Simulering ger VSAB konkreta beslutsunderlag inför en robotinstallation

Västsvenska Stålkonstruktioner AB, VSAB, har genom projekt Robotlyftet genomfört en simulering av en tänkt robotlösning som ett steg i en kommande utveckling av verksamheten. Som många i branschen går VSAB mot ökad automatisering.

I Lidköping vid Vänerns strand ligger huvudkontoret för VSAB – Västsvenska Stålkonstruktioner AB. Företaget gör komplexa stålkonstruktioner och avancerad ytbehandling. I Lidköping ligger även en av företagets fabriker där man utvecklar och producerar IQB-stomsystem – en industriellt prefabricerad samverkansstomme för byggnader.

Automationscheck möjliggjorde simulering

VSAB utför idag svetsning på IQB-balkarna med en automatisk svetsutrustning men även mycket manuellt arbete. Tillsammans med Johan Lundahl, industriell utvecklare på IDC och coach för Robotlyftet, påbörjades en förutsättningsstudie för robotisering. Förutsättningsstudien beviljades och VSAB fick en automationscheck och kunde under hösten 2019 och våren 2020 genomföra en simulering av företagets produktionsprocess. Jan Oscarsson, produktionsutvecklare, berättar mer om bakgrunden till företagets deltagande i Robotlyftet.

Jan Oscarsson, produktionsutvecklare på VSAB.

— Vi måste ständigt arbeta med vår produktivitetsutveckling för att behålla marknadsandelar och kunna ha kvar produktionen i Lidköping. Att vara nära sin marknad ger många fördelar som flexibilitet gentemot kunden samt kortare transporter och logistik. Vi hade som val att renovera upp befintlig utrustningen och få en längre drifttid och en högre tillgänglighet. Vi kunde göra en ersättningsinvestering med liknande teknik men med modern utrustning och få en viss produktivitetsvinst och något bättre kvalitet. Eller så kan vi ersätta allt med en automationslösning vilket innebär helt nya möjligheter vad gäller effektivitet, flexibilitet och arbetsmiljö. Under förutsättningsstudien 2019 konstaterades att de insatser vi såg framför oss, med en tänkt robotinstallation, låg i linje med den typ av insatser som Robotlyftet stöttar och vi kunde genomföra en simulering av en robotstation.

En av de stora vinsterna är att kunna identifiera utmaningarna innan det stora arbetet drar igång, och att veta att vi kan lösa dem.

Jan Oscarsson, produktionsutvecklare på VSAB

Simulering av robot identifierar utmaningarna i förväg

Det finns många fördelar med att genomföra en simulering innan beslut fattas kring en automationslösning.  VSAB har fått helt andra förutsättningar då de nu vet mer kring var de kritiska punkterna finns tekniskt sett.

— Det har gett oss möjligheter att titta på olika konfigurationer av en svetsstation. Vi har även kunnat testa och utvärdera till exempel vilken prestanda en robot behöver ha för att kunna fungera med tanke på arbetsområde, räckvidd och hanteringsvikter. I och med att vi inte kör serieproduktion av våra produkter ställer det särskilda krav på programmeringen av en robot. Att i förväg kunna göra en simulering av arbetet har varit oerhört värdefullt för oss. Det vi fått ut från simulatorn är layout, konfiguration, cykeltider och insikt om risker för kollision. Vi har blivit säkrare inför vår kommande automation och vet nu att vi har kapacitet för den här lösningen och att vi kan hålla en bra kvalitet.  En av de stora vinsterna är att kunna identifiera utmaningarna innan det stora arbetet drar igång, och att veta att vi kan lösa dem.

Får en färdig layout innan kontakt med leverantör

Jan lyfter även fram den positiva effekt det blir av att kunna göra en omfattande förstudie i projektform innan kontakt tas med en leverantör.

