Industriell Dynamik välkomnar fler att nyttja nätverket

Industriell Dynamik, ID, är ett nätverk i Västra Götalandsregionen vars syfte är att ge maximal nytta till regionens tillverkande företag, på företagens egna villkor.

Kontaktperson för Industriell Dynamik här på IDC är Johan Svensson, här berättar han lite mer om nätverket.

Nätverk för ökad konkurrenskraft

Industriell Dynamik består av över 3300 företag och 15 supportaktörer som tillsammans skapar företagsnytta genom att besöka företag och fånga upp deras utmaningar och sedan matcha behoven med skräddarsydd expertis från stora forskningsinstitut. Målet är att generera tillväxt, sysselsättning och ökad internationell konkurrenskraft. Experternas utlåtande leder i många fall fram till att ett utvecklingsprojekt är vägen framåt, då söker Industriell Dynamik rätt offentlig finansiering på regional, nationell eller EU-nivå.

Hur ger nätverket nytta till ett litet eller medelstort tillverkande industriföretag?

Ett delägarskap i IDC ger också inträde och kontakt med Industriell Dynamik. Det innebär gratis konsulthjälp, råd och stöd från de aktörer som ingår i Industriell Dynamik och den hjälp som företagen sedan behöver finansieras många gånger av Västra Götalandsregionen. Det kan handla om alla möjliga typer av frågor.

– Har du som företagare en utmaning eller problemställning som du inte hittar lösningen på, vänd dig till oss på IDC och berätta, så tar vi frågan vidare till nätverket Industriell Dynamik. De aktörer som känner att de kan hjälpa till svarar oss sedan och då är vi en lösning på spåret.

Berättar Johan Svensson.

När ska människorna på IDCs delägarföretag vända sig till ID nätverket enligt dig?

Det kan vara i frågor som rör i princip vad som helst, till exempel materialanalyser, affärsmodeller, språkhjälp eller certifieringsfrågor för att nämna några. Man behöver inte vara rädd för att kontakta IDC, vi är vana att hjälpa till med det mesta.

temadag ISO (4)

Industriell Dynamik arrangerar även temadagar genom IDC, som här i höstas då RISE berättade om nya ISO 9001:2015 för några av IDCs delägarföretag.

Beskriv något riktigt lyckat projekt

Ett av våra företag hade en specifik frågeställning som vi lyckades hitta experthjälp till från ett av våra forskningsinstitut. I det här fallet var matchningen mellan personens kompetens och företaget 100%. De ville till och med anställa den här personen. Och det här är bara ett av flertalet goda exempel vi haft genom åren.

Två gånger om året träffas nätverket i Industriell Dynamik för att utbyta erfarenheter men även för att utbilda sig. Senaste träffen var i Skövde där de fick en introducerande utbildning i coachning.

Var finns ID nätverket?

ID nätverket finns i fyra delregioner; Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. I varje region finns en aktör som varje år söker upp och besöker ett hundratal företag. Utöver dessa uppsökande aktörer finns ett tiotal expertorganisationer som jobbar över hela regionen. Utifrån företagens identifierade behov handplockas sedan experternas spetskompetens och förmedlas vidare till företaget. Expertens första åtta timmar hos företaget bekostas av ID nätverket.

De organisationer som ingår i Industriell Dynamik är:

Läs mer om Industriell Dynamik

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min