Johan Lundahl, en ny del av IDC

Vi hälsar vår nya medarbetare Johan Lundahl välkommen. Johan jobbar som industriell utvecklare med fokus produktion i projektet Catalyst och han ser fram emot att få lyssna av och stötta företagen i deras behov.

Vi lät Johan berätta lite mer om sig själv, sin bakgrund och om vad som kommer bli fokus i rollen som industriell utvecklare på IDC.

Kontakt med IDC via jobbet

Johan berättar att han kom i kontakt med IDC West Sweden AB första gången för ungefär tio år sedan. Då var han anställd på CC Pack och IDC var där och gjorde en företagsanalys.

-Jag jobbade som produktionschef när IDC var där och jag var med under arbetet med företagsanalysen. Vi hade kontakt med IDC under en längre period och gick flera utbildningar som vi blev rekommenderade i vårt utvecklingsarbete. Bland annat LEAN och arbetsledarkurser. De LEAN-utbildningar vi gick gav grundläggande kunskaper och förståelse för det arbete vi gjorde på CC Pack. Det ledde bland annat till att skiftledarna så småningom tog över och höll egna skiftmöten där resultat, utfall och nya samt genomförda förbättringar gicks igenom.

Industrin av en slump

Efter fem år på CC pack började Johan jobba på IAC i Skara igen för att efter det börja jobba som industriell utvecklare på IDC. Första jobbet på IAC fick Johan direkt efter gymnasiet.

-Att jag valde jobbet på IAC var egentligen en slump ifrån början. Jag hade gått bygg och anläggning på gymnasiet men det var en stor byggkris i början av 1990-talet som gjorde det svårt att hitta jobb. Min granne jobbade som chef på IAC ( på den tiden hette det Perstorp) och frågade om jag ville börja jobba där, då dem behövde folk. Jag var där i cirka 15 år och jobbade som operatör, tekniker, produktionstekniker, arbetsledare och avdelningschef. Under de 15 åren läste jag även programmet för Industriellt Ledarskap på Högskolan i Skövde som gav mig examen inom organisation & ledning samt automatiseringsingenjör.

Johan Lundahl jobbar som industriell utvecklare i projektet Catalyst.

Vad lockar dig med IDC?

-Att få träffa, lyssna av och stötta företagen i sin utveckling. IDCs samlade kompetens kan bidra med mycket samtidigt som vi utvecklas individuellt. Vi lär oss mycket nytt tack vare den bredd IDC får via industrin. Den kunskap ett företag har, har vi möjlighet att föra vidare till nästa och så vidare. Med min bakgrund från industrin vet jag hur lätt det är att fastna i sina egna inlärda processer. IDC är ute och snappar upp industrins behov och vilka utvecklingsmöjligheter företagen har när de själva inte hinner stanna upp för att hitta de vägar som passar dem.

Tidigare erfarenheter kommer till nytta

Johan har jobbat med produktion i 25 år och har med sig värdefulla erfarenheter till IDC.

– Jag har jobbat som operatör, produktionstekniker, arbetsledare och produktionschef. De olika rollerna har även inneburit implementering av bland annat LEAN, förbättringsarbete och mycket kvalitetsfrågor. Redan nu har jag haft nytta av mina erfarenheter ute hos företagen vilket känns jätteroligt. Sedan lär vi oss nytt hela tiden, både av oss själva internt och ute bland företagen. Frågor som kommer mer och mer av är de som rör cirkulärt arbete. Hur man kan minska spill och slöserier vilket ofta går hand i hand med LEAN och kvalitetsarbete.

Hur hoppas du kunna utvecklas med IDC?

-Cirkulär ekonomi är något jag vill lära mig mer om och även kommer få möjlighet att jobba mer med då det är ett stort område i projektet Catalyst. Som medarbetare på IDC utvecklas vi hela tiden genom att träffa företag och dela erfarenheter mellan oss och mellan företagen. Det finns oändliga möjligheter att lära sig nytt. Genom våra egna projekt och genom allt spännande som händer på till exempel ASSAR och den forskning som Högskolan i Skövde bedriver.

Johan Lundahl

Johan ser fram emot att få träffa, lyssna av och stötta företagen i sin utveckling.

Företags- och produktionsanalyser

Johan började på IDC i början av maj och har redan hunnit vara med om att genomföra några företagsanalyser och det efterarbete som följer.

-Nu kommer fokus bli att göra återrapportering och uppföljningsarbete som förhoppningsvis ska leda till något konkret. Så småningom kommer jag göra egna företagsbesök och ser fram emot att även göra produktionsanalyser.

Går det att sammanfatta din känsla eller uppfattning av IDC (så här långt) med säg, tre ord?

Spännande – med alla nya intryck, ny teknik och hållbarhetsarbete som vi kommer i kontakt med via vårt jobb.
Roligt – att träffa alla företag och alla medarbetare här på IDC.
Utvecklande – både för mig och för företagen vi jobbar med. Det är en ständig utveckling som aldrig stannar av.

Varmt välkommen Johan,  som en del av IDC!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Johan om du är nyfiken på att få veta mer.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Medarbetare

Vi välkomnar fyra nya medarbetare!

Under hösten och vintern har fyra nya medarbetare startat upp sina resor här på IDC. Vi är glada att hälsa…

7 december, 2022 — Lästid 9 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min