Produktionstekniska dagen: Genuin produktionsteknik i framtidens fabrik

Onsdagen den 29 maj hölls årets Produktionstekniska dag i ASSAR Industrial Innovation Arena. Årets tema var ”Genuin produktionsteknik i framtidens fabrik”. Målet med dagen var att deltagarna skulle få ta del av den senaste forskningen inom området, kolla på ny teknik och höra inspirerande föreläsningar.

Produktionstekniska dagen

Produktionstekniska dagen har arrangerats sedan mer än 10 år tillbaka av IDC West Sweden AB genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. Syftet med dagen är att mötas för att ta del av den senaste forskningen, nyheter i regionen, ny teknik och inspirerande föreläsningar. Deltagarna fick den 29 maj ta del av produktionstekniska nätverkets samlade erfarenheter och flertalet inspirerande demonstratorer på plats i ASSAR-miljön. I år hade även ingenjörsstudenter från Högskolan i Skövde en utställning i ASSAR där de visade upp sina exjobb inom produktionsteknik.

Årets produktionstekniker

Under dagen delades det ut pris till Årets produktionstekniker med en prissumma på 10 000 kronor. Årets produktionstekniker blev Aneta Larsen från företaget Prodma AB med projektet ”industrialisering och genuint bred produktionsteknisk implementering”

Alla på Prodma är väldigt stolta över att vi tillsammans vunnit detta, det har varit ett samarbete mellan teknik, produkt och produktion.

Aneta Larsen, Prodma AB.

Juryns motivering:

”Med stor ödmjukhet och nyfikenhet har vinnaren med sitt agila och innovativa förhållningssätt anpassat och maximerat det produktionstekniska arbetet i verksamheten, under införandet av en helt ny produkt. Arbetet har lett fram till en stor teknisk utveckling och anpassning för en mer flexibel och rekonfigurerbar produktion. Ett arbete där medarbetarna i produktionen varit delaktiga från start. Vinnaren har därmed bidragit till att både företaget och kunden fått förbättrad kvalité, kapacitet och lönsamhet på ett säkert sätt. Sedan produktionsstart har vinnaren kontinuerligt utvecklat de interna produktionsprocesserna, säkrat rätt kvalité samt bidragit till en ökad produktionstakt med 75%.”

Från vänster till höger: Mats Jägstam – vicerektor Högskolan i Skövde, My Andersson och Samantha Hovbjer – ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde, Aneta Larsen – Prodma AB, Thomas Nilsson – VD IDC West Sweden AB.

Årets produktionstekniska student är:

Priset för årets produktionstekniska student delas av två studenter; Samantha Hovbjer och My Andersson för sitt examensarbete ”Från manuella monteringsstationer till  Människa-Robotsamarbete” och de vinner 5000 kronor vardera.

Juryns motivering

”På en konkurrensutsatt marknad finns ett kontinuerligt behov av att undersöka, utvärdera och implementera nya arbetssätt och metoder som kan bidra till en fortsatt hög konkurrenskraft för svensk industri. Årets examensarbete har visat hur specifikationer för samarbetsrobotar, så kallade Cobots, kan tas

fram och hur dessa robotar kan användas i produktionen. Resultatet av projektet visar att implementerad lösning inte bara skulle innebära stora ergonomiska fördelar utan även tidsbesparingar på upp till 50%.”

Det känns såklart jätteroligt att vinna, men det var inget vi väntade oss så nu är vi lite chockade.

My Andersson.

Presentationer från dagen

Under dagen hölls presentationer både från industriföretag i Skaraborg, Högskolor och forskningsinstitut. Här hittar du alla presentationer samlade från dagen.

Vad händer i regionen

Vad som händer framåtriktat på IDC och inom forskning på Högskolan i Skövde. Thomas Nilsson, VD på IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, vicerektor på Högskolan pratade om vikten av digitalisering för framtidens fabrik, om cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller.

Thomas Nilsson, VD IDC West Sweden AB

Digitalisering, Grain Cloud

Malin Heder presenterade Skandia Elevators digitala verktyg Grain Cloud. Verktyget är en app uppkopplad mot kundens enheter i anläggningen och underlättar service, lager, driftstatus med mera. Den ger snabbt och enkelt en överblick över alla processer och enheter på anläggningen. Bland annat beräknas tork- och transporttider vilket underlättar planering och arbetsfördelning.

Skandia Elevator

Det finns alltid en bättre lösning

Anders Johnsson är författare, debattör,företagare och driver Skriftstället i Stockholm. Under Produktionstekniska dagen presenterade han en kavalkad av lyckade och misslyckade exempel från den svenska produktionsteknikens historia. Anders skickade två artiklar till oss som mer djupgående tar upp delar av det han berättade om i sin presentation.

Tio teser om entreprenörsskap

Serendipitet

CEJN AB

CEJN AB tog i våras emot  Svenska Monteringspriset. Filip Palmkvist berättade om deras automationsresa och hur arbetet fortlöper i deras produktion. Läs även vårt reportage med CEJN.

CEJN AB

Rekonfigurerbar produktion

Tehseen Aslam presenterade hur produktionssystem kan anpassas efter tillverkningskapacitet och funktion för att bli mer agila.

Högskolan i Skövde och Jönköpings Universitet

Cirkulär ekonomi

Josefina Sallén från RISE berättade hur cirkulär ekonomi påverkar industrin. Att vi behöver ta vara på värdet i produkterna och använda dem under längre tid. Genom att till exempel sälja en tjänst istället för en produkt äger tillverkaren produkten och har lättare att uppgradera och serva den för att ge produkten en längre livscykel.

Cirkulär ekonomi

Exoskeleton

Estela Perez Luque och David Hoyos Rodrigues presenterade hur ergonomisk verktyg avlastar vid monotona arbetsmoment.

Högskolan i Skövde

 

Bilder från dagen

Nedan finns ett bildkollage från dagen.

Vill du vet mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniska dagen eller PT Nätverk.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min