Produktionstekniska dagen 2018

Årets produktionstekniska dag lockade cirka 150 besökare som fick ta del av den senaste forskningen, ny teknik och en rad inspirerande och engagerande föreläsningar.

Ledande kunskapsregion

Moderatorer var Anna Syberfeldt från Högskolan i Skövde och Matías Urenda från Uppsala universitet.  Inledningsvis pratade Lisa Lindgren, VD på Balthazar Science Center och Tobias Björck, koordinator på ASSAR Innovation Arena om Västra Götaland som en ledande kunskapsregion. Regionen ska vara en region för alla, en region där vi tar globalt ansvar och en region som syns och engagerar. Balthazar ska bidra genom att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap och få fler att välja tekniska utbildningar. ASSAR och Balthazar blir en mötesplats för unga och gamla där kunskap kan utbytas mellan generationerna.

ASSAR & Balthazars presentation

Produktionstekniska nätverkets workshop

PT Nätverk presenterade sin workshop om framtidens industri 2030:

Vår framtid är mer funktionsbaserad, där våra systemlösningar kräver en större grad av samverkan och en hög rekonfigurerbarhet.

PT Nätverks framtidsspaning.

PT Nätverks presentation

Folk vid bord

Deltagare från PT Nätverk tog emot besökarna innan produktionstekniska dagen startade.

Tre pristagare under produktionstekniska dagen

Efter lunch delades pris ut till årets produktionstekniker och årets examensarbete inom produktionsteknik. Årets produktionstekniker blev Alexander Blomqvist från Part Precision Sweden AB som hade nominerats för sitt projekt i längdsvarvning. Prissumman var 10 000 kronor. Nomineringen löd:

Med stor ödmjukhet och nyfikenhet har vinnaren utvecklat produktionstekniken inom längdsvarvning. Arbete har lett fram till stor utveckling inom tillverkningstekniken.  Framförallt för komplicerade detaljer inom precisionsmekanik för dentala applikationer med svarvade hål ned till 0,21 mm och toleranser på 3-4 my har vinnaren hjälpt kunden att förbättra både sin kvalité och kapacitet. Genom detta arbete har vinnaren utvecklat de interna produktionsprocesserna och säkrat rätt kvalité samt minskat produktionstiderna med upp till 50%.  

Priset för årets examensarbete 2018 inom produktionsteknik gick till Kimmy Enarsson och Linus Nordström som läser produktionsingenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde. De delar på prissumman
10 000 kronor. Nomineringen löd:

På en konkurrensutsatt marknad finns ett kontinuerligt behov av att undersöka, utvärdera och implementera nya arbetssätt och metoder som kan bidra till en fortsatt hög konkurrenskraft för svensk industri. Årets examensarbete har visat hur virtuella modeller kan användas för att emulera och verifiera PLC- och robottkod vid driftsättning av produktionsutrustning, så kallad virtuell driftsättning. Genom detta arbetssätt kan tiden för i driftsättning reduceras avsevärt.

Pristagare

Alexander Blomqvist och Linus Nordström fick ta emot pris av Högskolans rektor Lars Niklasson och IDCs VD Thomas Nilsson. Saknas på bilden gör Kimmy Enarsson som delade priset för årets examensarbete inom produktionsteknik med Linus Nordström.

Det här priset betyder jättemycket för min yrkesstolthet.

Alexander Blomqvist om sitt pris för årets produktionstekniker.

Attraktiv arbetsgivare

Anna Dyhre höll en engagerande och tankeväckande föreläsning om att vara en attraktiv arbetsgivare. Många springer på i gamla hjulspår och reflekterar inte över hur företaget uppfattas av andra samtidigt som det är viktigt att tänka på hur de befintliga medarbetarna trivs. Läs även en intervju vi gjorde med Anna tidigare i våras.

Anna Dyhres presentation

Kvinna på scen

Anna Dyhre inspirerade med sin föreläsning om attraktiv arbetsgivare.

Presentationer

Fortsättningen på dagen innehöll föreläsningar från flera företag som delade med sig av erfarenheter, framsteg och vilka möjligheter som finns med ny teknik. Här följer några av de presentationer som hölls under dagen.

MTM

Volvo Penta

CEJN

Ljusgårda

Högskolan i Skövde

Moelven

Semcon

Bilder från dagen

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniska dagen eller PT Nätverk.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

Samverkan | Tips från IDC

Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar…

16 maj, 2023 — Lästid 3 min