Industriell Dynamik välkomnar fler att nyttja nätverket

Industriell Dynamik, ID, är ett nätverk i Västra Götalandsregionen vars syfte är att ge maximal nytta till regionens tillverkande företag, på företagens egna villkor.

Kontaktperson för Industriell Dynamik här på IDC är Johan Svensson, här berättar han lite mer om nätverket.

Nätverk för ökad konkurrenskraft

Industriell Dynamik består av över 3300 företag och 15 supportaktörer som tillsammans skapar företagsnytta genom att besöka företag och fånga upp deras utmaningar och sedan matcha behoven med skräddarsydd expertis från stora forskningsinstitut. Målet är att generera tillväxt, sysselsättning och ökad internationell konkurrenskraft. Experternas utlåtande leder i många fall fram till att ett utvecklingsprojekt är vägen framåt, då söker Industriell Dynamik rätt offentlig finansiering på regional, nationell eller EU-nivå.

Hur ger nätverket nytta till ett litet eller medelstort tillverkande industriföretag?

Ett delägarskap i IDC ger också inträde och kontakt med Industriell Dynamik. Det innebär gratis konsulthjälp, råd och stöd från de aktörer som ingår i Industriell Dynamik och den hjälp som företagen sedan behöver finansieras många gånger av Västra Götalandsregionen. Det kan handla om alla möjliga typer av frågor.

– Har du som företagare en utmaning eller problemställning som du inte hittar lösningen på, vänd dig till oss på IDC och berätta, så tar vi frågan vidare till nätverket Industriell Dynamik. De aktörer som känner att de kan hjälpa till svarar oss sedan och då är vi en lösning på spåret.

Berättar Johan Svensson.

När ska människorna på IDCs delägarföretag vända sig till ID nätverket enligt dig?

Det kan vara i frågor som rör i princip vad som helst, till exempel materialanalyser, affärsmodeller, språkhjälp eller certifieringsfrågor för att nämna några. Man behöver inte vara rädd för att kontakta IDC, vi är vana att hjälpa till med det mesta.

temadag ISO (4)

Industriell Dynamik arrangerar även temadagar genom IDC, som här i höstas då RISE berättade om nya ISO 9001:2015 för några av IDCs delägarföretag.

Beskriv något riktigt lyckat projekt

Ett av våra företag hade en specifik frågeställning som vi lyckades hitta experthjälp till från ett av våra forskningsinstitut. I det här fallet var matchningen mellan personens kompetens och företaget 100%. De ville till och med anställa den här personen. Och det här är bara ett av flertalet goda exempel vi haft genom åren.

Två gånger om året träffas nätverket i Industriell Dynamik för att utbyta erfarenheter men även för att utbilda sig. Senaste träffen var i Skövde där de fick en introducerande utbildning i coachning.

Var finns ID nätverket?

ID nätverket finns i fyra delregioner; Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. I varje region finns en aktör som varje år söker upp och besöker ett hundratal företag. Utöver dessa uppsökande aktörer finns ett tiotal expertorganisationer som jobbar över hela regionen. Utifrån företagens identifierade behov handplockas sedan experternas spetskompetens och förmedlas vidare till företaget. Expertens första åtta timmar hos företaget bekostas av ID nätverket.

De organisationer som ingår i Industriell Dynamik är:

Läs mer om Industriell Dynamik

Vill du veta mer?

Hör av dig till Johan om du vill veta mer om Industriell Dynamik.

Industriell utvecklare

0500-50 25 22

Johan Svensson

Industriell utvecklare

Jag börjar med att berätta lite mitt om personliga foto. Tanken är att försöka visa vad mitt största intresse är; skog och jakt. Men mycket tid går även åt för löpträning, skidåkning, familjeliv med två barn och vår nya familjemedlem, hundvalpen Diza.

Jag har jobbat med produktutveckling och finansiering här sedan 2012 och fungerar även lite som en länk mellan småföretagen och akademin. Det innebär att jag lyssnar av företagens behov och utmaningar och hjälper dem hitta en lösning. Det kan vara hjälp i form av samverkan med andra företag, forskningsinstitut eller konsulter. Det är fantastiskt roligt att tillsammans med företagen hitta en lösning och på så sätt få uppskattning för vårt jobb.

IDC skulle jag sammanfatta med orden lyhörd, nyfiken och engagerad. För att förstå företagens behov behövs mycket av dessa egenskaper.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 22

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Information

Så leder och motiverar du ett team

I vår serie av Fokusträffar inom ledarskap & medarbetarskap föreläste Jenny Andersson den 19 februari under rubriken ”Så leder och…

20 februari, 2020 — Lästid 5 min

ASSAR

Projekt

ASSAR fortsätter stärka den tillverkande industrin i Skaraborg

Den 2 mars firar ASSAR Industrial Innovation Arena två år i lokalerna på Kavelbrovägen, lokaler som man delar med Balthazar…

3 mars, 2020 — Lästid 5 min

Medarbetare | Projekt

Thomas berättar om sin resa med IDC

Thomas Nilsson har varit VD för IDC sedan starten 2007. Det var ett känslosamt månadsmöte när han berättade att det…

3 april, 2020 — Lästid 18 min

Delägare | Projekt

Kinnegrip lägger grunden för en driftsäker robotinstallation

Kinnegrips utvecklingsresa som vi följt under ett års tid rullar nu vidare genom ett deltagande i projekt Robotlyftet. Hela verksamheten har…

12 februari, 2020 — Lästid 6 min