Hänt på IDC: Mångfaldsforum 2017

Ett hundratal besökare kom till årets Mångfaldsforum för att lära sig mer om mångfaldsarbete och vikten av medarbetarskap för ett hållbart arbetsliv. Thomas Andersson som är biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, var först ut att prata på seminariet. Thomas tog deltagarna med på ett resonemang kring dagens styrning

Dagens styrning – har vi frågat oss varför?

Vad är det egentligen som mäts i våra måltal? Är det målet i sig eller handlingen att ta sig dit? Hur kommer det sig att den administrativa bördan och komplexiteten ökar enligt trenderna, och detsamma gäller upplevd stress hos medarbetarna. Det finns en övertro på att skapa måldokument, men det är själva integreringen av exempelvis värdegrund eller jämställdhet som är målet, inte dokumentet i sig. Vi lägger mycket kraft på något som gör mycket lite verkan, och det vi gör granskas ej. Det finns också tendens att frågor som arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet är frågor man ”checkar av” i form av dokumentskapande snarare än hanterar framgångsrikt i organsiationen.

Inför varje ny styrning som ska till bör man fråga sig varför. Styrning tar alltid tid och resurser från den operativa verksamheten. Styrning adresseras av många men med lågt resultat.

En för hård styrning ger en aktiv-passiv relation mellan medarbetare och chef. Med det menas att medarbetaren är passiv i väntan på direktiv från överordnad. Istället bör en aktiv-aktiv relation som bygger på dialog eftersträvas i organisationen menar Thomas.

Medarbetarskap är ett utbyte mellan chef och medarbetare. En aktiv-aktiv relation.

mångfaldsforum webb 2mångfaldsforum webb 3
Är dagens arbetsliv i balans?

Thomas resonerade kring  det utifrån begreppen tillförlitlighet, effektivitet och förändringsförmåga. I en hållbar organisation finns alla dessa delar och de får långsiktig uppmärksamhet. Medarbetarskapet finns inte i policyn kring medarbetarskap, utan i människorna, medarbetarna. Hur agerar de? Medarbetarskap är ett praktiskt begrepp.

Vad som krävs för samverkan

Enligt Thomas resonemang krävs tre delar för ett framgångsrikt multiprofessionellt samarbete. Upplevd godhet, integritet och kompetens. Och vid just upplevd kompetens blir det oftast problem. Många är i regel ointresserade av vad andra gjort och kan men är fullkomligt införstådda med sitt eget område och sin egen kompetens. I de fallen är det viktigt att bygga förtroende över kompetensgränser och att sätta tillförlitlighet i första rum.

Det är ett vanligt expertfenomen. Att präglas av ett ointresse för andras kompetens och resultat men vara väl införstådd med sin egen expertis. Man kan inte ta samarbete för givet, det måste tränas.

En grupp är osynlig

Det som utgör en grupp är relationerna mellan individer. Ett eventuellt samarbete hänger på dessa relationer och relationer tar tid att bygga. En bra utgångspunkt är att starta i sig själv. Vad kan jag ändra på i mitt agerande för ökat samarbete? Kunskapen går att påverka men viljan kommer inifrån.

Vi kommer aldrig längre än vad den enskilde medarbetaren vill och kan.

”Från vision till verklighet – mångfald och inkludering i praktiken”

Eftermiddagens andra del stod Tomas Medin, funktionschef för gjutning på Volvo Powertrain, tillsammans med sina medarbetare i centrum. De beskrev sin resa från vision till verklighet och hur de jobbar praktiskt för en mångfaldigare och mer inkluderande arbetsplats. De pratade om olika verktyg de använt, utmaningar som de fått jobba med och att det är ett arbete som inte tar slut.

Mångfald och inkludering på agendan – för en mer attraktiv arbetsplats

De underströk betydelsen av att ha ämnena mångfald och inkludering på agendan såväl i de dagliga diskussionerna som på avdelningsnivå. Slutligen resonerades även kring syftet med arbetet, vilket är att få fler sökande till smältverket. För att skapa en attraktivare arbetsplats och för det finns ett stort behov av medarbetare med rätt inställning. Olikheter och mångfald ger fler infallsvinklar i såväl möjligheter som utmaningar, det är lönsamhet i längden!

mångfaldsforum webb

Tomas Medin med medarbetare belyste vikten av att integrera frågorna i det vardagliga arbetet för framgång.

Mångfaldsforums syfte

Mångfaldsforum har arrangerats under flera års tid av EDCS, Gothia Science Park, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB och Skaraborgs Kommunalförbund. Syftet med Mångfaldsforum är att skapa en möjlighet för företag och organisationer att utveckla kunskap och verktyg för att göra jämställdhets- och mångfaldsarbete till en motor för utveckling.

resultat utvärdering mentimeter (2)

Utdrag från utvärdering av Mångfaldsforum 2017.

resultat utvärdering mentimeter (1)

Utdrag från utvärdering av Mångfaldsforum 2017.

 

Läs mer om Mångfaldsforum 2017 i SLA, Skaraborgs Allehanda

Läs mer om Mångfaldsforum 2017 i SN, Skövde Nyheter

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Samverkan | Tips från IDC

Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar…

16 maj, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Inspirerande frukostseminarium om cirkulär design

IDC och SVID arrangerade tillsammans ett inspirerande frukostseminarium om cirkulär design som lockade många deltagare från näringslivet. Under morgonen fick…

2 maj, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Supermaterialets aktörer träffades på ASSAR

SIO Grafen och ASSAR Industrial Innovation Arena arrangerade ett gemensamt event den 27 april med fokus på det växande svenska…

27 april, 2023 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Teknikcollege satsar för framtiden

Teknikcollege Skaraborg jobbar med utbildningar inom teknikindustrin. I vår gör man en stor satsning för att locka ännu fler ungdomar…

21 april, 2023 — Lästid 4 min