Nätverksträff gav tips för högre frisknärvaro

I slutet av september träffades nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap. Inbjudna föreläsare var Lars Nilsson och Sten Svensson från PREVIA som berättade om sina erfarenheter kring hälsa på jobbet.

Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap träffas fem gånger per år för att byta erfarenheter, workshopa och emellanåt få lyssna på externa experter.

Undersök, förebygg och följ upp

I sin presentation tog Lars och Sten upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFs 2001:1,  som ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

Tips för frisknärvaro

Tips för att förbygga framförallt stress och psykosocial sjukfrånvaro, som är de sjukskrivningar som ökar mest:

  • Jobba med friskfaktorer istället för att fokusera på problemfaktorer. Att ta till vara det som redan fungerar bra och göra det ännu lite bättre.
  • En viktig aspekt i psykosocial hälsa är balans mellan inflytande på jobbet och krav i jobbet. Skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet vilket kan vara till exempel tydliga roller och betydelsefulla relationer.
  • Fokusera på organisatorisk och social arbetsmiljö; ledning & styrning, kommunikation, delaktighet och att skapa handlingsutrymme.
  • Utgå från vad som är viktigt, vad ni vill uppnå och hur ni ska ta er dit.
  • Ta hjälp av arbetsmiljölagen och arbetsrätten.
  • Lägg in arbetet kring hälsa på jobbet i värdegrund. Det väcker engagemang och ansvar hos medarbetarna som då ges möjlighet att själva diskutera och driva frågorna.
Nätverkande är ett viktigt inslag

Under nätverksträffarna får deltagarna även möjlighet att diskutera egna erfarenheter efter dagens ämne. Ett viktigt inslag som är uppskattat av deltagarna:

Då jag jobbar i flera olika roller, där HR-funktionen bara är en av dem, är det jättebra att få utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Röst från deltagare i nätverket

Nästa nätverksträff med HR ledarskap & medarbetarskap är den 3 september 2020. Mer information kommer, så håll utskick på vår hemsida.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Pia eller Susanne om du vill veta mer om nätverk HR – ledarskap och  medarbetarskap.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Nätverk

PT Nätverk besökte AB Volvo

AB Volvo i Skövde har öppnat upp för guidade turer igen och Produktionstekniska nätverket fick möjlighet att besöka F-fabriken, E-fabriken…

13 april, 2022 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nio av tio köpresor börjar med en googling

SEO eller Sökordsoptimering stod i fokus på vår Fokusträff i början av året. Christoffer Steverin från Digital effekt föreläste och…

24 februari, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande

Prova Diploma webbutbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 400 diplomerade kurser på sin webbportal. Vi erbjuder…

21 september, 2023 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min