PT Nätverk träffades på CEJN AB

På PT Nätverks senaste träff gjordes ett besök på CEJN AB i Skövde för att få se deras produktion och automationslina som ligger i framkant vad gäller bland annat ny robotteknik.

Det var en innehållsrik rundvandring som engagerade både besökare och medarbetare på CEJN och många nyfikna frågor och diskussioner uppstod under turen.

Många möjligheter med teknik

Att digitalisering och teknik skapar möjligheter för både effektivisering av ett företag, avlastning av monotona arbetsmoment och för att locka nya medarbetare var tydligt efter besöket.

Gunnar Hellichius på CEJN ledde rundvandringen.

Attraktivare arbetsmiljö

CEJN har succesivt bytt ut stora delar av sin gamla maskinpark till fördel för bland annat kollaborativ robotteknik med YUMI robotar. Teknikskiftet ger dem ökad lönsamhet, ökad flexibilitet, effektivare produktion och kortare ledtider. Dessutom gör det arbetsmiljön mer attraktiv för en yngre generation medarbetare. Samtidigt är enformiga manuella moment är på väg att jobbas bort vid produktion av större serier för att avlasta medarbetarna. Under rundturen fick deltagarna även en demonstration av den nya anläggningen för återvinning av olja.

Strategisk kompetensförsörjning

För att lättare kunna framtidssäkra kompetensförsörjningen har CEJN ett nära samarbete med Teknik College där de är aktiva i styrgruppen, deltar på öppet hus, tar emot PRAO elever, studiebesök och ger sommarjobb. De sitter även med i programrådet för teknikprogrammet på Västerhöjdsgymnasiet samt för Chalmers högskoleingenjörer. CEJN medverkar även i gemensamma projekt mellan Högskolor och näringsliv, samt PT Nätverk.

ASSA ABLOY

På nästa nätverksträff, den 22 mars,  görs ett besök på ASSA ABLOY i Eskilstuna. Då får deltagarna ta del av deras projektarena samt teorier kring projektledning, arbetssätt och metoder.

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriell utvecklare

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriell utvecklare

Jag började här i augusti 2009 och jobbar som industriell utvecklare till 60%. Jag jobbar främst i projektet ASSAR som industristöd vid implementering och spridning av tillämpad industriforskning. Jag genomför nulägesanalyser och gör flödesscheman för att fånga upp bland annat avvikelser, tillverkningskapacitet och potentiella utvecklingsområden. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade företagen är sett ur olika perspektiv. Utöver ASSAR  jobbar jag med projektet UDI – nya framtidens drivlinor och är även  sammanhållande för IDC produktionstekniska strategiska nätverket. De återstående 40% är jag anställd som senior projektledare på RISE där jag i första hand är aktiv i projekt som jobbar med den cirkulära omställningen i Sverige.

Tidigare jobbade jag som LEAN- och förbättringskoordinator på AB Volvo och har gått utbildningar inom bland annat ledning och problemlösningsmetodik, som till exempel Six Sigma.

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via