Att leda med inre balans genom kaos och förändring

Om att leda med inre balans och ha tillgång till 100% av sin förmåga. Hinder som kan rubba vår inre balans, om livspussel och hur vi jagar pusselbitar för att få allt på plats. Under vår Fokusträff i ledarskap och medarbetarskap guidade Dennis Westerberg oss i konsten att leda med inre balans genom kaos och förändring.

Fokusträffen spelades in och finns nu att se i efterhand. Kanske missade du och ditt företag föreläsningen som gav vägledning i hur vi kan hitta nuet.

Hela ledningsgruppen deltog

Under Fokusträffen var det flera företag som fanns representerade med en hel grupp. Pia Nurro, industriutvecklare kompetens på IDC, berättar att det finns ett värde att delta på både grupp- och individnivå hos företagen.

— Det ökar förståelsen för hur vi fungerar och därigenom hittar vi balansen lättare i det som behöver hanteras just nu. En ledningsgrupp eller arbetsgrupp i balans får tillgång till hela sin potential. Då hanteras de utmaningar som ligger på bordet på ett helt annat sätt. Motsatsen är en stressad eller frustrerad grupp som får svårt att ens överblicka situationen då de inte lyssnar eller litar på varandra.

Efter Dennis föreläsning var reaktionerna spontana;

När vi stängt av skärmen kom en gemensam suck i ledningsgruppen – Det var inte svårare än så!

 

När alla tankar om framtiden och det förflutna skingras – vad återstår då? Nu!

Inre balans skapar bättre företagskultur

I föreläsningen pratar Dennis om vad som påverkar arbetsplatskulturen. Att det som ofta påverkar hur man kan förändra en verksamheten är vilken kultur man har på jobbet. Det kan beror på vilken tillit man har på arbetsplatsen. Vilken laganda, vilka värderingar, vilken jargong man har, vilka arbetstider, vilka löner och så vidare. Kulturen påverkar verksamheten. Men vad är det då som påverkar kulturen?

— När människor befinner sig en slags inre balans och är den bästa versionen av sig själv, så blir det en bättre företagskultur och bättre verksamhet. Så om vi kan se till att människor på kontoret, eller i produktionen, var man är, är i större klarhet, har bättre självförtroende, bättre mod, bättre trygghet och är i närhet med sig själv. Då, av sig själv, byggs det bättre kulturer och lägre sjukfrånvaro. Det påverkar verksamheten så man lättare kan ta sig an en svår värld, berättar Dennis Westerberg.

Se ett kort utdrag från Dennis föreläsning
Nätverk för ledarskap och medarbetarskap

IDC driver även nätverket HR – ledarskap och medarbetarskap som är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov och ämnen som berörs kan vara allt från arbetsplatskultur, arbetsrätt, motivation och kommunikation, ja det mesta som berör HR-frågor.

Läs mer om nätverket


IDC och projektet Catalyst

IDC West Sweden AB arrangerar regelbundet Fokusträffar inom ledarskap och  medarbetarskap samt driver nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap, inom ramen för projektet CatalystFör smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Ökad digitaliseringsgrad i Västsvensk industri

Digiresan 2.0 är projektet som har lyft den digitala mognaden och tillämpningen av digitalisering i små och medelstora tillverkningsföretag i…

14 november, 2023 — Lästid 9 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande

Prova Diploma webbutbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 400 diplomerade kurser på sin webbportal. Vi erbjuder…

21 september, 2023 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nio av tio köpresor börjar med en googling

SEO eller Sökordsoptimering stod i fokus på vår Fokusträff i början av året. Christoffer Steverin från Digital effekt föreläste och…

24 februari, 2023 — Lästid 4 min