Produktionstekniska dagen 2021

Torsdagen den 27 maj arrangerades Produktionstekniska dagen 2021 och även detta år var det ett helt och hållet digitalt event. Tema för året var ”Hållbar produktionsteknik med Internet of Things”. Här kan du läsa ett referat från dagen!

Produktionstekniska dagen arrangeras sedan mer än 10 år tillbaka av IDC West Sweden AB genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. Dagen riktar sig till personer som arbetar inom området produktionsteknik och målet med dagen är att deltagarna ska få ta del av den senaste forskningen inom området, kolla på ny teknik och höra inspirerande föreläsningar.

En naturlig mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte

2021 hölls dagen för fjärde gången i ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde och är för andra året i rad helt och hållet digital.

– Alla tillverkande företag berörs av det produktionstekniska på ett eller annat sätt oavsett bransch. Produktionstekniska nätverket och Produktionstekniska dagen är en naturlig mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika tillverkningsbranscher. Vi har idag över 70 aktiva deltagare i nätverket och det är just deltagarna som sätter agenda vad vi gör år efter år, vi välkomnar ständigt fler att delta, säger Fredrik Johansson, Industriell utvecklare på IDC West Sweden AB, ansvarig för dagen och nätverket.

Fredrik Johansson, ansvarig för PT-nätverk, och Jerry Olsson, ordförande i PT-nätverk, hälsade välkommen till PT-dagen.

Produktionstekniska dagen 2021

Fredrik Johansson, IDC, ansvarig för PT-nätverk och Jerry Olsson, Skandia Elevator, ordförande i PT-nätverk inleder dagen med att hälsa välkomna och berätta om PT-nätverks verksamhet. Sedan går moderatorerna för dagen, Anna Sybefeldt och Mathias Urenda, igenom programmet och kör igång dagen.

Dagens inleds av Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB, Mats Jägstam, VD på Science Park Skövde och Tehseen Aslam, vicerektor för samverkan vid Högskolan i Skövde. Leif Pehrsson inleder med en presentation om ny industriell logik, digitaliseringens utveckling och om hur kunskapen har blivit global.

– Det är exakt fem år sedan den här veckan som vi lanserade ASSAR, det här är en plats som knyter oss samman, som grundades av våra tre organisationer och Volvobolagen. ASSAR har attraherat väldigt mycket medel och finansiering, vilket gör att vi har stor förmåga att hjälpa industrin och näringslivet i regionen, säger Leif Pehrsson.

– Det ställs nya krav på affärsmodeller, produkter och utnyttja den kunskap som finns i samhället. ASSAR är en arena där NI kan hitta OSS på ett väldigt bra sätt, det stöd som våra tre organisationer kan ge, säger Mats Jägstam.

– Högskolan är oerhört starka inom digitalisering för hållbar utveckling, där har vi stark forskning och möjligheter till kompetensutveckling för att stärka svensk industri och stark konkurrenskraft. Skräddarsydda aktiviteter anpassade till ditt företags behov till spetsutbildningar och industridoktorander. Vår stora satsning just nu är WISE och WISER, kurser anpassade för industrin. Ni hittar mer information på Högskolans hemsida, säger Tehseen Aslam.

Se presentationen

Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB, Mats Jägstam, VD på Science Park Skövde och Tehseen Aslam, vicerektor för samverkan vid Högskolan i Skövde.


Fordonsbranschen i förändring

Med på länk är sedan Peter Bryntesson, senior advisor & project leader, Fordonskomponentgruppen. Peter berättade om fordonsbranschen i förändring och liknar det med när iPhonen introducerades – idag bygger leverantörerna 75 % av ett fordon och det påverkar leverantörerna och dess produktion. Omställningen betyder nya affärsmodeller, elektrifiering, ökad fokus på hållbarhet och den kompetensväxling som måste ske. 

Peter gjorde en trendspaning med megatrender och förändringar inom fordonsbranschen när det gäller energilagring, laddning, kraftelektronik, transmission, drivlinor, klimatsystem och frunk. Man ser även nya funktioner och egenskaper som lättvikt, nya material, nya funktioner, nya material, nya leverantörer och nya krav på produkterna. Det kommer nyheter som berör fordonsindustrin – varje dag.

