PT Nätverk träffades på CEJN AB

På PT Nätverks senaste träff gjordes ett besök på CEJN AB i Skövde för att få se deras produktion och automationslina som ligger i framkant vad gäller bland annat ny robotteknik.

Det var en innehållsrik rundvandring som engagerade både besökare och medarbetare på CEJN och många nyfikna frågor och diskussioner uppstod under turen.

Många möjligheter med teknik

Att digitalisering och teknik skapar möjligheter för både effektivisering av ett företag, avlastning av monotona arbetsmoment och för att attrahera nya medarbetare var tydligt efter besöket.

Gunnar Hellichius på CEJN ledde rundvandringen.

Attraktivare arbetsmiljö

CEJN har successivt bytt ut stora delar av sin gamla maskinpark till fördel för bland annat kollaborativ robotteknik med YUMI robotar. Teknikskiftet ger dem ökad lönsamhet, ökad flexibilitet, effektivare produktion och kortare ledtider. Dessutom gör det arbetsmiljön mer attraktiv för en yngre generation medarbetare. Samtidigt är enformiga manuella moment är på väg att jobbas bort vid produktion av större serier för att avlasta medarbetarna. Under rundturen fick deltagarna även en demonstration av den nya anläggningen för återvinning av olja.

Strategisk kompetensförsörjning

För att lättare kunna framtidssäkra kompetensförsörjningen har CEJN ett nära samarbete med Teknik College där de är aktiva i styrgruppen, deltar på öppet hus, tar emot PRAO elever, studiebesök och ger sommarjobb. De sitter även med i programrådet för teknikprogrammet på Västerhöjdsgymnasiet samt för Chalmers högskoleingenjörer. CEJN medverkar även i gemensamma projekt mellan Högskolor och näringsliv, samt PT Nätverk.

ASSA ABLOY

På nästa nätverksträff, den 22 mars,  görs ett besök på ASSA ABLOY i Eskilstuna. Då får deltagarna ta del av deras projektarena samt teorier kring projektledning, arbetssätt och metoder.

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i…

17 januari, 2023 — Lästid 7 min

Delägare | Nätverk | Projekt

Jämställdhetsintegrering för ökad utvecklingskraft

Eklunds Bildelslager har som affärsidé försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Linnea Eklund är vice VD och bjöd…

16 november, 2022 — Lästid 6 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Daloc i Töreboda öppnar dörrarna för PT-nätverk

Under slutet av 2022 följde ett 20-tal nätverksdeltagare med på ett studiebesök på Daloc i Töreboda där vi fick besöka…

14 februari, 2023 — Lästid 7 min

Information | Nätverk

PT Nätverk besökte AB Volvo

AB Volvo i Skövde har öppnat upp för guidade turer igen och Produktionstekniska nätverket fick möjlighet att besöka F-fabriken, E-fabriken…

13 april, 2022 — Lästid 2 min