Partex hållbarhetsarbete gynnar både företaget och omvärlden

Att som företag jobba strategiskt med hållbarhet har blivit mer och mer vanligt. Kanske för att begreppet och vad det innebär har fått större fokus i samhället. Partex Marking Systems AB är ett företag som jobbar löpande med hållbarhet och låter arbetet genomsyra hela verksamheten.

Peter Johansson, VD på Partex Marking Systems AB i Gullspång.

Vi har träffat företagets VD, Peter Johansson som i vår intervju berättar att de har en strategisk plan där AI, Industri 4.0 och Internet of Things finns med.

Vann Industripriset Skaraborg 2020

Partex Marking Systems är en koncern med 200 anställda och verksamhet i 13 länder. Tillverkningen sker i Gullspång och 60-talet anställda jobbar med att producera industriella märksystem för identifiering av ledningar, kablar, rör och komponenter. Företaget har kunder runt om i hela världen. Produktionen har höga volymer med upp till 1 miljon märken per skift per line. 2020 tilldelades Partex Industripriset Skaraborg för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse.

Identifiera nuläge, sätta mål och koppla på aktiviteter till hållbarhetsarbetet

Partex började arbetet med att skapa sig en helhetsbild över hur de kan möta Agenda 2030. De har tittat övergripande på de tre hållbarhetsaspekterna och till en början låg fokus mer på helheten. Nu har de tagit fram en hållbarhetsstrategi där de bryter ner arbetet till delmål. Där knyter de ihop områden de redan jobbar med och adderar aktiviteter de vill jobba mer med. Peter tipsar andra företag att se hållbarhetsarbetet som vilket förbättringsarbete som helst.

— Gör det inte svårare än det är. Skala ner arbetet till var ditt företag står, vad ni gör och hur era produkter påverkar miljön och fråga dig vad kan ni göra för att minska påverkan, säger Peter.

Får stöttning längs vägen

— Det som är annorlunda i detta är att vi ska jobba med livscykelanalyser, vilka avtryck vissa material och produkter ger samt väga in transporter och utvinning av material, fortsätter Peter. Där kände vi att vi behövde hjälp. När väl det arbetet är gjort kan vi själva sätta mål och aktiviteter och ett nytt nuläge. Innan man vet exakt var man ska sätta in sina insatser för att få störst effekt behöver man undersöka det. Där får vi värdefull stöttning från IDC genom projektet Catalyst och ASSAR Industrial Innovation Arena  som agerat coachande partner i vårt arbete. Några av våra mål är bland annat att minska förbrukningen av råvara och minska koldioxidavtrycket.

Åtgärder som ger positiv ekonomisk effekt

De aktiviteter Partex kommer göra tror Peter i mångt och mycket handlar om deras användning av material och spillmaterial. De åtgärder företaget planerar för ska även komma att påverka ekonomin positivt.

— Minskar vi vår materialanvändning och köper in färre material får vi mindre ekonomisk påverkan. Det leder även till mindre mängd spill vilket i sin tur också ger en positiv ekonomisk effekt. Vi vill hitta aktiviteter som gynnar både företaget och omvärlden. Det är viktigt att jobba löpande med sina aktiviteter och mäta och följa upp för att sedan sätta upp nya mål och aktiviteter. För att kunna upprätthålla arbetet kommer det ingå som delar av tjänster på Partex där vi avsätter tid för att kunna driva det framåt, förklarar Peter.

En ny robot och affärssystem kopplat mot maskiner

En av de ingående delarna i hållbar industriell utveckling är automation och digitalisering. För Partex är det ett prioriterat område för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. De har precis installerat ett nytt affärssystem för att ha möjlighet att koppla ihop det med fler system och maskiner. Via Robotlyftet har de fått hjälp med att automatisera produktionen och de hoppas att de till hösten har installerat en robot.

— Roboten ska ta bort mycket manuellt arbete plus att vi får en kvalitetssäkring på våra produkter. Den kommer vara kopplad till vårt affärssystem och därifrån får vi information om vad det är för produkter vi ska tillverka. Den ska även packa produkterna. Effekterna kommer bli att vi minskar svinnet, den sociala arbetsmiljön blir bättre i form av färre monotona manuella arbeten. Vi blir effektivare och de medarbetare som tidigare utfört dessa arbetsmoment kan göra något mer värdeskapande i stället, säger Peter förhoppningsfullt.

Undersöker alternativa material

Tillsammans med Chalmers Industriteknik undersöker Partex möjligheten att hitta alternativa material till PVC. Projektet går enligt plan och förhoppningen är att de så småningom har ett alternativ att erbjuda sina kunder. Kostnadsmässigt kan det bli dyrare för kunden men efterfrågan början komma och fler är beredda att betala för lägre miljöpåverkan.

— I ett första läge är det bra att kunna ge kunden att val som visar att vi jobbar med miljömässig hållbarhet. När efterfrågan förhoppningsvis ökar är vi redan med på tåget. Projektet drog vi i gång via Industriell Dynamik som hjälpte oss få kontakt med Chalmers och RISE. Som litet företag ska man inte vara rädd att ta hjälp för att komma framåt i utvecklingen.

Läs reportaget om alternativa material

Hållbarhet blir en del av vardagen

Fortsättningsvis ingår hållbarhet i Partex totala utveckling och Peter tror att frågan över lag kommer genomsyra tillverkningsindustrins utveckling. Den blir mer aktuell i allt som görs och syns mer och mer.

— Industrin är bara i början av hållbarhetsresan och branschen kommer fortsättningsvis jobba både mer flexibelt och cirkulärt. De stora företagen går i bräschen och profilerar till exempel sitt varumärke genom hållbarhet. Till slut kommer det bli en del av vår vardag. Mindre företag som vill komma i gång kan tänka på att ha de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomisk, ekologisk och social, med sig i vad man än gör och prioriterar. Då får man lönsamheten med sig i alla aktiviteter och det kommer att gå både fortare och bli enklare, tipsar Peter.

Se filmen där Peter Johansson berättar om Partex hållbarhetsarbete

IDCs projekt och insatser – samverkan i allt vi gör

IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med fokus på olika områden som exempelvis affärsmodellsinnovation, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning. Det som stöttar industrin i Skaraborg för en hållbar framtid.

Läs om våra projekt och insatser

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min