryggt forum under en tid som är avsatt för diskussion och reflektion, får de ofta samsyn. När man tillsammans säger vad man bör göra som nästa steg, är det lättare att ta det. Under den här analysen upplevde vi en stor öppenhet, bra diskussioner och stort engagemang. De hade en gemensam syn om var förbättringsmöjligheter fanns och vad som fungerade mindre bra. Genom att alla fick samtala om de bitarna blev det tydligt för dem att det var dags att agera nu, i små steg istället för att hitta ”det rätta” stora steget. 


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande

Nytt erbjudande inom social hållbarhet

Vi på IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center West Sweden i frågor rörande social hållbarhet…

16 januari, 2024 — Lästid 1 min