Partex undersöker alternativa material för en framtidssäkrad produktion

Partex Marking System i Gullspång har via nätverket i Industriell Dynamik fått stöd för att identifiera alternativa miljömässigt hållbara material till sin produktion.

Partex tillverkar industriella märksystem för identifiering av ledningar, kablar, rör och komponenter, större delen av produktionen består av materialet PVC. Nu har Partex beviljats FoU-kort avancerat till ett forskningsprojekt för att hitta alternativa material.

Hållbarhetsarbete ger en framtidssäkring

Anledningen till att vårt företag nu undersöker alternativa material är att vi vill lämna ett mer miljömässigt hållbart avtryck från verksamheten, berättar Peter Johansson, VD för Partex produktionsbolag i Gullspång.

— Hittar vi ett hållbart alternativ hoppas vi kunna nå en större marknad och vi vet att många av våra stora kunder kommer att efterfråga ett alternativ. Ju tidigare vi utvecklar detta ju större konkurrensfördel. I det längre persektivet vill vi hitta ett material för att framtidssäkra våra produkter och göra ett mindre miljöavtryck. Arbetet ser vi även som en viktig del i vårt varumärkesbyggande. Det finns ett mervärdet i att berätta om den drivkraft och det engagemang vi har i vårt hållbarhetsarbete. Vi kommer inte vända världen, men vi är med och bidrar.

Forskningsprojekt tillsammans med Chalmers Industriteknik

Partex har tidigare undersökt och provat andra material men inte träffat helt rätt. Tack vare kontakt med IDC och Industriell Dynamik  har vi nu inlett ett samarbete med Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola, förklarar Peter.

— Utan den här kontakten med Industriell Dynamik och möjligheten till finansieringsstöd hade vi inte kunnat genomföra detta. Vi blev snabbt sammankopplade med Chalmers Industriteknik som hjälpt oss med FoU-ansökan. Vi har även fått information kring kommande stöd och hur en fortsättning skulle kunna se ut. De har vetat exakt vad vi ska trycka på i ansökan för att få igenom den. Via IDC kom vi även i kontakt med Marianne Gustafsson på Västra Götalands Regionen (VGR) för att få stöttning kring finasieringslösningar för kunna slutföra projektet. VGR söker sig gärna till områden utanför de större städerna då de har flest ansökningar runt Göteborg. Vilket såklart är glädjande för företag som liksom vi ligger i de mindre regionerna.

Peter Johansson, VD, vill hitta alternativa material för att nå en större marknad och lämna ett mer miljömässigt hållbart avtryck från verksamheten.

Lång kravlista begränsar alternativen

Hittills i projektet har en konkurrensanalys genomförts för att kartlägga vad liknande producenter använder för alternativa material. Nästa steg blir att hitta och prova nya material som matchar Partex kravlista. Partex har provat flera olika material men listan är lång för att uppfylla alla krav på funktion.

— De ska klara värme/kyla, vara skrivbara, kemikalietåliga, halogenfria, helst vara fossilfria samt monterabara vid olika temperaturer förklarar Mika Tolonen, utvecklingsingenjör på Partex. En lite palett med olika material har vi lyckats identifiera. Nu blir nästa steg att att testköra dessa och titta på produktionstekniken och processerna. Hittar vi två eller tre alternativ så är vi jättenöjda.

Alternativa material kräver även alternativ maskinpark

Om ett halvår hoppas Partex ha kommit igång med testkörning tillsamman med Chalmers Industriteknik och RISE. Målet är att kunna identifiera ett par möjliga material. På sikt kommer fler parter bli inkopplade inför tillverkning av material samt även producenter av maskiner som klarar den extrudering som krävs på dessa produkter. Stora delar av maskinparken kan behöva anpassas eller bytas ut i samband med att produktionen i ett nytt material drar igång.

Peter Johansson, VD, Mika Tolonen, utvecklingsingenjör på Partex och Johan Lundahl, industriell utvecklare på IDC, vid en testlina för produktutveckling.

Industriell Dynamiks nätverk är en viktig kontaktyta

Chalmers Industriteknik är en stiftelse som arbetar inom fem kärnomåden; material, digitalisering, energi, teknisk design och cirkulär ekonomi. De samarbetar med forskare och industridoktorander på Chalmers och fungerar som en länk mellan industriföretag och rätt forskningsgrupp på Chalmers. Deras medverkan i Industriell Dynamik möjliggör kontakten med företag och underlättar spridningen av forskningsresultat. Det gör det också möjligt att snabbare snappa upp de utmaningar som dyker upp via Industriell Dynamik, berättar Johan Bengtsson, gruppchef material på Chalmers Industriteknik.

— Det nätverk som Industriell Dynamik har tillgång till är oerhört värdefullt för oss och en viktig kontaktyta för att identifiera företagens behov och kunna koppla ihop dem med rätt instiution på Chalmers. Det skapar även ytterligare kontakt med andra aktörer som kan hjälpa Industriell Dynamiks kunder och vidgar på så sätt nätverket. För Partex del har vårt samarbete inneburit kontakt med bland annat RISE och tillgång  till våra forskare och doktorander på Chalmers.

Ett projekt som ligger rätt i tiden

Johan Lundahl är IDCs kontakt in till Industriell Dynamik och har följt Partex under processen. Han menar att Partex arbete ligger helt rätt i tiden och ett bra exempel på den stöttning som nätverket ger.

— Att titta på nya mer hållbara material är något som verkligen ligger i tiden för att kunna nå målen i agenda 2030. Projektet passar väldigt bra in bland de utmaningar Industriell Dynamik hjälper företagen med. Blir resultatet lyckat hoppas jag det ger inspiration till andra företag  att det går att utveckla sin produktion på ett miljömässigt hållbart sätt och att det går att produktutveckla med mer hållbara material. Har ditt företag tankar kring er utveckling men kommer inte vidare, då är det läge att kontakta Industriell Dynamik. Det kan handla om allt från rådgivning, utbildning eller tips till att det blir mer avancerad forskning som i Partex fall. Inget område är för stort eller för smått.
Bilder från Partex produktion

IDC och Industriell Dynamik

IDC West Sweden AB är del i nätverket Industriell Dynamik. ID-nätverket har sjutton medlemsorganisationer med expertis inom olika industriella områden. De hjälper till att utveckla företag med att till exempel effektivisera tillverkning och processer, ge omvärldsbevakning och hjälper till med EU-ansökningar och regional/nationell finansiering. Genom nätverket erbjuds du bland annat kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen som arbetar aktivt med att samordna och finansiera projekt som stimulerar kompetensutveckling, innova­tionskraft och affärsmöjligheter för näringslivet i Västra Götaland. Allt i nära samverkan med universitet, högskolor, kommuner, organisationer, näringsliv samt statliga och internationella organ.

Läs mer på Industriell Dynamiks hemsida

Västra götalandsregionen logotyp

Vill du veta mer?

Hör av dig till Johan om du vill veta mer om Industriell Dynamik.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min