Prodma på väg mot en mer flexibel produktion

av en och2017 tog Prodma AB över Electrolux lokaler i Mariestad och redan samma år var deras verksamhet i full gång. Resan har gått snabbt och här berättar de hur de klarade den snabba omställningen.

PT Nätverk (Produktionstekniskt strategiskt nätverk) besökte i början av oktober Prodma för att få se deras produktion och höra mer om den snabba utvecklingsresan. Under besöket berättade Johan Florén, produktionsteknisk chef, om deras arbete.

Utrustning och kompetens finns kvar

— I övertagandet av lokalerna tog vi över så väl existerande utrustning som mycket av den kompetens som fanns bland medarbetarna på Electrolux. De känner anläggningen väl och har kunskap om både rutiner och processer vilket underlättade vårt övertagande enormt. Under de första tre åren gjorde vi även många investeringar för att kunna öka både flexibilitet och effektivitet. Vi insåg att vi behöver producera mer inhouse för att hålla nere kostnaderna, berättar Johan Florén.

Stor riskspridning

I Prodmas tillverkning finns idag Woods avfuktare, torkskåp och överskåp till Electrolux, medicinskåp till läkemedelsindustrin samt kylsystem och kompletta salladsdiskar till PicaDeli. De har ett eget produktutvecklingscenter, en prototypverkstad, 3D-printing och testutrustning vilket underlättar deras förbättringsarbete. Johan berättar att de har som mål att bredda kundbasen och öka sin riskspridning genom att satsa på att inte ha någon kund som utgör mer än 30% av omsättningen.

Funktionsmässigt produktionsflöde

Under 2019 jobbar Prodma ytterligare med lönsamhet och stabilitet och ligger bland annat i uppstarten av nya modeller på avfuktare.

— Den stora utmaningen ligger i att anpassa produktionen från några få grundmodeller med hög volym till fler med lägre volym, säger Johan. Tack vare tillgång till utrustning och all kompetens som finns genom våra medarbetare har vi bra grundförutsättningar för att kunna ha ett mer flexibelt produktionssystem. Vi rör oss sedan övertagandet 2017 från ett linjärt till ett mer funktionsmässigt flöde vilket är en del av vägen mot ökad flexibilitet.

Anpassning efter miljökrav

I samband med att produktionen av Woods avfuktare behövde utvecklas och anpassas till de miljökrav som ställs i Europa, fick en av medarbetarna, Aneta Larsen – produktionstekniker, åka till Kanada. I Kanada finns en liknande anläggning och Aneta fick inspiration och kunskap med sig inför det fortsatta utvecklingsarbetet av avfuktarna.

— Vi såg hur en befintlig produkt kan anpassas till de nya kraven. Det var mycket som behövde förändras, allt från lödning, bockning av kopparrör och funktionsprover. Den snabba omställningen gick sedan väldigt bra tack vare ett fint samarbete mellan kund, produktionsteknik, produktutveckling och produktion, förklarar Aneta.

Många möjligheter med automation

Även om de har en lång resa kvar ser Johan Florén samtidigt många nya möjligheter.

— Digitalisering är en fantastisk möjlighet och vi ser en stor potential i att till exempel kunna integrera våra maskiner till affärssystemet. Vi ser även fram emot att kunna köra vissa stationer i produktionsflödet obemannat genom att utveckla och implementera flyttbara kollaborativa robotar.

Roboten är köpt men våra medarbetare jobbar själva med utvecklingen av den kompletta installationen. Delaktigheten och engagemanget sporrar hela teamet och höjer tekniknivån på samtliga.

Johan Florén, produktionsteknisk chef.

Medarbetarna utvecklar robotar

Prodma har fyra stycken nya robotimplementationer på gång som samtliga utvecklas av medarbetarna själva. De testar bland annat att ha utbytbara gripdon som klarar lyft upp till 10 kg. Det skapar både ett snabbare produktionsflöde och en mer ergonomisk arbetsmiljö. Robotimplementationerna är även utrustade med en laserscanner. Den läser av området runt omkring i 270 grader vilket skapar en hög säkerhetsnivån för de som jobbar med roboten.

— Roboten är köpt av en extern part men våra medarbetare jobbar själva med utvecklingen av den kompletta installationen. Delaktigheten och engagemanget sporrar hela teamet och höjer tekniknivån på samtliga. I framtiden hoppas vi att många av våra arbetsstationer är förberedda för en robot. Just nu tittar vi på en lösning med ett golvmonterat fäste där en robot lätt kan förankras. Denna lösning gör oss flexibla och vi kan vid behov flytta roboten till en annan arbetsstation. Något som även gör att vi kan anpassa stationerna efter hur hög produktionstakt vi behöver, säger Johan.

Årets produktionstekniker

Varje år arrangeras Produktionstekniska dagen genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. Under eventet delas bland annat pris ut för årets produktionstekniker. I år gick priset till Aneta Larsen på Prodma.

Läs mer om PT-dagen


Produktionstekniska nätverket

Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär varannan månad. Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Nätverket drivs i samverkan med Högskolan i Skövde.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör. En stor del av våra nätverk drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena.

Läs mer om våra nätverk

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Att möta och bemöta medarbetare - tips från HR-nätverket

På årets sista Nätverksträff för ledarskap och medarbetarskap pratade vi om att möta och bemöta medarbetare. Vi utgick från utvecklings…

20 december, 2021 — Lästid 4 min

Delägare | IDCs erbjudande

Produktionsanalys hos AKRON

Akron utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom områdena spannmålshantering, biobränslehantering, motorer och fläktlösningar för industri. Huvudkontor och tillverkning ligger i…

20 december, 2022 — Lästid 6 min

Delägare | Projekt

Så jobbar Lundbergs Möbler cirkulärt

Möbeltillverkaren Lundbergs Möbler har mer än 75 års erfarenhet i branschen, men tittar hellre genom framrutan än bakrutan och strävar…

13 januari, 2023 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i…

17 januari, 2023 — Lästid 7 min