Grattis CEJN till Svenska Monteringspriset

CEJN AB har tilldelades det Svenska Monteringspriset för sitt arbete att med hjälp av 3D-printning och kollaborativa robotar automatisera monteringen av sina produkter.

Svenska Monteringspriset delas varje år ut till en person eller grupp som utvecklat en organisation, produkt, system eller annat som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Automatiserad montering

Filip Palmkvist och Robert Turesson tog emot priset för det arbete de tillsammans med sitt team har utvecklat, inom såväl arbetssätt som teknik, för att automatisera montering av CEJNs produkter. CEJN tillverkar kopplingar till en rad olika applikationer, och montering utgör en stor del av verksamheten. I projektet har Filip och Robert drivit fram utvecklingen av ett monteringssystem med flexibilitet och skalbarhet i fokus. De har använt sig av kollaborativa robotar och 3D-printning där de snabbt kunnat testa olika typer av gripdon för att säkerställa dess säkerhet och precision.

Vad betyder det här arbetet för CEJN framåtriktat?

Gunnar Hellichius är Production manager på CEJN och berättat lite mer om utmärkelsen och vad deras arbete med utvecklingen av monteringssystemet innebär för deras fortsatta utveckling.

– Filip Palmkvists och Robert Turessons arbete har bidragit till att CEJN idag har en ny plattform att stå på gällande vidare utveckling av produktionen och är ett föredöme för svensk industri. Utmärkelsen Svenskt monteringspris är ett bevis på att den strategiska satsning som CEJN har genomfört de senaste åren, på ökad kompetens hos medarbetare tillsammans med ett stort tekniksteg inom produktion, har gett resultat, vilket vi är oerhört nöjda och stolta över.

Kompetens och styrka för ökad konkurrenskraft

CEJN har idag både kompetens och förmåga att själva konstruera och bygga allt från enkla Poka–Yoke lösningar till mer avancerade monteringsstationer vilket ger en enorm styrka att öka konkurrenskraften på CEJNs stora sortiment, berättar Gunnar. Utmaningen har varit att få en kostnadseffektiv montering även på små till medelstora årsvolymer. Arbetet har även bidragit till att förslitningsskador hos montörer kan undvikas i framtiden.

Utmärkelsen Svenskt Monteringspris är ett bevis på att den strategiska satsning som CEJN har genomfört de senaste åren, på ökad kompetens hos medarbetare tillsammans med ett stort tekniksteg inom produktion, har gett resultat, vilket vi är oerhört nöjda och stolta över.

Gunnar Hellichius, Production manager på CEJN

Juryns motivering

Priset delades ut i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Priset består av en glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt och 20 000 kronor. Juryns motivering till årets pristagare:

”Filip Palmkvist och Robert Turesson har tillsammans utvecklat såväl arbetssätt som teknik för att automatisera montering av CEJNs produkter. De har haft flexibilitet och skalbarhet som tydliga ledstjärnor och därvid nyttjat nya tekniker som kollaborativa robotar och 3D-printning. Den första installerade cellen har lett till väsentligt lägre produktionskostnad och förbättrad produktfunktion. Ett ergonomiskt problem har lösts på ett sätt som företaget kan tillämpa på många produkter. Cellen visar hur automation av små serier kan vara lönsam givet att man tänker långsiktigt. Pristagarnas arbete har bidragit till att CEJN idag har en ny plattform att stå på gällande vidare utveckling av produktionen. Filip Palmkvists och Robert Turessons arbete utgör därmed ett föredöme för svensk industri”.

Från vänster: Gunnar Hellichius, Robert Turesson, Filip Palmkvist och Pierre Bellehed på CEJN AB.

Svenskt Monteringsforum är ett nätverk av personer verksamma med utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Svenskt Monteringsforum drivs av RISE IVF AB.

Läs om när PT nätverk besökte CEJN

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar
Så jobbar Lundbergs Möbler och White Arkitekter med cirkulär ekonomi

Delägare | Projekt

Så jobbar Lundbergs Möbler och White Arkitekter med cirkulär ekonomi

Projekt Circular Hub har träffat Lundbergs Möbler i Tibro och White Arkitekter i Göteborg som sedan länge har ett samarbete. Båda har erfarenheter inom cirkulär ekonomi och vi fick höra deras tankar kring hur man kan få in mer av det cirkulära i samhället i stort och i verksamheterna.

21 maj, 2019

Digiresan Företagsutveckling

Projekt

Digiresan Företagsutveckling

Digiresan erbjuder två inriktningar – Kompetensutveckling och Företagsutveckling. Projekttiden Digiresan Företagsutveckling har löpt från april 2018 fortsätter till och med…

25 juni, 2019

Karin Kruse, välkommen till IDC!

Medarbetare

Karin Kruse, välkommen till IDC!

Karin Kruse jobbar som industriell utvecklare hos oss med fokus mot affärsmodellsinnovation i projektet Catalyst. Här berättar hon bland annat om miljöarbete och hur vi på olika sätt kan få in det cirkulära i våra affärsmodeller. För cirkulär ekonomi har egentligen funnits länge men vi har glömt bort det på vägen, menar Karin.

19 juni, 2019

B & L Lund fick med sitt material i Material ConneXion

Delägare | Projekt

B & L Lund fick med sitt material i Material ConneXion

I samband med att IDC gjorde en företagsanalys på B & L Lund i våras besök Anders Lund Material ConneXion och hade av en händelse materialprover med sig. De tyckte att materialet skulle platsa i biblioteket och gjorde ett försök att skicka in det för bedömning.

13 juni, 2019