Seminariet arrangeras av Produktionstekniskt strategiskt nätverk genom projektet ASSAR

Nätverk | Seminarium

Seminarium: Ergonomimätning med Exoskelett inom produktion

Online

Torsdagen den 23 september, kl. 14:00-15:00

Seminariet arrangeras av Produktionstekniskt strategiskt nätverk genom projektet ASSAR
Seminarium: Ergonomimätning med Exoskelett inom produktion
Online
Torsdagen den 23 september, kl. 14:00-15:00

Lär dig mer om möjligheterna med Exoskelett och att mäta ergonomi. Vad är exoskelett tänkt att bidra med? Vad vet vi hittills och vilka fördelar respektive nackdelar finns?

Exoskelett kan beskrivas som ett bärbart hjälpmedel som syftar till att underlätta arbete, i synnerhet lyftarbete eller arbete över axelhöjd. Högskolan i Skövde bedriver forskning om metoder och verktyg för användarcentrerad design och proaktiv ergonomi och kommer under den här timmen att demonstrera det exoskelett som finns i Virtual Ergonomics-demonstratorn (Paexo Shoulder) på ASSAR.

Tid: Torsdagen den 23 september, kl 14:00-15:00
Plats: Online

Det här får du veta mer om

Genom att analysera ergonomiska rörelser kan rätt hjälpmedel sättas in för en mer hållbar produktion. Under seminarie kommer du få veta mer om:

  • Hur exoskelett fungerar ur ett mekaniskt perspektiv och hur det fungerar ihop med människan på en ”systemnivå”.
  • De tekniska mätinstrument som Högskolan använder för att bättre förstå hur exoskelett påverkar arbetet och människan.
  • Metoder som används för att fånga in arbetarens egna upplevelser om hur det är att använda exoskelett vid arbetet.

Se filmen om ergonomiska hjälpmedel som spelats in på ASSAR

Virtual Ergonomics

Seminariet genomför av

Anna Brolin, Francisco Garcia Rivera och Maurice Lamb. De tillhör forskargrupperna User Centred Product Design (UCPD) och Interaction Lab (ILAB) på Högskolan i Skövde. Seminariet genomförs som en aktivitet inom forskningsprojekten VIVA (Vinnova FFI) och SVE (KK-stiftelsen/INFINIT)


Produktionstekniska nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.
ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Vill du vet mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer eller är nyfiken på det Produktionstekniska nätverket.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova