Christian tipsar – Få koll på ditt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete handlar mycket om att göra, mäta och kommunicera. För att kommunicera behövs först fakta kring bland annat hur mycket man har förbättrat.

Christian Bergman är industriell utvecklare på IDC och jobbar bland annat med Material ConneXion Skövde. Här tipsar han om olika verktyg för att mäta sin ekologiska och sociala påverkan samt även läsning för att vässa  kunskaperna ytterligare inom det cirkulära.

Beställarkompetens kring cirkulära flöden

De globala målen i Agenda 2030 kommer att bli allt viktigare vid upphandlingar. Mål 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion påverkar nästan alla de andra målen. Mål 12.7 handlar just om hållbar offentlig upphandling. Projektet Design med omtanke 2.0 handlade om att skapa beställarkompetens kring cirkulära flöden i offentliga upphandlingar. Projektet sammanställde sina resultat i en lättläst slutrapport som finns att ta del av här.

Christian Bergman, industriell utvecklare på IDC och Material ConneXion Skövde.

Nulägeskoll och egenvärdering

För att få en snabb nulägeskoll över hur cirkulära dina produkter är kan jag tipsa om CiSAT. Verktyget är utvecklat av ett av de projekt IDC är med och driver, Circular Hub, och vänder sig i första hand till möbel- och inredningsbranschen men är så pass generellt att det funkar för de

flesta produkter. Verktyget är ett väldigt snabbt och enkelt test för att ge en överblick över hur cirkulär din verksamhet är samt din potential att utvecklas inom olika områden. Testa CiSAT här.

Du kan också göra en egenvärdering av hur väl du uppfyller hållbarhetsmålen i agenda 2030 på SDG Impact Assessment Tool. Inlärningsverktyget visualiserar resultaten från en självbedömning av hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala målen. Verktyget är utvecklat av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, vid Chalmers tekniska universitet och Göteborgs universitet, i samarbete med SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit.

Hållbarhetsguiden

För att gå ännu djupare kan det vara bra att ta in hjälp för att göra en noggrannare bedömning av produktens påverkan under hela livscykeln. När man väl vet var den stora påverkan ligger, är det lättare att fatta rätt beslut.  Hållbarhetsguiden är en bra startpunkt för hållbarhetsarbete. I guiden hittar du information om arbetssätt, tips på verktyg, hållbarhetsexperter och goda exempel på andra som framgångsrikt arbetar cirkulärt. Här kan du söka via en kartfunktion, se utbildande klipp och mycket mer.

I Hållbarhetsguiden finns även fler tips på länkar till information om LCA (Life cycle assessment, Livscykelanalys) och diverse gratis LCA-verktyg för nybörjare. Med ett LCA-verktyg kan man analysera exempelvis energitillgång, utsläpp av giftiga ämnen och resursanvändning i alla livscykelsteg av en produkt. Från uttag av råmaterial till dess att den inte används längre och slängs bort eller återvinns. Här nämns också Miljögiraff som kan stötta med detta.

Stukturerade ecodesignprocesser

EcoDesignStudio är ett nytt verktyg inom område livscykelkostnadsanalys. Verktyget är utvecklat av projektet Circular Hub i samarbete med Miljögiraff och är ett verktyg för att projektera i utveckling av produkter och kombinera det med livscykel- och kostnadsperspektiv. Man kan överblicka återvinningsgrad, jämföra miljöpåverkan av sin produkt med olika materialval, vikt och användande för att hitta den bästa kombinationen.

RISE cirka 40–50 medarbetare med LCA-expertis har nära koppling till ett eller flera forskningsområden, som livsmedelsindustri, digital infrastruktur eller förpackningar. Kombinationen av LCA-kunskap och djupa kunskaper inom ett stort antal områden gör dem unika. Här kan du läsa mer om RISE Livcykelanalyser.

Social Livscykelanalys

Socialt hållbart arbete och Social Livscykelanalys, S-LCA handlar om hur folk i olika steg påverkas, från arbetare, lokalsamhället, samhället, konsumenter och aktörer i värdekedjan. För dessa ser man över förhållanden inom olika kategorier. Den här artikeln beskriver det i korthet.

Ett tips på mer läsning angående S-LCA är den studie som Mathias Lindqvist på Chalmers Tekniska Högskola har gjort ”Social LCA – study about experiences in Swedish industry”. Hans studie hittar du här.

I databasen Social Hotspot finns både verktyg och service inom områdena S-LCA, mänskliga rättigheter, och etisk efterlevnad. Här kan du läsa mer om Social Hotspot.

Cirkulär Business Model Canvas

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket av bland andra Tobias Jansson. Modellen  är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. Den här modellen är en variant av verktyget där rutorna innehåller listor som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns ett tillägg av rutor, en ”grund” som är designad för att analysera en affärsmodells positiva eller negativa påverkan på planet och samhälle.

Ladda ner Cirkulär Business Model Canvas

Klicka på bilden för att ladda Tillväxtverkets handledning till Cirkulär Business Model Canvas.

C-voucher

Genom projektet C-voucher, som drivs av bland annat Tillväxtverket, kan du få rådgivning och stöd från en tjänstedesigner för att utveckla ditt företags idé kring en cirkulär affärsmodell. Som företag kan du söka två olika typer av stöd, ”Circularity Program” eller ”Adopters program”.

Circularity Program: Företaget får en så kallad voucher på 58 000 EUR för en kartläggning av samt införande och inköp av passande tekniska lösningar för att genomföra idén kring en cirkulär affärsmodell.

Adopters program: Företaget får ett mindre stöd under 3 månader av en tjänstedesigner där ni tillsammans genomför en workshop och tar fram en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell. Stödet innefattar också en så kallad voucher på 15 000 EUR.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min

Information | Medarbetare

Just nu söker vi medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och…

2 maj, 2023 — Lästid 2 min

Medarbetare

Arne och Victoria om sin första tid på IDC

Under året har vi haft glädjen att välkomna två nya medarbetare här på IDC. De jobbar i två olika avdelningar…

27 september, 2023 — Lästid 5 min

Medarbetare

Vi säger hej och välkommen till fyra nya medarbetare

Nu har vi förstärkt vår kompetens med fyra nya medarbetare som alla, med olika inriktning, jobbar för att stötta industrin…

11 maj, 2022 — Lästid 4 min