Vill du delta i ett forskningsprojekt med RISE?

I slutet på mars gjorde PT Nätverk, produktionstekniskt strategiskt nätverk, ett studiebesök på RISE för att få information om hur ett tillverkande industriföretag kan samverka med RISE. Dagen bjöd även på ett studiebesök i forskningslaboratoriet bland 3D-skrivare och forskningsdemonstratorer.

RISE IVF i Mölndal jobbar med tillämpad forskning inom en rad olika områden som till exempel materialteknik – textilier, polymerer och keramer, inom tillverkningsprocesser – fogning multimaterial, yt- och värmebehandling, formning och additiv tillverkning (3D printning). Inom produktutveckling och produktionseffektivitet jobbar de med interaktion mellan människa, teknik och organisation samt provning och analys.

Krocka kompetenser

Peter Bökmark, avdelningschef på RISE, hälsade välkommen och berättade om RISE samarbete med bland annat IUC bolagen i Sverige, lärosäten som Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Skövde samt flera av industriföretagen i Västra Götaland. Peter betonade hur viktigt samarbete är för att lättare kunna konkretisera forskningsresultaten så att den kommer till nytta för industrin.

Genom att krocka kompetenser skapar vi innovation som ger nytta för industrin.

Peter Bökmark, avdelningschef på RISE.

Presentation av RISE

Samarbetar med Högskolan i Skövde

Ett av de forskningsprojekt RISE driver just nu är Industriell datahantering som handlar om utmaningarna kring digitalisering. Forskningsprojektet drivs i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde och Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik. I projektet undersöks hur företag kan ta till sig ny teknologi och utmaningarna med att hantera stora datamängder, från generering till analys.

Presentation av Industriell datahantering

I storprintern har RISE printat bland annat en fullstor kajak.

Digitaliseringsprojekt anpassade efter behov

Inom automatisering berörs ämnen som robotisering och produktion. En testbädd för smart produktion finns på bland annat Lindholmen Science Center som visar digitala system för visuell planering.  I projektet Digi-load driver RISE  forskning inom automatisering och digitalisering av ytbehandling. RISE driver även flera andra projekt inom digitalisering anpassade efter företagens behov. Produktionslyftet ger tillverkande företag utbildning och stöttning i det praktiska förändringsarbetet med leanprinciper som utgångspunkt.

Presentation av digitalisering

Digitalisering och hållbarhet

En av industrins utmaningar är klimatfrågan och övergången till en ökad grad av cirkularitet. RISE jobbar med flera projekt inom cirkulär ekonomi och vi blev tipsade om det nordiska projektet Circit. Genom samverkan mellan de nordiska länderna hjälper det industrin i norden i övergången till en mer cirkulär ekonomi. Deltagande företag får kostnadsfritt prova olika verktyg, det enda RISE vill ha är feedback kring användarvänlighet och tips kring vidareutveckling.

Presentation av digitalisering och hållbarhet

RISE utvecklar 3D-printing som industriell produktionsmetod för metall, keram, plast, fiberkomposit och sandformar för gjutning.

Hybridfogning och 3D-printning

En stor 3D printad vas stod i entrén till RISE.

Under en rundvandring i RISE forskningslaboratorium fick PT Nätverk se exempel på flera olika forskningsområden. En av stationerna demonstrerade hybridfogning där en teknik med lim och komposit ersätter till exempel svetsning och underlättar för isärtagning av komponenter. En av Europas största 3D-skrivare finns på RISE IVF i Mölndal. Inför mässan i Hannover har bland annat en fullstor kajak printats fram. RISE utvecklar 3D-printing som industriell produktionsmetod för metall, keram, plast, fiberkomposit och sandformar för gjutning.

Enkel direktkontakt med RISE

RISE är en av medlemsorganisationerna i Industriell Dynamik där även IDC ingår. Genom företagsbesök fångas deras utmaningar och behov upp för att sedan kopplas ihop med rätt experthjälp från till exempel RISE. Peter Bökmark avslutade med att tipsa oss om en RISE centrala SMF-funktion som ger dig som jobbar på ett litet eller medelstort industriföretag kontakt med RISE för att sedan kopplas ihop med rätt person utefter just ditt företags behov.

Har du en direkt fråga till RISE IVF eller undrar något om deras nätverk, projekt eller forskning är du välkommen att ta en första kontakt med Peter Bökmark: 031-706 60 00.

Deltagarna från PT nätverk som besökte RISE i slutet av mars.

Läs mer om våra nätverk

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare tillverkning

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Ny utbildning på Högskolan i Skövde möter industrins efterfrågan

Industrin blir mer och mer digitaliserad. Behovet av personal som har kunskap inom områdena produktion, automatisering och IT ökar. Och…

17 mars, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | Nätverk | Projekt

Grattis årets produktionstekniker och produktionstekniska studenter

Årets produktionstekniker är Mika Tolonen på Partex Marking Systems AB. Priset för årets produktionstekniska student gick till Johan Melin och…

11 juni, 2021 — Lästid 8 min

Nätverk | Projekt

Nätverken som stärker industrin

Ett nätverk är ett uppbyggt kontaktnät med människor som har samma mål och problemställning. IDC driver, inom ramen för projektet…

19 april, 2021 — Lästid 2 min

Nätverk | Projekt

Friska arbetsplatser - en av nycklarna för framgång

Nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap träffas ungefär fem gånger per år. Innehållet i träffarna varvas med erfarenhetsutbyte och…

9 april, 2021 — Lästid 5 min