Jenny berättar: cirkulär ekonomi - vad är det egentligen?

För Jenny Ekman, projektledare för Möbelbruket, finns begreppet Cirkulär Ekonomi ständigt närvarande som en naturlig del av vardagen. Anledningen är att miljöprojektet Möbelbruket bygger på återbruk och cirkulära affärsmodeller. Men för många av oss är det fortfarande ett begrepp som rör sig lite i periferin, något bekant men inte så att betydelsen är solklar. Vi bad Jenny berätta lite mer, och ge tips om vart man kan hitta bra, förståelig och aktuell information i ämnet.

Googlar du Cirkulär Ekonomi får du följande information:

”Cirkulär Ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.”

Källa: Wikipedia.

För att sätta det i ett sammanhang behövs en motsats eller en kontext. Cirkulär ekonomi står i kontrast till den traditionella, linjära ekonomin, vilken är problematisk för att den bygger på en envägsstruktur. Enkelt uttryckt: en resurs förädlas, används och slängs – på engelska ibland beskriven som ”take-make-dispose”.  Flödet har en tydlig början och ett tydligt slut, det kan vara på en soptipp, i haven eller inuti ett förråd, oavsett är användningen av resursen till ända.

Jenny, hur ser du på cirkulär ekonomi?

Det hela handlar om att börja tänka på ett helt nytt sätt. Se på alla material, produkter och tillverkningsprocesser vi har runt oss med nya ögon. För att kunna göra det gäller det att radera det gamla synsättet och addera det nya. Det händer inte av sig självt utan det kräver att man underhåller det synsättet genom att snappa upp det som finns runt omkring. Att hela tiden tänka flera livscykler per produkt, inte bara den initiala. Sedan är det så, att det finns så mycket information så att det lätt känns övermäktigt, det är därför jag vill tipsa om några bra källor att hämta information från.

CircularEconomy.se

Tobias Jansson är en kunnig föreläsare inom ämnet Cirkulär Ekonomi och driver sidan www.circulareconomy.se. Där finns ett inlägg jag fastnat för som bygger på korta, informativa filmer om ämnet. Filmerna är pedagogiska och enkla att förstå, det måste starta i det enkla. Ofta pratar de redan insatta i avancerade och akademiska termer och det stänger bara ute de som vill förstå, det finns inget att vinna på att inte vara inkluderande i de här frågorna. Jag beundrar dem som kan ta det nya eller komplicerade och göra det begripligt, det tycker jag Tobias Jansson lyckas med här.

Hur är det här då av betydelse för ett mindre tillverkande industriföretag i Skaraborg?

Det är framtiden, och i den vill och ska företagen vara med! Rapporterna, nyheterna, uttrycken och plattformarna för rörelsen mot cirkulär ekonomi blir fler och fler, det känns som att alla vägar bär ditåt. Vi på IDC ser det som ett viktigt ansvar att sprida den informationen och betydelsen vidare till våra delägarföretag. Att ge dem verktyg för att kunna se redan nu, vilka produkter eller funktioner i vår produktion är redan cirkulära? Vilka kan bli? Att vi tittar i vårt egna närområde och inte bara på global nivå.

På nationell och internationell nivå – det händer överallt

Diskussionerna förs just nu på alla nivåer, och det är bra att förstå att allt hänger ihop. Ända från De Globala Målen för hållbar utveckling till våra delägarföretags strategier för de närmsta åren. De 17 globala målen är satta av världens ledare och är satta för att till år 2030 ha uppnått:

  • Avskaffandet av extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Så för den som vill veta mer kan det vara bra att se att allt börjar här och sedan trattas ned till en nationell, regional och till sist lokal nivå, där möter IDC strömingarna och försöker förvalta dem på bästa sätt. Flera av våra projekt har ett starkt fokus på just cirkulär ekonomi, bland annat Möbelbruket, Cirkulära Möbelflöden och inte minst Material ConneXion som är en nyckelaktör i arbetet med material för framtiden.

Har du några sista tips?

Ja, egentligen hur många som helst, men ska jag välja något vill jag tipsa om den utredning som regeringen har gjort: ”Från värdekedja till värdecykel- – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” . Det finns så mycket att ta till sig och upplevs lätt som ett valmöjligheternas tyranneri, men denna utredning och det betänkande som satts ihop utifrån den, tycker jag ger en bra och hel bild av begreppet i sin rätta kontext eller omgivning. Ett citat jag tycker särskilt mycket om därifrån är:

”När företag som H&M formulerar en långtgående vision om att bli helt cirkulärt eller Ikea deklarerar att de ska nå energi- och resursoberoende handlar det inte bara om att vinna förtroende och bidra positivt till det omgivande samhället. Det handlar i högsta grad om att minimera reella risker i den långsiktiga affärsmodellen. ”

Läs utredningen här

Till sist – tänk på slöseriet

Som ett sista instick måste jag även nämna ett nyhetsinslag på Sveriges Radio i veckan. Där pratade de om vilka otroliga kostnader allt svinn av resurser innebär. Den totala värdeförlusten i pengar räknat, för att material av olika slag inte återvinns på ett korrekt sätt, är enligt en rapport som konsultfirman Material Economics tagit fram, över 40 miljarder kronor. Lyssna på inslaget här. Då ska man vara medveten om det stora mörkertal som finns. Grejen med cirkulär ekonomi är, att du faktiskt inte behöver vara intresserad av miljöfrågor för att kunna se fördelarna. Det är för både individer och företag en lönsam affär sett långsiktigt. Svinn kostar pengar, för alla människor och för miljön. Ju förr vi styr om mot en hållbar utveckling desto bättre, på alla plan!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer.

Industriell utvecklare

0500-50 25 23

Jenny Ekman

Industriell utvecklare

Jag började på IDC som projektledare för Möbelbruket i november 2016. Innan det, under 2015, var jag verksamhetsledare på Inredia, men jobbade parallellt med Möbelbruket på uppdrag av IDC. Jag är utbildad konstnär och har en master i Fri konst från Akademin Valand och har tidigare jobbat frilansande med olika uppdrag, bland annat som teckningskonsult inom skapande skola och kultursekreterare på Tibro kommun.

Mitt uppdrag som projektledare för Möbelbruket är att vara en positivt bidragande påverkare för möbelindustrin inför den omställning framtiden kräver till ett mer hållbart och cirkulärt tänk. I projektet ingår att konkret skapa kommersiellt hållbar verksamhet för återbruk av möbler i offentlig miljö.

I framtiden kommer vi behöva jobba mer med värdet i saker, att se bortom det som är slitet, fult och uppfattas som skräp, och istället se det funktionella, se potential i råmaterialet. Att kunna ge allt material ett ännu längre liv!

Det roligaste med jobbet är att få vara med och påverka framtiden litegrann till det bättre och att få förverkliga något från idé till verklighet. Det är också spännande och roligt därför att man inte vet innan exakt hur projektet kommer ta form, det får växa fram efter hand. Faktiskt väldigt likt processen i konstprojekt eller konstverk. Att jobba på IDC och med Möbelbruket kan båda sammanfattas som utvecklande, framtidsfokuserat och roligt.

Med mig på mitt personliga foto har jag en blandning av böcker. De får symbolisera mitt intresse för litteratur. Jag läser, lyssnar mycket på ljudböcker och följer gärna med i samhällsdebatter. Men det blir även matlagning och bakning tillsammans med familjen på fritiden. Och så gillar jag ju färg, interiör och bygga grejer. Vi renoverar alltid, både sommarstugan och villan i Tibro!

 

 

 

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 23

Dela Via