Arrangeras av Robolyftet, nod Västra Götaland

Projekt | Seminarium

Temadag Produktion - Kollaborativa robotar och CE-märkning

Online

Tisdagen den 9 mars, kl. 09:00 – 11:00 

Anmäl här
Arrangeras av Robolyftet, nod Västra Götaland
Temadag Produktion - Kollaborativa robotar och CE-märkning
Online
Tisdagen den 9 mars, kl. 09:00 – 11:00 

Allteftersom robotisering och automatisering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kollaborativ robot.

Allteftersom robotisering och automatisering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kollaborativ robot.

Tid: Tisdagen den 9 mars, kl. 09:00 – 11:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av CE-märkning i kombination med kollaborativa robotar

Kollaborativa robotar ger andra möjligheter

Traditionella robotceller står bakom skyddsväggar och på samma fysiska plats hela tiden. De utför också i princip samma sak under en längre period. Kollaborativa robotar ger andra möjligheter, de förväntas ställa om snabbt och kunna utföra många olika uppgifter. Det är inte helt ovanligt att dom också flyttas från en plats i verksamheten till en annan. Dessutom saknas fysiska säkerhetsburar eftersom roboten automatiskt ska stanna vid beröring.

Grunder och utmaningar

Under denna temadag tittar vi närmare på CE-märkningens grunder och fokuserar på utmaningarna med kollaborativa robotar. Vi kommer översiktligt gå igenom direktiv, standarder, sammansatta maskiner och såklart ombyggnad av utrustningar. Till vår hjälp har vi företaget JL Safety som arbetar med frågorna dagligen.

Agenda

09.00    Kort inledning och information om Robotlyftet
09.10     Föreläsningspass 1
10.00     PAUS
10.10      Föreläsningspass 2
10.30     Frågestund & diskussion
10.55     Avslutning och utvärdering

Boka din plats

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 300 kr.


Aktiviteten arrangeras av projektet Robolyftet, ett av de projekt som IDC är med och driver. Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova