Nätverksträff gav tips för högre frisknärvaro

I slutet av september träffades nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap. Inbjudna föreläsare var Lars Nilsson och Sten Svensson från PREVIA som berättade om sina erfarenheter kring hälsa på jobbet.

Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap träffas fem gånger per år för att byta erfarenheter, workshopa och emellanåt få lyssna på externa experter.

Undersök, förebygg och följ upp

I sin presentation tog Lars och Sten upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFs 2001:1,  som ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

Tips för frisknärvaro

Tips för att förbygga framförallt stress och psykosocial sjukfrånvaro, som är de sjukskrivningar som ökar mest:

  • Jobba med friskfaktorer istället för att fokusera på problemfaktorer. Att ta till vara det som redan fungerar bra och göra det ännu lite bättre.
  • En viktig aspekt i psykosocial hälsa är balans mellan inflytande på jobbet och krav i jobbet. Skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet vilket kan vara till exempel tydliga roller och betydelsefulla relationer.
  • Fokusera på organisatorisk och social arbetsmiljö; ledning & styrning, kommunikation, delaktighet och att skapa handlingsutrymme.
  • Utgå från vad som är viktigt, vad ni vill uppnå och hur ni ska ta er dit.
  • Ta hjälp av arbetsmiljölagen och arbetsrätten.
  • Lägg in arbetet kring hälsa på jobbet i värdegrund. Det väcker engagemang och ansvar hos medarbetarna som då ges möjlighet att själva diskutera och driva frågorna.
Nätverkande är ett viktigt inslag

Under nätverksträffarna får deltagarna även möjlighet att diskutera egna erfarenheter efter dagens ämne. Ett viktigt inslag som är uppskattat av deltagarna:

Då jag jobbar i flera olika roller, där HR-funktionen bara är en av dem, är det jättebra att få utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Röst från deltagare i nätverket

Nästa nätverksträff är den 15 oktober, då med tema personalekonomi.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Pia eller Susanne om du vill veta mer om nätverk HR – ledarskap och  medarbetarskap.

Industriell utvecklare

0500-50 25 19

Pia Nurro

Industriell utvecklare

Det som får mig att hoppa upp ur sängen varje dag är att jag vet att vi behöver ha bra arbetsplatser. Genom att jobba med ledarskap och medarbetarskap finns möjlighet att få ut styrkan ur hela företaget. Det är min del in i uppdraget att långsiktigt stärka och öka lönsamheten hos den tillverkande industrin i Skaraborg.

Idag jobbar jag på plats i Skövde i projektet Catalyst. I mitt uppdrag som Industriell utvecklare har jag med mig min kunskap inom kompetensförsörjning och min passion för utveckling.

Jag började på IDC 2015. Då var min tjänst förlagt hos IUC Sjuhärad i Borås. Under tre år jobbade jag som coach där i projektet Kompetensnavet med strategisk kompetensförsörjning. Mitt uppdrag handlade om att stötta Sjuhärads industriföretag i att bli attraktiva arbetsplatser både för befintliga medarbetare och den nya kompetens de behöver locka till sig. Det var inriktat på att hjälpa dem se nya strukturer och mönster genom att se kompetens på ett nytt sätt, allt med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Det har varit en otroligt spännande resa där jag har lärt mig massor, både om mig själv och om företagen och den verklighet de lever i. Samtidigt både såg och hörde jag utveckling även hos de företag som ingick i projektet.

Jag är en person som är nyfiken på nya perspektiv och tycker det är viktigt med helhet. Mitt viktigaste ord är tillsammans. Om vi jobbar tillsammans blir vi både smartare, starkare och får mer förståelse för varandras perspektiv. Jag tycker jag är bra på att lyssna och vara lyhörd.

På min personliga bild har jag ett pass. Det får symbolisera att jag är nyfiken på nya platser och nya människor. Jag reser gärna men det behöver inte alltid vara så långt bort. Även i mitt arbete träffar jag nya människor och ser nya platser. Det är stimulerande!

När jag inte jobbar är jag helst i skogen, i sommarstugan med familjen.  Jag tränar gärna min kropp på yogamattan eller i gymmet. På vintern älskar jag att åka skidor både på längden och tvären.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 19

Industriell utvecklare

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Tips från IDC

Nätverk för kvinnor i industrin

Hur ska vi få fler tjejer och kvinnor att intressera sig för teknik och se industrin som så spännande och…

23 december, 2019 — Lästid 2 min

pengar bild

IDCs erbjudande | Information

Affärsutvecklingscheckar 2020 är nu öppen

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Just nu…

15 januari, 2020 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Information

Vårens omgång av FoU-kort

Nu finns vårens ansökningsomgång av FoU-kort öppen, Västra Götalandsregionens forskningsprogram för små och medelstora företag. Finansieringen är en lösning för…

3 februari, 2020 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Information

Så leder och motiverar du ett team

I vår serie av Fokusträffar inom ledarskap & medarbetarskap föreläste Jenny Andersson den 19 februari under rubriken ”Så leder och…

20 februari, 2020 — Lästid 5 min