Hej och välkommen Susanne!

Susanne Yngve är en del av oss på IDC sedan den 12 augusti och jobbar som industriell utvecklare med fokus på kunskapslyft industri.

Susanne kommer jobba med jämställdhetsintegrering och kompetensutvecklingsaktiviteter mellan industri och akademi.

Hur kom du först i kontakt med IDC?

Jag har träffat IDCs medarbetare flera gånger i olika nätverk och branschråd då jag jobbade på Arbetsförmedlingen. Jag har även varit med på till exempel frukostträffar och sett presentationer av IDC samt träffat flera av medarbetarna vid sådana tillfällen.
I mitt tidigare arbete hade jag också förmånen att få besöka ASSAR och tycker att det är en fantastisk mötesplats för industrin i Skaraborg som fler borde ta del av. Vilka möjligheter det finns där och vilken kunskapsbank! När jag såg att IDC sökte efter fler medarbetare med erfarenhet av kompetensförsörjning så tvekade jag inte att söka tjänsten.

Susanne Yngve jobbar med jämställdhetsintegrering och kompetensutvecklingsaktiviteter mellan industri och akademi.

Vad lockar dig med IDC?

IDC är ett kunskaps- och utvecklingsföretag som rör sig mycket ute och hjälper företagen att blicka framåt. Det är just mötet med människor i vardagen  som är så viktigt. Att få möjligheten att arbeta med IDCs verktyg och metoder och stödja företagen direkt ute i deras egna verksamheter är något som jag ser fram emot. IDC ingår i flera sammanhang där man har god kontakt med näringsliv och akademi.

Vad bär du med dig in för erfarenheter in till IDC?

Jag har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor i Skaraborg i många år. Både som företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen och som karriärcoach på Adecco. Därifrån har jag med mig erfarenhet från av att ha stöttat industriföretagen i Skaraborg. Både när de behövt rekrytera men även när de behövt ställa om och säga upp sin personal. Erfarenheten som jag tar med mig in till IDC är att jag är van vid att möta människor i både med och motgångar. Jag är även van vid att arbeta i olika kompetensnätverk och branschråd där vi hanterar bland annat kompetensförsörjningsfrågor.

Nätverkande stöttar kompetensförsörjningsfrågor

Kompetensbristen är stor inom många branscher och inte minst inom industrin. Företagen i Skaraborg måste hålla ihop och jobba i nätverk för att ha kvar bra skolor i Skaraborg som säkrar vår framtida kompetens i regionen. Där ser jag IDC som en naturlig part och sammankopplande länk som kan vara med och stötta delägarföretagen i dessa frågor. Mångfald, kultur och värdegrundsfrågorna som IDC driver är något som jag också brinner för. Jag är utbildad personalvetare och har en examen inom arbets- och organisationspsykologi. Nu ser jag fram emot att kunna få använda och lyfta fram mina kunskaper inom det området. Under utbildningen läste vi bland annat ämnen som medarbetarskap, värdegrund, arbetsplatskultur och beteende vid organisationsförändringar.

Hur hoppas du kunna utvecklas med IDC?

Det finns massor jag kommer lära mig som till exempel produktionsteknik, produktutveckling, robotisering och cirkulär ekonomi. På IDC finns så mycket kompetens och jag har redan lärt mig mycket av mina nya kollegor under de veckor jag har varit på här.

Vad händer nu? När går startskottet och vad är nästa mål på resan?

Under hösten kommer jag att boka in besök med IDCs delägarföretag. Jag ser verkligen framemot att få komma ut till industriföretagen i Skaraborg och lyssna av deras behov och utmaningar. Sedan blir nästa steg att ta det till en företagsanalys eller koppla ihop dem direkt till IDCs olika projekt eller nätverk. Mitt fokus blir att fånga in behoven av frågor som rör kompetensförsörjning. Det gäller både att medvetandegöra vad de har för kompetens idag och hur de kan behålla den samt hur man kan jobba för att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Det är viktigt att vi på IDC tillsammans med hela Skaraborg jobbar för hela regionen vad gäller kompetensförsörjning. IDC blir en hjälpande länk mellan skolor och andra aktörer för att få ut vilken kompetens som efterfrågas och vad skolorna kan bidra med.

Går det att sammanfatta din känsla av IDC (så här långt), med tre ord?

Min känsla av IDC sammanfattar jag så här:

Kompetens – ständig påfyllnad genom omvärldsbevakning och nyfikenhet.

Utveckling – att blicka framåt och se nya möjligheter både hos medlemsföretagen och internt på IDC.

Tillsammans – en kan göra lite, fler tillsammans gör skillnad.

Varmt välkommen Susanne, som en del av IDC!

 

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du är nyfiken på att få veta mer.

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Medarbetare

Arne och Victoria om sin första tid på IDC

Under året har vi haft glädjen att välkomna två nya medarbetare här på IDC. De jobbar i två olika avdelningar…

27 september, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Insikter med IDC

Insikter med IDC | Elmia Subcontractor 2023

Mässan där industrins experter möts för att dela med sig av sin kunskap och bli inspirerade av andra har gått…

23 november, 2023 — Lästid 4 min