Nätverk

Nätverksträff VD/Omvärld

Automotive Components Floby AB, Aspenäsgatan 2, 521 51 Floby

Torsdagen den 11 oktober, 12:30-16:00

Nätverksträff VD/Omvärld
Automotive Components Floby AB, Aspenäsgatan 2, 521 51 Floby
Torsdagen den 11 oktober, 12:30-16:00

Nätverket VD/Omvärld bygger på att deltagarna träffas för att ge och få signaler och erfarenheter samt omvärldsbevakning. Denna gång hålls nätverksträffen hos vår delägare Automotive Components Floby AB.

AC Floby AB har lång industriell erfarenhet och många utmaningar vilket kommer att bli träffens fokus. Många spännande saker har hänt under företagets utveckling. Nätverket VD/Omvärld träffas två gånger per år ute i deltagande företags verksamheter.

Dagen i korthet
  • 12.30 Vi startar träffen med en gemensam lunch.
  • 13.00 Presentation av företaget och dess resa, samt rundvandring i verksamheten.
  • 14.30 Bordet runt.
  • 15.30  Avslutning.
Syfte och målgrupp

Nätverkets målsättning är att ”Få och ge signaler för att ta med hem och använda”. Kort sagt, en operativ nytta. Syfte med nätverket är att ge deltagare ökade förutsättningar för att utveckla sina affärer. Fokuset ligger primärt på att skapa konkurrenskraft samt att ge förutsättningar för tillväxt. Målgruppen är företagsledare, VD:ar och platschefer etc. i regionen.

Är du intresserad av att delta i nätverket VD/Omvärld? Kontakta Lars Tööj  

Förra nätverksträffen

Läs mer om våra nätverk

 

Vill du veta mer eller bli en del av nätverket?

Hör av dig till Lars.

 

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova