ASSAR ger nya möjligheter för Skaraborg och Sverige

ASSAR Industrial Innovation Arena. En samverkansplattform med en fysisk utvecklingsmiljö i centrala Skövde. Det är idag en av Sveriges främsta mötesplatser för framtidens industri. Men vad är det egentligen som gör samverkansplattformen så framgångsrik?

ASSAR Industrial Innovation Arena är en samverkansplattform initierad av Högskolan i Skövde, Science Park Skövde, IDC West Sweden AB och de båda Volvobolagen. ASSAR är finansierad av Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Hur ser framgångsfaktorerna för denna satsning ut?

— En stor del av framgången i ASSAR är att företagen vi arbetar med har en stark vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, kombinerat med en nyfikenhet och vilja att utvecklas – både själva och tillsammans med andra. Arbetet med nätverk och att låta företag av olika storlek, karaktär och bransch träffas kring gemensamma utmaningar och utvecklar arbetssätt och angreppssätt tillsammans ser vi som en nyckelfaktor, säger Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR.

VISION – ett konkret framgångsexempel

För att konkret beskriva ASSARs framgångsfaktorer är det bäst att göra det genom ett av alla de projekt som idag finns i arenan. Projektet VISION (Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning) är ett sådant projekt. Det är finansierat av Produktion 2030 och medverkande partners är Högskolan i Skövde, Jönköping University, Swerea, AB Volvo, Volvo Cars AB, Jonsac AB och IDC West Sweden. Ansvarig för projektet i ASSAR är Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde, och hon beskriver projektet:

— I VISION-projektet jobbar vi med bildbaserad analys för att upptäcka kvalitetsproblem som kan finnas i tillverkningsindustrin. Nästan alla företag har i någon utsträckning problem med kvalitet i sin produktion och här använder vi då den senaste tekniken inom bildanalys och artificiell intelligens för att upptäcka de här problemen direkt i produktion där de händer. ASSAR är vår arena där vi kan bygga upp labbar och testa både olika kameratekniker och olika AI-tekniker och få möjlighet att experimentera för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Den teknik som används i VISION-projektet är baserad på artificiell intelligens och mer specifikt det som kallas för Deep Learning. En teknik som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och är otroligt kraftfull när det kommer till bildanalys för att upptäcka avvikelser.

— Något som har varit väldigt viktigt för oss i VISION-projektet är att ha med både små och stora tillverkande aktörer. Vi vill att de lösningar som vi utvecklar i projektet och här på ASSAR ska fungera både för de riktigt stora företagen men också för de små och medelstora företagen som finns runtomkring oss, säger Anna Syberfeldt.

Anna Syberfeldt, forskningsledare på ASSAR och projektledare för VISION-projektet.

ASSAR löser industrins utmaningar

De övriga aktörerna i VISION-projektet vittnar både om vinster för företaget med att vara delaktig i ett forskningsprojekt men även om hur ASSARs organisation och kulturgeografiska kontext möjliggör värdefulla vinster i form av mer mångfald, livslångt lärande och kunskapsöverföring:

— ASSAR är framgångsrikt för att man är intresserad av att lösa problemen för både små och stora industrier. Vinsten för Jonsac är att vi kan ta bort en hel del manuellt kontrollarbete och höja kvaliteten genom att man då kan låta kamerorna och VISION-systemet jobba istället, säger Peter Ramberg, VD på Jonsac AB.

Läs hela intervjun med Peter Ramberg

Peter Ramberg,, VD på Jonsac, ser flera konkurrensfördelar med att använda tekniken i VISION-projektet.

Samarbete och möjlighet att testa ny teknik

— ASSAR är en fantastisk möjlighet att ta till sig ny teknik och lära sig nya arbetssätt tillsammans med övriga aktörer frikopplad från den dagliga produktionen. Det är en styrka att kunna ha det här nätverket som ASSAR möjliggör, säger Ida Fransen på Volvo Cars.

— Fördelen med att vara en del av ASSAR är att vi får träffa flera samarbetspartners och andra företag på en neutral yta där vi kan utveckla tekniker och demonstrera dem på en kontrollerad yta innan vi lyfter in nya tekniker i vår produktionsmiljö. Som jag ser det så skulle tekniken från VISION-projektet kunna spridas horisontellt på flera applikationsområden i framtiden så att vi kan utveckla våra processer och leverera en bättre produkt till slutkunderna, säger Tobias Synnergren på Volvo GTO.

Nya möjligheter för Skaraborg och Sverige

Anna Syberfeldt ser att de framgångsfaktorer man når via ASSAR, och som bekräftas i ett projekt som VISION, ger lärdomar att ta med och sprida till övriga landet:

— Vi har sett att resultaten från det här projektet faktiskt överträffar vad vi trodde skulle vara möjligt och att den här AI-tekniken som vi har använt är otroligt kraftfull för att lösa de problemen som vi har tittat på. Vi avser att arbeta vidare med den här tekniken och skapa nya projekt och nya möjligheter för den tillverkande industrin här i Skaraborg och i Sverige kring de här teknikerna. Här har vi tänkt att vi ska fortsätta använda ASSARs nätverk och de partners som finns i och kring ASSAR för att göra det attraktivt att vara med oss på den här utvecklingsresan framöver.

Tanja Lundberg, projektledare på ASSAR.

Nya värden, arbetssätt och tekniker

— ASSARs främsta resultat handlar inte om vad ASSAR själv genomför, utan vad som skapas i arenan och plattformen som ASSAR kan tillhandahålla. Det som sker när man kopplar ihop rätt företag, organisationer och personer som prestigelöst hjälper varandra med målet att gemensamt hitta den bästa lösningen med varandras kompetenser och erfarenheter – det är då nya värden, arbetssätt och tekniker utvecklas på riktigt, avslutar Tanja Lundberg, projektledare på ASSAR.

För mer information om VISION-projektet och AI för bildanalys, kontakta Anna Syberfeldt:

0500 – 44 85 77


IDC och ASSAR Industrial Innovation Arena

Mötesplatsen för framtidens industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare till satsningen är Science Park Skövde ABHögskolan i Skövde, IDC West Sweden AB. Volvokoncernen och Volvo Car Corporation.

Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC, Science Park Skövde AB, och Högskolan i Skövde med IDC som projektägare. Finansiärer är Europeiska Regionala UtvecklingsfondenSkaraborgs KommunalförbundVästra Götalandsregionen  och Skövde kommun

Gå till ASSARs hemsida

Läs mer om projektet ASSAR

Vill du veta mer?

Hör av dig till Tanja eller Tobias om du vill veta mer om ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Nya material på Material ConneXion Skövde

På Material ConneXion Skövde, som både är en utställning och en databas, finns tusentals innovativa material uppställda. Man får löpande leveranser…

14 maj, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

Inredningssnickeriet tar hållbarhet till nästa nivå

Sibab grundades 1984 och hette då Snickarna i Blikstorp AB. Verksamheten startades med ambitionen att göra förstklassiga snickeriarbeten och inredningar…

24 maj, 2023 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

Skandia Elevator testar ASSAR Labs

Skandia Elevator i Arentorp är branschledande inom transport av spannmål och tillverkar och levererar utrustning över hela världen. Nyligen besökte…

25 maj, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min