Möbel- och inredningsnätverk ökar samverkan

Vi på IDC ses ofta som en ”kopplingsdosa” där industriföretagens potential identifieras och kopplas samman med resurser för utveckling och transformation. För att kunna göra det är våra medarbetare ofta med och deltar i olika branschråd, nätverk, näringslivsforum och liknande sammanhang runt om i Skaraborgs kommuner.

Ett sådant exempel är när industriutvecklare Marie Brehag von Haugwitz, projektledare för projektet Catalyst, deltog i ett möbel- & inredningsnätverk med företag från Tibro med omnejd.

Resursbaser i Skaraborg

Men vilka branscher är det som dominerar i Skaraborg? Jo, här finns fem resursbaser som utmärker sig. Resursbaser är ett begrepp som betecknar de branscher som är särskilt betydelsefulla för Skaraborg. Där är en större andel av skaraborgarna sysselsatta än andelen av alla svenskar som arbetar i dessa branscher.

  • Gröna näringar inklusive förädling av livsmedel
  • Trä, möbler och inredning
  • Försvaret
  • Sten, mineralull och akustik
  • Fordonsindustri, inklusive underleverantörer

Det framväxande IT-klustret i Skövde med inriktning spelutveckling och finansiell teknologi uppmärksammas även som en möjlig framtidsbransch.

Källa: Kompetensanalys Skaraborg 2022 Skaraborgs Kommunalförbund, 2022-07-06

En tradition av att nätverka

Resursbasen ”trä, möbel och design” är i hög grad samlad kring Tibro men företag inom branschen finns i hela Skaraborg. Närmare 3000 personer är direkt sysselsatta i träindustrin i Skaraborg. I Tibro har företagare i många år branschnätverkat med stöttning av olika sammankallande funktioner, och idag bibehåller de kontakten genom att fortsätta träffas i varandras verksamheter varannan till var tredje månad. Nätverket präglas av ett öppet och inkluderande klimat, där hela branschens nytta och samverkan är i ständigt fokus.

– Det finns ingen utsedd kontaktperson eller person som driver detta, utan vi gör det gemensamt. På varje möte bestäms hos vilket företag nästa möte hålls. Personen från det företaget ansvarar för nästa möte – bjuder in, fixar frukost och skriver en kort agenda/protokoll, säger Tove Sventoft, VD på SIBAB i Hjo.

Samverkan för en konkurrenskraftig industri

Vid varje möte hålls en bordsrunda där alla deltagare får berätta om sitt nuläge och om man har utmaningar man önskar hjälp med. Kraften i att alla vill delta, påverka och samverka för att bygga en konkurrenskraftig industri är drivande.

– Genom det här nätverket bibehåller vi kontakten mellan oss och gör det lättare att samarbeta. Vi lyckas även få in lite framtidstankar och utveckling även om det oftast blir mer fokus på det kortare perspektivet. Det är värdefullt att ha detta forumet att prata i det lilla men även att kunna bjuda in skolor, kommuner och andra aktörer till breda samtal och dialoger med fokus på vår bransch i vårt lokala område, fortsätter Tove Sventoft.

Bjud in IDC – vi lyssnar till dina behov

Det var via en gästinbjudan som Marie Brehag von Haugwitz på IDC kom att delta på den senaste nätverksträffen. Vi är en industrinära aktör med direkt och tydlig koppling till finansiärer och politiker och arbetar för att stärka regionens tillverkningsindustri genom att med olika projekt, främst riktade mot SMF, stärka regionen. Och genom att delta i sammanhang som möbel- och inredningsnätverket i Tibro och liknande branschsammanhang får vi en värdefull inblick i branschens nuläge och behov på både kort och lång sikt som är enormt viktig för att kunna bidra i företagens utveckling för en hållbar framtida industri.

– Stämningen och samverkan i det här nätverket är verkligen genuin. Det är ett härligt och engagerat gäng och jag vill tipsa alla företag inom branschen att medverka om du inte redan gör det. Effekten av sådana här framgångsrika nätverk är relationer, möjligheter och i förlängningen en mer  konkurrenskraftig industri, säger Marie Brehag von Haugwitz, industriutvecklare tillverkning, IDC.

Är du intresserad av att delta i möbel- och inredningsnätverket?

Kontakta Tove Sventoft, VD på SIBAB.

Här träffas flera aktörer inom branschen trä, möbel och inredning och diskuterar utveckling, möjligheter och utmaningar på både kort och lång sikt.


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Vill du samverka med IDC?

Bedriver du ett nätverk eller något annat relationsbyggande aktivitet och vill du bjuda in IDC som gäst? Hör av dig till Sara!

Chef för Företagsutveckling

0500 - 50 25 06

Sara Gallus

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

  • 0500 - 50 25 06

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Hållbart socialt arbetsmiljöarbete attraherar framtidens arbetskraft

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för företag idag, inte minst inom industrin. Att locka ny kompetens och behålla befintlig är…

30 mars, 2023 — Lästid 11 min

Projekt | Samverkan

Energidagen 2023 – solceller, energilagring och tekniksnack

Onsdagen den 29 mars 2023 kördes den första Energidagen på ASSAR. Under en heldag sattes all fokus på den viktiga…

29 mars, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Tusentals innovativa material med mängder av möjligheter

På Material ConneXion Skövde, som både är en utställning och en databas, finns tusentals innovativa material. Det ger fantastiska möjligheter för…

24 mars, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | Projekt

Wellpappfabriken med hållbarhet i fokus

Crispo Paper i Tibro är en wellpappfabrik som producerar miljontals förpackningar till svenska företag varje år. Företaget startade 2009 och…

22 mars, 2023 — Lästid 4 min