Fokusträff

Optimera ditt användande av Monitor

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

Onsdagen den 27 november, 13:00-16:00

Optimera ditt användande av Monitor
ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Onsdagen den 27 november, 13:00-16:00

Under höstens Fokusträff kommer föreläsare från Monitor att gå igenom en rad områden där det ofta finns en stor förbättringspotential, och ge lösningarna. Möjlighet finns att lyfta utmaningar och frågeställningar till seminariehållaren i förväg, så dina förväntningar på Fokusträffen besvaras.

Under dagen kommer deltagare att inspireras till ett ökat och optimerat användande av Monitor som helhetslösning. Föreläsaren kommer även att ge bra exempel från industriföretag som använder affärssystemet på ett effektiviserat sätt och som har jobbat med sin förbättringspotential. Det kommer att ges möjlighet att göra en kartläggning av hur användandet ser ut i deltagares nuläge för att sedan utifrån resultatet kunna ta till sig de mest relevanta förbättringsförslagen för den egna verksamheten.

  • Onsdagen 27 november, 13:00 – 16:00
  • På ASSAR Industrial Innovation Arena
  • För alla intresserade av affärssystem (Monitor) inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Eventet är kostnadsfritt.

Boka din plats här

Vi ser gärna att du gör din anmälan senast onsdagen den 18 november.


20161115_sem_monitor (23)
Om Fokusträffar Monitor och föreläsaren

Föreläsare: Jonas Persson, Monitor.

Som en utveckling av det tidigare nätverket för Monitoranvändare startade vi 2017 en serie Fokusträffar med tema affärssystem för tillverkande industriföretag. Upplägget bygger på ett samarbete med Monitor ERP System då det är den leverantör allra flest av våra delägare använder sig av och som vänder sig mot tillverkande industriföretag.  Att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt är en utmaning, oavsett affärsområde. Vi på IDC har sett ett stort behov hos våra delägarföretag att jobba med Monitor utifrån den tillverkande industrins perspektiv. Vi erbjuder därför löpande Fokusträffar där vi behandlar flera olika ämnen inom området affärssystem över tid, i syfte att ge långsiktigt lärande till våra delägarföretag. 

Läs mer om tidigare Fokusträff september 2018

Läs mer om tidigare Fokusträff februari 2018

Läs mer om tidigare Fokusträff september 2017


Fokusträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om Fokusträffen.

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova