Framgångsrik förändringsledning

Dagens digitaliserade samhälle matchar inte alltid det våra hjärnor är skapade för att klara. Anna Sanderoth Vilkas, professionell coach, business developer och mentor, inledde sin föreläsning med att berätta att den mänskliga hjärnan fungerar likadant som den gjorde då vi var jägare och samlare på stäppen.

Ett 60-tal av våra delägare hade kommit för att låta sig inspireras under vår Fokusträff: Ledarskap & medarbetarskap – förändringsledning.

Reagerar med rädsla vid förändring

-Om tiden från det vi levde som stäppmänniskor och fram till idag liknas vid ett dygn på 24 timmar, då har stäppmänniskan levt från klockan 00:00 till 23:59:40, berättade Anna. Dagens samhälle har funnits från 23:59:59. Vi agerar och tänker fortfarande som jägare och samlare och reagerar oftast med rädsla och en känsla av att vi måste försvara oss för det som upplevs främmande och ovant.

Vad vill vi istället?

Anna fortsatte med att berätta hur lätt det är att vi tänker på allt vi INTE vill. Våra hjärnor är snabba på att identifierar hinder och problem som kan dyka upp och vi behöver bli bättre på att fånga vad vi vill ISTÄLLET för allt vi inte vill. Att vi till exempel ska ha hög frisknärvaro istället för hög sjukfrånvaro.

Viktigt att vara en del av något viktigt

För att ta oss någonstans behöver vi en riktning och etapper på vägen som talar om att vi är på rätt väg. Samma sak är det att leda i förändring, vi behöver ett tydligt mål och vilka steg vi ska ta för att nå målet. Målet ska vara lockande och något att längta till och vi behöver höra att vi som är med på resan dit är alla lika viktiga. Ledarens uppgift är sen att ”vakta” och hålla fokus på det som leder till visionen.

Anna beskrev fem viktiga punkter att tänka på vid förändringsledning:
  1. Att vi har behov av att vara en viktig del av något viktigt och för att bli det behöver alla vara engagerade i förändringsresan mot ett tilltalande målet. Fråga medarbetarna hur de små stegen mot målet ska tas och fråga vad mer kan vi göra. Tills svaren börjar ta slut. Då har hjärnan kommit förbi de där 90% av samma tankar som vi har varje dag och kan börja bli mer kreativ.
  2. Att vi behöver känna att det finns en tydlighet, visshet och långsiktighet.
  3. Att känna att vi kan välja, påverka och kontrollera. Inom ens egna ramar och med ett fokus på närtid.
  4. Att känna igen sig och tillhöra. Det är alltid tryggare att ha en omgivning som är lik sig själv där vi har igenkänning och tillhörighet. Men vi utvecklas inte om vi inte utsätter oss för olikheter. Det finns många exempel som visar att mångfald är en framgångsfaktor.
  5. Rättvisa och transparens. Människan har i alla tider strävat efter att ”dela bytet” rättvist. Rättvisa behöver inte betyda att alla får exakt lika men det ska tålas att synas.

Pausa pusslandet i din egen hjärna och börja lyssna, lyssna och var tyst.

Vi är alla olika

En organisation består av olika medarbetare med olika beteenden, förklarade Anna och visade ett diagram. 3% av alla medarbetare är genuint positivt inställda till det mesta. 13% är positiva men avvaktande. 34% är i grunden positiva men tar inte initiativ. 34% vill ha mycket tydlighet, visshet och långsiktighet inför en förändring. 13% är aktivt ointresserade och 3 % är nejsägare. Om de olika beteende kan identifieras blir det tydligare hur vi kan få med oss hela organisationen och få de olika grupperna att påverka varandra i rätt riktning.

Annas diagram visar hur många olika beteenden det finns i en organisation.

Pausa pusslandet

En annan nyckel i förändringsledning är lyssnandet, förklarade Anna. -Pausa pusslandet i din egen hjärna och börja lyssna, lyssna och var tyst. Efter en stund kan du fråga; vad mer kan vi göra? För att få igång det kreativa tänkandet och medarbetaren känner sig lyssnad på och delaktig i något viktigt.

Avdramatisera och chilla

Anna avslutade sin föreläsning med att prata om det som ofta begränsar oss i ett förändringsarbete.  Våra begränsande föreställningar; jag kan inte, jag är för gammal eller det är svårt med förändring. Vänd dessa till möjliggörare – det finns inga misslyckanden bara lärdomar eller att alla handlingar har en positiv avsikt. Avdramatisera, chilla, behåll fokus i närtid och skratta åt det som kan kännas svårt, var Annas sista uppmaning.

IDC coachar längs med vägen

Mycket av det Anna Sanderoth Vilkas pratade om under Fokusträffen handlar om att ha ett coachande förhållningssätt. Anna utbildar i coachning vid Gothia Akademin i Göteborg där fler av oss på IDC har gått. Behöver ditt företag hjälp i er utvecklingsresa besöker vi er gärna för att lyssna av ert behov.

Läs om vårt coachande förhållningssätt

Fotocollage från Fokusträffen

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Att sälja på distans - tips från vår Fokusträff försäljning

Under vårens Fokusträff i försäljning fick vi flera tips på att lyckas med försäljning på distans. Tips som passar bra…

28 april, 2020 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Tips från IDC

Tre tydliga trender just nu - IDC omvärldsspanar

I samverkan med Kairos Future kommer vi på IDC löpande erbjuda omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri…

27 april, 2020 — Lästid 6 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Simulering ger VSAB konkreta beslutsunderlag inför en robotinstallation

Västsvenska Stålkonstruktioner AB, VSAB, har genom projekt Robotlyftet genomfört en simulering av en tänkt robotlösning som ett steg i en…

11 maj, 2020 — Lästid 6 min

IDCs erbjudande | Information

Så strukturerar du din produktionsplanering

Vårens sista Fokusträff hade temat affärssystem och fokus låg på produktionsplanering. Träffen skedde online med ett femtiotal deltagare från den…

19 maj, 2020 — Lästid 2 min