Framgångsrik förändringsledning

Dagens digitaliserade samhälle matchar inte alltid det våra hjärnor är skapade för att klara. Anna Sanderoth Vilkas, professionell coach, business developer och mentor, inledde sin föreläsning med att berätta att den mänskliga hjärnan fungerar likadant som den gjorde då vi var jägare och samlare på stäppen.

Ett 60-tal av våra delägare hade kommit för att låta sig inspireras under vår Fokusträff: Ledarskap & medarbetarskap – förändringsledning.

Reagerar med rädsla vid förändring

-Om tiden från det vi levde som stäppmänniskor och fram till idag liknas vid ett dygn på 24 timmar, då har stäppmänniskan levt från klockan 00:00 till 23:59:40, berättade Anna. Dagens samhälle har funnits från 23:59:59. Vi agerar och tänker fortfarande som jägare och samlare och reagerar oftast med rädsla och en känsla av att vi måste försvara oss för det som upplevs främmande och ovant.

Vad vill vi istället?

Anna fortsatte med att berätta hur lätt det är att vi tänker på allt vi INTE vill. Våra hjärnor är snabba på att identifierar hinder och problem som kan dyka upp och vi behöver bli bättre på att fånga vad vi vill ISTÄLLET för allt vi inte vill. Att vi till exempel ska ha hög frisknärvaro istället för hög sjukfrånvaro.

Viktigt att vara en del av något viktigt

För att ta oss någonstans behöver vi en riktning och etapper på vägen som talar om att vi är på rätt väg. Samma sak är det att leda i förändring, vi behöver ett tydligt mål och vilka steg vi ska ta för att nå målet. Målet ska vara lockande och något att längta till och vi behöver höra att vi som är med på resan dit är alla lika viktiga. Ledarens uppgift är sen att ”vakta” och hålla fokus på det som leder till visionen.

Anna beskrev fem viktiga punkter att tänka på vid förändringsledning:
  1. Att vi har behov av att vara en viktig del av något viktigt och för att bli det behöver alla vara engagerade i förändringsresan mot ett tilltalande målet. Fråga medarbetarna hur de små stegen mot målet ska tas och fråga vad mer kan vi göra. Tills svaren börjar ta slut. Då har hjärnan kommit förbi de där 90% av samma tankar som vi har varje dag och kan börja bli mer kreativ.
  2. Att vi behöver känna att det finns en tydlighet, visshet och långsiktighet.
  3. Att känna att vi kan välja, påverka och kontrollera. Inom ens egna ramar och med ett fokus på närtid.
  4. Att känna igen sig och tillhöra. Det är alltid tryggare att ha en omgivning som är lik sig själv där vi har igenkänning och tillhörighet. Men vi utvecklas inte om vi inte utsätter oss för olikheter. Det finns många exempel som visar att mångfald är en framgångsfaktor.
  5. Rättvisa och transparens. Människan har i alla tider strävat efter att ”dela bytet” rättvist. Rättvisa behöver inte betyda att alla får exakt lika men det ska tålas att synas.

Pausa pusslandet i din egen hjärna och börja lyssna, lyssna och var tyst.

Vi är alla olika

En organisation består av olika medarbetare med olika beteenden, förklarade Anna och visade ett diagram. 3% av alla medarbetare är genuint positivt inställda till det mesta. 13% är positiva men avvaktande. 34% är i grunden positiva men tar inte initiativ. 34% vill ha mycket tydlighet, visshet och långsiktighet inför en förändring. 13% är aktivt ointresserade och 3 % är nejsägare. Om de olika beteende kan identifieras blir det tydligare hur vi kan få med oss hela organisationen och få de olika grupperna att påverka varandra i rätt riktning.

Annas diagram visar hur många olika beteenden det finns i en organisation.

Pausa pusslandet

En annan nyckel i förändringsledning är lyssnandet, förklarade Anna. -Pausa pusslandet i din egen hjärna och börja lyssna, lyssna och var tyst. Efter en stund kan du fråga; vad mer kan vi göra? För att få igång det kreativa tänkandet och medarbetaren känner sig lyssnad på och delaktig i något viktigt.

Avdramatisera och chilla

Anna avslutade sin föreläsning med att prata om det som ofta begränsar oss i ett förändringsarbete.  Våra begränsande föreställningar; jag kan inte, jag är för gammal eller det är svårt med förändring. Vänd dessa till möjliggörare – det finns inga misslyckanden bara lärdomar eller att alla handlingar har en positiv avsikt. Avdramatisera, chilla, behåll fokus i närtid och skratta åt det som kan kännas svårt, var Annas sista uppmaning.

IDC coachar längs med vägen

Mycket av det Anna Sanderoth Vilkas pratade om under Fokusträffen handlar om att ha ett coachande förhållningssätt. Anna utbildar i coachning vid Gothia Akademin i Göteborg där fler av oss på IDC har gått. Behöver ditt företag hjälp i er utvecklingsresa besöker vi er gärna för att lyssna av ert behov.

Läs om vårt coachande förhållningssätt

Fotocollage från Fokusträffen

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar
Ansök om 700 000 kronor till forskning och utveckling Pengar

IDCs erbjudande | Information

Ansök om 700 000 kronor till forskning och utveckling

Den 1 augusti öppnar höstens ansökningsomgång av FoU-kortet Avancerat, Västra Götalandsregionens forskningsprogram för små och medelstora företag. Finansieringen är en lösning för att finansiera utvecklingsarbete.

4 juli, 2019

Så skapar IDC nytta för industrin i Skaraborg

IDCs erbjudande | Projekt

Så skapar IDC nytta för industrin i Skaraborg

Under vår utvecklingsdag Mitt Europa, som visar på hur EUs investeringar används och gör nytta i regionen, presenterade vi ett urval av våra insatser. Vi jobbar för att bidra till industrins utveckling och vår verksamhet styrs av Europeiska, nationella och regionala strategiska dokument, program och handlingsplaner.

5 juni, 2019

Följ med Kinnegrip på en förändringsresa

Delägare | IDCs erbjudande

Följ med Kinnegrip på en förändringsresa

Kinnegrip i Lidköping påbörjade för ett par år sedan ett förändringsarbete mot att bli en mer konkurrenskraftig och attraktiv arbetsplats…

23 april, 2019

Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering

IDCs erbjudande | Projekt

Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF). Målet med satsningen är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar.

12 juni, 2019