– Hållbarhet kommer att vara en stor konkurrensfördel framöver, vi har hållbarhet i vårt DNA i Sverige, och tänk konkreta mål som går att rapportera, närproducerat, samarbeten och omvärldsbevakning. Sätt en hållbarhetsplan, starta upp det arbetet på en gång är mitt tips.

Se presentationen


Demonstratorer i ASSAR-miljön – forskning i praktiken

En presentationskavalkad från Högskolan i Skövde visar de olika demonstratorerna i ASSAR och de fyra olika testmiljöer som företag kan ta del av inom ramen för ASSAR – så tveka inte att ta kontakt med ASSAR om du är intresserad av något av det du ser i filmerna:

IRMA – Intelligent Reconfigurable Manufacturing

Virtual Ergonomics

Eye Tracker

Laserbaserad tillverkningsteknik

My Andersson och Marcus Gottschlich, från Högskolan i Skövde, berättar om demonstratorn IRMA.


Forskning från Högskolan

Anna Brolin, som forskar inom ergonomi på Högskolan i Skövde, presenterar sin forskning och projektet VIVA där man bland annat arbetar med digitala mänskliga modeller som ska efterlikna människans naturliga rörelsemönster. Anna arbetar bland annat med att undersöka och utvärdera exoskeleton, där man studerar operatörer som arbetar med rörelser över huvudet och presenterade resultaten: att exoskeleton hjälper till viss del och nu kommer man att undersöka detta djupare tillsammans med olika partnerföretag. Anna Brolin bjuder in företag till att testa detta och vara med i forskningsprojektet VIVA.

Niclas Ståhl, forskare på Högskolan, tar vid och berättar forskningen man gör tillsammans med industriföretag om AI inom stålindustrin. Niclas poängterar vikten av att samla in rätt typ av data och med rätt frekvens. Var finns den viktiga datan? Niclas och hans kollegor har bland annat studerat valsning av plåt där AI analyserade om den fanns en risk att det blev snett. Man kunde se att vissa mönster var högriskmönster och det kunde spåras tillbaka till en viss maskin och dess inställningar. Med hjälp av AI kan man förbättra och förutsäga produktionen och hjälpa operatören att bli bättre.

Tobias Andersson, forskare inom maskinteknik på Högskolan i Skövde, tar vid och berättar om forskningen på processnivå. Idag arbetar man bland annat med skärande bearbetning och lasersvetsning. Specialiseringen är modellering och simulering som man använder som hjälpmedel på vägen. Lasersvetsen står på ASSAR, vill man testa tekniken på objekt går det bra att ta kontakt med Tobias. Man arbetar bland annat i koppar, aluminium, rostfritt stål och vanligt stål. Porer är ofta det största problemet vid lasersvetsning och man försöker förbättra processen. Skärande bearbetning – där kan forskarna hjälpa till i en beredningsprocess.


Framtidens hållbara produktion – en cirkulär utmaning

Näst ut är Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen. Robin är med på länk och berättar om den cirkulära utmaningen med framtidens hållbara produktion:

— I Sverige har vi ett betydligt högre löneläge än de flesta andra länder. Inom EU finns också stöd till företag med mer stöd till vissa regioner där företag får stora konkurrensfördelar, så det blir en stor utmaning för svenska företag.  Här kan vi aldrig konkurrera med priset utan måste alltid utveckla erbjudandet baserat på andra faktorer som miljö, hållbarhet, cirkularitet, service, kvalitet, design, ergonomi, teknikutveckling, prestanda, energieffektivitet, ansvar och schyssta villkor. Vi kan erbjuda det mest kostnadseffektiva erbjudandet baserat på dessa faktorer och här kommer den nya tekniken spela en viktig roll för att utveckla tillverkningsindustrin för att bli mer effektiv, mer specialiserad, mer kundspecifik, cirkulär och fortsatt konkurrenskraftig, säger Robin Ljungar.

Robin berättar vidare att ställa om från en linjär logik till en cirkulär ekonomi är en plan från EU-kommissionen. Man vill lagstifta alla produkter, och införa produktpass.