— Vi kunde i lugn och ro, utan att behöva gå in ett samarbete med en tänkbar leverantör, göra en ordentlig förstudie inför en eventuell investering i en robotlösning. Vi har kunnat testa, identifiera tekniska utmaningar, göra kapacitetsanalyser och en grov payoff innan det är dags att ta kontakt med en leverantör. Nu har vi en färdig layout att visa för en systemintegratör vilket gör att vi sparar tid och resurser inför en robotisering.

Provsvetsning med robot hos Axson Teknik.

Positiv inställning till förnyelse och ny teknik

Under förstudiefasen bildade man en arbetsgrupp med projektledare, konstruktör, produktionsledare och operatör. Olika yrkesgrupper bidrar därmed med sina speciella kunskaper och sin syn på vad man bör diskutera under förarbete och planering. På VSAB finns flera operatörer som redan tidigare arbetat vid robotstationer. En robotisering kommer inte att innebära rationaliseringar i form av personalneddragningar. VSAB har en tillväxtplan och vill öka sin kapacitet, och kommer snarare att rekrytera fler medarbetare framöver. Det finns allmänt en positiv inställning till förnyelse och ny teknik i företaget.

— Robotisering i sig innebär inte en revolutionerande teknologi, grundtekniken har funnits sedan 60-talet. Men det blir ändå ett tekniklyft för företaget. De flesta här har sett en industrirobot, men inte i grunden blivit insatta i vad robotisering innebär, så det blir en kompetenshöjning. Vi är ett så pass litet företag att alla på olika sätt blir berörda av ny teknik och nya processer. Och för oss är detta en investering som stärker företaget, och som är positiv för både företag och medarbetare.

Har flera utvecklingsprojekt på gång

Allt som allt har hela simuleringen tagit cirka fem månader och fungerat smidigt med alla involverade parter, avslutar Jan.

— Förstudien påbörjades i början av november och slutfördes i början av mars. Det har varit oerhört enkelt att både ansöka och i kontakten med Tillväxtverket. Det fungerade bra med kort handläggningstid och snabbt besked.  Tack vare simuleringen har vi  fått mycket kunskap om hur en robotlösning ska se ut och vilken kapacitet vi kan räkna med. Nu har vi avrapporterat projektet till vår VD och styrelse och avvaktar ett beslut. Vi får se vad det landar i då vi har flera utvecklingsprojekt på gång, men någon typ av investering ser vi framför oss.


Så kan ASSAR och Robotlyftet stötta företag

Är ditt företag nyfikna på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möljihgeter med automation? Kontakta oss på IDC så guidar vi dig och ditt företag genom en introduktion.

Projekt Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Läs mer om Robotlyftet

ASSAR Industrial Innovation Arena bedrivs forskning inom simuleringsteknik och där finns även demonstratorer att kika på för att se hur det fungerar i verkligheten.

Läs mer om ASSAR

Vill du veta mer?

Hör av dig till David eller Johan om du vill veta mer om simulering eller om Robotlyftet.

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Nätverk | Projekt

Grattis årets produktionstekniker och produktionstekniska studenter

Årets produktionstekniker är Mika Tolonen på Partex Marking Systems AB. Priset för årets produktionstekniska student gick till Johan Melin och…

11 juni, 2021 — Lästid 8 min

Information | Projekt

Kronprinsessparet besökte ASSAR

Onsdagen den 25 augusti besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Västra Götalands län för att i pandemins spår uppmärksamma lokala insatser…

25 augusti, 2021 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt | Samverkan

ASSAR – ett bollplank för industrin

För att möta de globala trenderna och utmaningarna som industrin står inför växte ASSAR fram; en arena som stödjer den…

8 juni, 2021 — Lästid 3 min

Johan Lundahl - industriell dynamik

IDCs erbjudande | Projekt

Industriell Dynamik — fri rådgivning för industrin

Står du inför en utmaning och behöver experthjälp? Vi på IDC är en del av expertnätverket Industriell Dynamik. Små och…

31 maj, 2021 — Lästid 4 min