Info från Inger: det här är "coachning längs med vägen"

Vi på IDC ses ibland som en ”kopplingsdosa” där industriföretagens behov aktivt identifieras och kopplas samman med resurser för utveckling. Vi pratar ofta om ”coachning längs med vägen” och tänkte i det här inlägget djupdyka i vad det verkligen innebär.

Till hjälp har vi tagit Inger Rydén som är en av våra professionella coacher och som framgångsrikt har jobbat med metodiken under flera år. Alla våra delägarföretag har möjligheten att ta del av utveckling via coachningsmetodiken, oavsett utmaning eller område att utveckla.

Behöver du målbild, vision eller handlingplan?

Med ett ord skulle man kunna beskriva coachning som ett förhållningssätt, att nyfiket ställa frågor och att lyssna aktivt på svaren. IDCs coacher skräddarsyr upplägget till aktuellt företag efter behov. Det kan exempelvis handla om att ta fram en målbild för hela företaget, vart företaget är på väg eller om vart man vill befinna sig om X antal år. Den kan också användas för att fokusera ett specifikt område inom företaget och ta fram mål och handlingsplaner.

Vi ser att förändringar hos företagen genomförs smidigare, känns mer motiverande och blir mer hållbara när vi använder oss av coachningsmetodiken.

Inger Rydén, IDC West Sweden AB

Coachning längs med vägen – i analys och affärsplan

Coachning kan också användas som komplement och arbetsmetod i workshops, SWOT-analyser, när vi jobbar fram affärsplaner och i liknande sammanhang. Metoden är också väldigt användbar inför vägval och beslut, för att skapa motivation och för att hjälpa företagen att se nya perspektiv. Som coach ställer vi de frågor som krävs för att företagen ska komma fram till de lösningar som passar just dem.

Att kunna ha kreativa samtal med bra moderatorer som hjälpte till att styra samtalen vidare och i rätt riktning var väldigt värdefullt. Tack.

Återkoppling från en VD i ett av våra delägarföretag efter att Inger och Johan coachat ledningsgruppen i deras förändringsarbete.

Anna German och Fredrik Johansson har båda gått utbildning inom coachning och tycker att coachning som metod är användbar inom alla områden.

En anpassad förändring har högre chans att lyckas och hålla i längden

En annan aspekt som är viktig när man coachar en människa i ett företag är att se till ekologin. Med det menar vi att hänsyn måste tas till den verklighet som människan/företaget faktiskt lever i. En förändring som är anpassad till den verklighet en individ eller ett företag lever i har mycket större chans att bli lyckad och hållbar.

Vi har en rad olika verktyg att använda för olika ändamål och de skräddarsys efter situation och uppdrag. Ibland använder vi lego för att fysiskt visualisera olika delar av företag, planer eller samarbeten, andra gånger kan det handla om att använda rummet för att visualisera relationer, platser, tidslinjer till exempel.

Livshjulet – ambition och prioritering

Livshjulet är ett bra exempel på grundverktyg som är väldigt användbart för att få koll på vilka delar som är viktigast att börja arbeta med. I vår företagsanalys vi gör på alla våra delägarföretag, har vi använt oss av just denna metodik. Det handlar om hur man värderar de olika delarna i företaget; var står vi just nu? vad har vi för ambitionsnivå just nu? vilken grad av prioriteringsvilja har vi för de olika områdena just nu?

Vad driver motivation

Värderingar och värdegrund pratar vi ofta om, både på individ- och företagsnivå. Vad är viktigt på riktigt? Det som är viktigt lägger vi vår tid och energi på, det är också det som driver vår motivation framåt. Vi har gott om metoder och verktyg för att identifiera värderingar, något som är oerhört viktigt för alla företag idag.


Certifierade coacher på IDC

IDCs coacher är utbildade enligt riktlinjer från ICF (International Coach Federation), Europas och världens största branschförening för professionella coacher. Att lyssna aktivt är en av de viktigaste delarna i mötet hos våra delägarföretag. När vi lyssnar aktivt i samtalet med delägarföretagen, fångar vi också upp nyanser och stämningar, för att sedan kunna ställa rätt frågor som matchar deras utmaningar.

IDC Skövde

ICF’s definition av Coachning:

”Coachning är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential”

  • För att hitta lösningar på problem
  • För att göra det som är bra ännu bättre
Att coacha så att företagen hittar sina egna lösningar innebär att:
  • Företagen själva kommer att ha mycket bättre koll på sin situation och därmed vad som skulle kunna fungera för dem.
  • Lösningar som man själv kommer fram till, känner man mer för än lösningar som man får serverade av andra.

Här kan du läsa mer om Coachning


Utvecklingsresa tillsammans med IDC

Att som företag bli delägare i och därmed kliva in i en utvecklingsresa tillsammans med IDC, bygger i stort på arbetssättet ”hjälp till självhjälp”. Med det menas att vi på IDC genomför analyser och ser vad människorna i våra delägarföretag har för behov av hjälp.

I nästa steg ger vi förslag till förbättringsarbeten och finns längs med hela resan där, som ett bollplank, och stöttar delägarföretagen längs med deras utvecklingsresa. Vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja Skaraborgs industriföretag. Som ett led i vår egen utveckling är vi flera på IDC som genomgått en coachutbildning och vi har därmed upptäckt hur oerhört effektfullt det arbetssättet är.

Coachningsmetodiken stöttar arbetssättet ”hjälp till självhjälp” på ett jättebra vis och lyfter det ytterligare en nivå.

Inger Rydén, IDC West Sweden AB

Läs mer om IDC för industrin

alla utvecklingsresor ser olika ut

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nio av tio köpresor börjar med en googling

SEO eller Sökordsoptimering stod i fokus på vår Fokusträff i början av året. Christoffer Steverin från Digital effekt föreläste och…

24 februari, 2023 — Lästid 4 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Karriärprogram som erbjuds av Skövde Kommun

Karriärprogram Ett satsning som erbjuds av Skövde Kommun. Det är ett karriärprogram för ”international professionals” i Skaraborg och masterstudenter vid…

2 augusti, 2023 — Lästid 2 min

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

6 november, 2023 — Lästid 3 min

Information | Tips från IDC

Möjligheterna med Livet i Skaraborg

Livet i Skaraborg är ett koncept som är startat i syfte att attrahera kompetenser att flytta hit för att arbeta…

11 oktober, 2023 — Lästid 5 min