Möbelbruket, mer än bara möbler

Miljöprojektet Möbelbruket som drivs av IDC har lanserat en egen hemsida där sortimentet finns att se, det finns även möjlighet att lämna in stolar eller beställa rekonditionering på sina egna stolar. Men Möbelbruket är delaktig i mycket mer är bara återbruk av stolar. De jobbar även med frågor inom till exempel cirkulär ekonomi och har gjort en serie reportage som finns att läsa på hemsidan.

Beräkning av miljöpåverkan

Frida Røyne jobbar på avdelningen för miljö- och energisystemanalys på RISE och använder livscykelanalyser för att jämföra produkters miljöprestanda. Hon har gjort en miljöberäkning åt Möbelbruket för att jämföra hur stor miljöpåverkan blir vid nyproduktion kontra återbruk av en trästol respektive en metallstol. I Fridas utredning kom hon fram till att renovering av stolar kan minska klimatpåverkan med 30 – 35% jämfört med att nytillverka. Det som minskar mest vid renoveringen av en trästol är energiåtgången som antas vara hela 75% lägre vid en renovering än vid nytillverkning.

Läs mer

Att det finns verksamheter som till exempel Möbelbruket gör att det sätter igång en process som ger signaler till andra industrier men även politiker att det går att jobba med återbruk och att det är möjligt att göra det till en konkurrensfördel.

Frida Røyne.

Kan återbruk bli det det normala?

I ett av reportagen berättar Staffan Appelgren,  lektor i socialantropologi vid Göteborgs universitet, mer om återbruk. Som begrepp och hur vi i Sverige levt med det ur ett kulturellt perspektiv. Idag lever vi med nykonsumtion som  alltings måttstock och det är efter det som samhället är uppbyggt. Det är nykonsumtionen som styr villkoren för hur vi till exempel inreder, hur vi köper, hur vi leasar och hur vi certifierar, berättar Staffan. Återbruket har under en längre tid varit den fula ankungen som inte riktigt passar in. Men tiden går, samhällen förändras, attityder och värderingar ändras. När vi går från linjära förlopp till mer cirkulära så ifrågasätts normen; nyköpet.

Läs mer

Återbruket kan då bli det normala, och nyköpet det avvikande som måste förklaras.

Staffan Appelgren.

Staffan Appelgren.

Möbelbrukets uttryck

I samband med lanseringen av hemsidan tog Möbelbruket hjälp av studenter
på HDK i Göteborg som gjorde ett arbete för att undersöka affärsmodellen.
Resultatet av deras arbete gav bland annat idéer till hur Möbelbruket kan
marknadsföra sina stolar, och ett helt nytt uttryck kom till.

 

Coolt med gamla stolar

– Idén med vårt koncept var att inte gömma det faktum att stolarna är gamla. De har använts under en lång tid innan och det är coolt!  Och du gör faktiskt något bra genom att köpa eller använda dessa stolar och rädda deras liv. Slagorden vi tagit fram och som är skrivna på stolarna talar mycket för sig själv: till exempel ”save your as”, ”charing is caring” och ”old & bold”. Det är så onödigt slöseri att dessa stolar slängs då alla kan engagera sig i cirkulär ekonomi genom att spara en, säger studenterna Jessica Litzel, Carolin Röske och Anna Saraste.

Jessica Litzel, Carolin Röske och Anna Saraste. Studenter vid HDK i Göteborg

Läs mer

”I framtiden tillverkar vi möbler för cirkulär ekonomi redan från början”

Så sa Tobias Jansson, föreläsare och bloggare inom cirkulär ekonomi, i ett reportage som handlar om vilka utmaningar vi står inför i framtiden och hur vi ska tänka på vägen dit. För att vi ska få mer cirkulära miljöer och få det att fungera i framtiden gäller det att bland annat designers och arkitekter tänker till. Man kan tänka på att använda sunda material som kan gå tillbaka till naturen eller material som är tydligt definierade för att gå tillbaka till industrin, tänka enkelhet och tidlöshet och bygga för att det ska vara enkelt att reparera och återtillverka och att möblerna kan fungera inom ramarna för ett serviceavtal, säger Tobias Jansson.

Läs mer

Tobias Jansson föreläser i cirkulär ekonomi.

Projektet Möbelbruket.

Läs mer

Projektledare för Möbelbruket Jenny Ekman berättar om cirkulär ekonomi.

Läs mer

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min