Fokusträff | Projekt

Hållbart socialt arbetsliv - så gör du

ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde och online

Onsdag 3 maj 9 – 12

Anmäl här
Hållbart socialt arbetsliv - så gör du
ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde och online
Onsdag 3 maj 9 – 12

Ta chansen att utveckla ditt företag genom att skapa en hållbar social arbetsmiljö. Genom att förstå hur du kan skapa konkurrensfördelar genom normutvecklande arbete kan du attrahera och behålla den kompetens som din industri behöver.

På vår fokusträff kommer du få insikter om hur du kan undersöka ditt företag från olika perspektiv för att synliggöra faktorer som främjar innovation och kompetensförsörjning. Vi kommer även att ta upp vikten av att skapa diskrimineringsfria och säkra arbetsmiljöer för att främja utveckling.

Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och utvecklingsledare på EDCS kommer att leda oss genom dagen. Hon tar dialogen vidare efter den uppskattade föreläsningsserie om LAS, OSA och Diskrimineringslagen som hölls under mars månad.

Jennifer Ottosson, General Manager på TI Fluid System, delar med sig av sina erfarenheter inom strategiskt arbete med social hållbarhet, mångfaldsarbete och ledarskap.

Under förmiddagen kommer vi även att hålla en interaktiv dialog där du kan ställa frågor och lära dig mer av Caroline, Jennifer och andra deltagare. Missa inte denna chans att skapa en utvecklande arbetsmiljö och attrahera den bästa kompetensen till din verksamhet. Välkommen!

Tid: Onsdagen den 3 maj, kl 9-12
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde och online

Boka din plats


Eventet arrangeras av IDC West Sweden AB genom projekten Catalyst och ASSAR som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund och Skövde Kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova