Prova ett nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer

Projektet Hållbar interiör har jobbat med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt.

Efter ett år av intensivt arbete närmar sig forskningsprojektet Hållbar interiör äntligen svaren på hur ett hållbarhetsarbete i en lokal kan bedömas och fungera i praktiken. Nu öppnar projektet dörren till plattformen som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete sammanvävs. I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.

Tydligare hur du bäst arbetar miljömedvetet med din lokal

Kreativa och affärsmässiga avväganden kopplade till hållbarhet i en lokal är inte alltid självklara. Med Hållbar interiörs verktyg Hint kommer det bli tydligare vad som påverkar och hur du bäst arbetar långsiktigt miljömedvetet med din lokal. Som utgångspunkt för detta har RISE, Research institute of Sweden utvecklat och sammanställt ett antal mätbara kriterier. De väger in drift, organisation, byggnad och inventarier och självklart är även andelen återbrukad inredning avgörande.

– Vi är superglada över att äntligen börja få ut vårt arbete till aktörer i branschen. Det finns en stor efterfrågan på ett verktyg som Hint.  Alla vill kunna agera mer hållbart, både hyresgäster och inredningsarkitekter, säger Kristin Östberg, inredningsarkitekt och initiativtagare till Hållbar interiör.

Testkör i verkliga lokalprojekt

Parallellt med forskningsarbetet har ett antal pilotprojekt involverats för att praktiskt kunna testköra kriterierna i verkliga lokalprojekt. Resultaten från faktiska kontor och offentliga miljöer ligger sedan till grund för Hint som utvecklats av projektpartnerna Agero och Voidmark.

Här kan användaren i detta tidiga skede nu alltså få en förståelse kring vilka faktorer som väger tungt och som man kan ta hänsyn till i uppstarten av ett lokalprojekt.  Hållbar interiör har som mål att påverka hela inredningsbranschen i en långsiktigt hållbar riktning. Man tar även fram en ny miljöcertifiering för interiöra miljöer.

– Men en certifiering är så mycket mer än ett intyg om att man uppnått en viss hållbarhet med sin lokal. Det är en lång väg dit och ett långsiktigt åtagande. Med verktyget vill vi försöka guida alla inblandade längs vägen och nu kan man ta det allra första steget, Sascha Firle, IT-projektledare för Hint.

Testa verktyget Hint

Om Hållbar interiör

Hållbar interiör erbjuder det digitala hållbarhetsverktyget Hint som underlättar i resursmedvetna förändringsprocesser av interiörer. Hållbar interiör utvecklar också en miljöcertifiering som säkerställer att de långsiktiga och hållbara värdena uppfylls i en inredning.  Projektet har som mål att sätta en ny standard för hur en inredning värderas och hur rumslig gestaltning kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och långsiktigt hållbara värden.

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt med stöd från Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation.  Det drivs som ett samverkansprojekt med 22 projektparter, däribland Rise, Tengbom, SGBC, Malmö Stad, TMF, IDC, RP, Rekomo och Flokk med flera. IDC medverkar som partner i projektet och vårt bidrag består i att stötta med erfarenheter från det avslutade projektet Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden. Steg 2 av Hållbar interiör beräknas vara avslutat i september 2022.

För mer information kontakta:

Kristin Östberg
Initiativtagare och inredningsarkitekt

0708-40 44 51

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min