CEJNs väg mot långsiktig hållbarhet

Robert Turesson och Filip Palmkvist på CEJN AB fick tidigare i våras ta emot Svenska Monteringspriset för sitt arbete med att automatisera produktionen. Här berättar Filip Palmkvist, Gunnar Hellichius och Pierre Bellehed mer om vad deras arbete inneburit.

CEJNs automationslösningar är skalbara och kan appliceras av andra men kan även anpassas till CEJNs övriga utrustning. Tack vare det här arbetet som utförts i små steg har verksamheten blivit en bättre ergonomisk arbetsmiljö och fått en skalbarhet som skapar en mer flexibel och effektiv produktion.

Ville automatisera lågvolymsproduktion

CEJN tillverkar snabbkopplingar och nipplar till både tryckluft, hydraulik och vätskor. Deras utmaning har alltid varit att de producerar allt från enstycks upp mot miljonantal. Nu är det mesta omställt från funktionell montering med batch i varje steg till ett flöde rakt igenom hela monteringsprocessen.

-Det vanligaste är att verksamheter automatiserar sin högvolymsproduktion, vi funderade på nästa steg, hur en automation kring de små och medelstora volymerna skulle kunna gå till, berättar Gunnar Hellichius, Production Manager på CEJN. Alternativet för många är att lägga produktionen utomlands, men det ville inte vi göra

Fick provjobba med robotar

CEJN har en produktionsstrategi där de valt att bland annat prioritera kompetensförsörjning och utveckling genom till exempel samverkan med skolor och forskningsinstitut. Tack vare ett forskningssamarbete med Chalmers tekniska högskola som startade runt 2015 – 2016 fick vi möjlighet att testa hur det är att jobba med kollaborativa robotar, berättar Filip Palmkvist, Workshop Manager på CEJN.

-Det var var nyckelfaktorn till vår automatisering. Det var där vi fick se tekniken och vågade ta steget. Det är ju väldigt bra att kunna vara med i forskningsprojekt lite vid sidan för att få möjlighet att se ny teknik och vad som händer. Efter det köpte vi den första roboten.

Gunnar Hellichius och Pierre Bellehed framför den CEJN-framtagna utrustning som Robert Turesson och Filip Palmkvist fick Svenska Monteringspriset för.

Genomför CE-märkning själva

Två saker har varit avgörande för CEJNs automatisering, förklarar Pierre Bellehed, Product Workshop Manager. Utbildning av operatörer och att vi kan genomföra egen CE-märkning.

-Vi har en enorm stor produktflora som ständigt förändras. Med tanke på det har vi beslutat att ha egen kompetens som klarar att bygga enkla Poka-Yoke-lösningar eller mer avancerade automatisering som den som Filips team varit med och byggt. Tack vare att vi även har kunskapen att själva kunna CE-märka automatiseringen sparar vi enorma resurser. Det har inneburit mycket utbildningar och många samarbeten, men nu har vi ett standardiserat arbetssätt för hela processen. Kompetensen har vi byggt upp med hjälp av ett annat bolag som jobbar med CE-märkning. Det är oerhört viktigt då vi bygger egen utrustning att kunna göra det på ett säkert sätt.

Alla fick provjobba med en robot

CEJN har tagit små steg i taget för att kunna automatisera sin lågvolymsproduktion som ibland inte uppgår till mer än 10-20 i antal. Den första roboten köptes in bara för att ha som test och utvecklingsrobot för att medarbetarna skulle kunna prova  och förstå hur en kollaborativ robot fungerar används, berättar Gunnar.

-Det skapade en efterfrågan och en medvetenhet hos våra medarbetare om att det här är något som är till för att hjälpa dem i arbetet. Alla har fått prova att programmera och köra för att få känna på vilken avlastning det skapar i produktionen. För att lyckas är det viktigt att alla är delaktiga i utvecklingen. Alla ska ha den grundkompetens som behövs så det inte hänger på några enstaka. På så sätt löper utvecklingen på utan att stanna av. I produktionsstrategin hänger allt ihop, våra medarbetare, förbättringsgrupperna och vår prioriteringsordning.

För att lyckas är det viktigt att alla är delaktiga i utvecklingen. Alla ska ha den grundkompetens som behövs så det inte hänger på några enstaka. På så sätt löper utvecklingen på utan att stanna av. I produktionsstrategin hänger allt ihop, våra medarbetare, förbättringsgrupperna och vår prioriteringsordning.

Gunnar Hellichius, Production Manager på CEJN.

Byggt allt själva

-Teknikerna har under tiden som medarbetarna utbildats och testat robotarna jobbat för att skapa flexibla flöden med gränssnitt mellan befintlig utrustning och robot, förklarar Pierre. All uppbyggnad har teknikerna gjort själva. Vi har fått tänka lite extra och prövat flera olika idéer gällande indexering mellan robot och befintliga utrustningar som varit en av de större utmaningarna.

Delar med sig av sin kunskap

CEJN är med i olika former av nätverk som till exempel Produktionstekniskt strategiskt nätverket (PT Nätverk) där IDC är en av de drivande parterna, Handelskammaren och olika produktions- samt underhållsnätverk. Detta är ett sätt att bygga kompetens inom företaget, förklarar Gunnar.

-Det är oerhört viktigt att få inspiration och erfarenhetsutbyte med andra företag och även dela med oss av vår kunskap. Vi tror på att ju mer vi delar med oss av egen erfarenhet och tar till oss av andras, ju starkare blir också Skaraborg. Viktiga arenor för nätverkande är till exempel ASSAR och Monteringsforum där vi varit delaktiga under lång tid för att träffa andra och dela kunskap.

Långsiktig hållbarhet

Det som drivit CEJN i sitt arbete är att uppnå långsiktig hållbarhet, både i produktionssystemet och för att få en hållbar arbetsplats. Men även som ett led till att Sverige ska vara konkurrenskraftigt år 2030. För att få Svenska Monteringspriset uppfyller CEJN tre grundförutsättningar i sin automation. Deras automationslösningar är skalbara och kan appliceras av andra och kan även anpassas till CEJNs övriga utrustning. Det är även möjligt att äntra två komponenter med varandra med en tvåarmad robot. Det tredje är tillämpningen av 3D-printning i produktionen. CEJN ritar själva de komponenter som ingår i utrustningen och printar ut dessa, i dagsläget 52 olika komponenter.

Dessa lösningar skapar tillsammans en mer ergonomisk arbetsmiljö och skalbarheten ger en mer flexibel och effektiv produktion. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för tekniker och operatörer. Vi minimerar även riskerna för fel i produktionen då kvalitetssäkringen även den är automatiserad tack vare robotarna. Det är lätt att göra rätt, vilket skapar en trygghet för operatören, avslutar Pierre.

Läs om Svenska Monteringspriset

Från vänster: Gunnar Hellichius, Robert Turesson, Filip Palmkvist och Pierre Bellehed som tidigare i våras fick ta emot Svenska Monteringspriset.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min