Mångfaldsforum: Verkliga berättelser om mångfald och rekrytering

Årets Mångfaldsforum handlade om mångfald och rekrytering och nära 60 deltagare var på plats för att få lyssna på verkliga berättelser och få delta i workshop om jämställdhet.

De företag som delade med sig av sina berättelser var EDCS, PEAB, Högskolan i Skövde och Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Varför ska man jobba med mångfald?

Kicki Borhammar från EDCS inledde med en föreläsning om hur man kan jobba för att skapa förutsättningar för att rekrytera mångfald i sin organisation och hur mångfald kan bidra till att förbygga ohälsa. Deltagarna fick själva svara på varför det är viktigt med mångfald och genusmedvetna strukturer och arbetsformer i organisationen. Svaren blev att mångfald behövs för att bland annat bredda rekryteringsbasen, förebygga ohälsa och arbetsskador. Men även för att attrahera och behålla rätt kompetens och få bättre leverans mot kund. I det arbetet krävs att blicken vänds in mot organisationens villkor och normer. Är de inkluderande eller skapade för en viss typ av medarbetare?

Normer i den egna organisationen

Under workshopen fick deltagarna fundera på vilka normer som finns inbyggda i den egna organisationen. Frågor man kanske vanligtvis inte tänker på. Vilken symbolik finns i organisationen, vem kan känna igen sig? Hur ser arbetsfördelningen ut? Hur går det till på fikarasterna? Hur ser interaktionen ut?

Anställde nyanländ tack vare praktikplats genom Arbetsförmedlingen

Fredrik Gustafsson och Dennis Bustad från PEAB berättade hur dem kunnat integrera nyanlända i byggbranschen genom att erbjuda praktikplats. De hade tidigare tagit emot ett flertal praktikanter under en och samma praktikperiod, men utan att kunna erbjuda någon anställning efteråt. Tack vare bra samverkan med Arbetsförmedlingen och en tydlighet med vad de ville med en praktikplats kunde de istället välja en enskild praktikant. Detta gjorde det möjligt för PEAB att lättare kunna introducera praktikanten som verkligen ville jobba inom byggbranschen. Allt föll väl ut och en anställning skrevs innan praktikperiodens slut.

Arbetsförmedlingen behovsanpassar för företagen

Arbetsförmedlingen jobbar med programkedjor och bygger lösningar tillsammans med företagen. Kenneth Bladh och Stefan Roos presenterade sina program som alltid startar med en praktikplats eller arbetsträning och som sedan kan byggas på med nystartsjobb och lönebidrag. För organisationer som behöver anställa inom ett yrke där det råder brist på arbetskraft kan snabbspår vara en lösning. Arbetsförmedlingen erbjuder en hel rad andra anställningsstöd, dessa kan du läsa mer om här.

Läs mer om rekryteringstips från Arbetsförmedlingen

Internt jämställdhetsarbete ger attraktivitet

Mikael Harlén, biträdande prefekt vid Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde berättade om deras arbete för attrahera fler kvinnor att studera ingenjörsvetenskap. Resan började med en kartläggning av sitt interna jämställdhetsarbete och personalen har bland annat gått utbildningar som gett dem insikt att börja jobba med sig själva. Tack vare sitt arbete har de idag en mer normkritisk och genusmedveten studentrekrytering och ett eget nätverk för kvinnliga ingenjörsstudenter.

Mikael Harlén, Institutionen för ingenjörsvetenskap Högskolan i Skövde, pratade om hur de jobbar för en mer jämställd ingenjörsutbildning.

Tomas Jonsson från Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Breddad kompetensförsörjning

Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF Test Lab i Tibro, är det enda akrediterade testlabbet för alkolås i Sverige. Tomas Jonsson, vd för MHF berättade om den utvecklingsresa företaget gjort genom att bredda sin syn på kompetensförsörjning.

Lägg fokus på det man faktiskt klara av istället för det eventuella funktionshindret.

Tomas Jonsson, MHF.

Delaktighet i ett större sammanhang

-Mångfald för oss på MHF är att som arbetsgivare ta stort ansvar och jobba med jämställdhet. Att få våra medarbetare att känna sig delaktiga i ett större sammanhang, förklarade Tomas. MHFs jämställdhetsarbete har gett positiva resultat genom anställning för långtidssjukskrivna och personer med funktionsnedsättning. -Lägg fokus på det man faktiskt klarar av istället för det eventuella funktionshindret, avslutar Tomas.

Det talas mycket om människor som står långt från arbetsmarknaden. Det är dags att istället fråga om inte arbetsmarknaden står för långt från människorna?

Kicki Borhammars avslutande ord på årets Mångfaldsforum.

Mångfaldsforums syfte

Mångfaldsforum har arrangerats under flera års tid av EDCSGothia Science ParkHögskolan i Skövde, IDC West Sweden AB Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet med Mångfaldsforum är att skapa en möjlighet för företag och organisationer att utveckla kunskap och verktyg för att göra jämställdhets- och mångfaldsarbete till en motor för utveckling.

Läs om förra årets Mångfaldsforum

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min

Samverkan | Tips från IDC

Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar…

16 maj, 2023 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Resan med projektet Catalyst har nått sitt slut

Catalyst är projektet som har jobbat för ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer…

30 augusti, 2023 — Lästid 4 min