Se presentationen


Företag i regionen berättar

Näst ut är Partex Marking System; ett framtidssäkrat företag och VD Peter Johansson berättar om hur ett mindre företag arbetar med allt det vi hört idag i praktiken. Företaget håller på med industriella märksystem och har dotterbolag i alla världsdelar med hjärtat och huvudkontoret kvar i Gullspång.

Vad gör vi på Partex för att möta utmaningarna för industrin idag? Partex ser över vad kan vi göra i ljuset av Agenda 2030 och ur ett hållbarhetsperspektiv, social hållbarhet, vad man kan bidra med på olika sätt och stötta lokalt. Man tar gärna hjälp och samarbetar i dagsläget med RISE och Chalmers för att se hur man kan ersätta den PVC som man arbetar idag och man har tagit hjälp av IDC West Sweden AB i sitt hållbarhetsarbete.

Se presentationen

Läs om Partex arbete med att undersöka alternativa material till sin produktion.

Peter Johansson, VD på Partex Marking Systems AB.


Dra nytta av smarta uppkopplade maskiner

Carl-Fredrik Kastengren, expert inom Internet of Things, föreläser om att använda IoT, AI, AR och 5G för att kunna erbjuda nya tjänster och förbättrade produkter. Strategisk innovation måste till för att utvecklas. Carl-Fredrik hjälper företag med affärsmodeller och har bland annat varit med och utvecklat Skandia Elevator. Flera teknikområden driver utvecklingen inom industrin idag: Smarta uppkopplade produkter, Internet of Things, Industri 4.0, Artificiell intelligens och maskininlärning, Augmented Reality samt 4G/5G-nät.

– Det är inom Internetvärlden som innovationskraften sker idag, och de som hänger på det här tåget kommer att ha en stor fördel gentemot de som väntar. Dra nytta av den teknik som finns tillgänglig, jobba med strategier och affärsmodeller, processer och organisation och ledarskap. I den digitala världen behövs en strategi för en digital värld. Digitaliseringen kommer att påverka människor, organisationer och ledarskap. Fråga er vilken typ av organisation ni vill vara om tio år, skaffa er kunskap, dra nytta av företag runtomkring er, ta hjälp av IDC och adressera riktiga problem.

Se presentationen

Carl-Fredrik Kastengren nämnde fyra ”superteknologier” – Internet of Things, AI, mobil och molnet.


Årets produktionstekniker

Vinnare: Mika Tolonen – Partex Marking System AB. Projektnamn: Utveckling och implementering av nytt produktkoncept​

Motivering: Mika Tolonen är en engagerad, kunnig och driven tekniker, som gärna tar ansvar för uppgifter som ofta anses omöjliga där det krävs att tänka nytt och utanför boxen. Utan att tveka tar han sig an nya uppdrag, ny teknik, avancerade projekt, arbetssätt och metoder. Mika är också ett lysande exempel på att samla de kompetenser som krävs i hela värdekedjan, både inom företaget men också hos maskinleverantörer, underleverantörer och kunder där innovation sker genom samverkan i varje led. Slutresultatet är en helt världsunik produkt med tillhörande utrustning som nu finns på marknaden med stor uppmätt kundnytta som överträffar alla förväntningar.

Mika Tolonen, utvecklingsingenjör på Partex Marking Systems AB, fick ta emot utmärkelsen årets produktionstekniker uppkopplad via länk.

Årets produktionstekniska student

Vinnare: Marcus Gustafsson och Johan Melin. För deras arbete med en virtuell utbildningsmiljö för PLC-programmering.

Motivering: Examensarbetet uppvisar flera viktiga egenskaper för den lösningsorienterade produktionsteknikern: önskan att kvantifiera behov för tydlig utvärdering, teknisk kompetens, förmågan att självständigt initiera problemlösning och söka kunskap, och inte minst en stor nyfikenhet och glädje inför teknik. Arbetet omfattar en virtuell utbildningsmiljö för PLC-programmering där utveckling skett utifrån företags behov.

Se sändningen i efterhand

Bildgalleri

Produktionstekniska dagen arrangeras av Produktionstekniska strategiska nätverket och IDC tillsammans med bland annat Högskolan i Skövde, inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena. IDC finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Skövde kommun, Tillväxtverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min