Cecilia berättar: Utveckla din affär genom cirkulär ekonomi

Projektet Circular Hub har till uppgift att stärka möbel-, inrednings-, textil- och modebranschen i den cirkulära omställningen. Cecilia Karlsson är projektledare för möbel- och inredningsdelen och berättar mer om hur projektet stöttar företagen i branschen.

Världen arbetar mot att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda2030 och inom EU finns EU Green Deal. I Sverige har regeringen tillsatt delegationen för Cirkulär ekonomi med syfte att skapa en handlingsplan för Sverige.  I arbetet med att nå klimatmålen har cirkulär ekonomi identifierats som den bästa vägen framåt. Det innebär succesivt förändringar för företag baserat på de övergripande målen med nya lagar och direktiv som följd. Möbel- och inredningsbranschen är en av de branscher som ligger främst i utvecklingen och Västsverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom området. Här gälller det för alla bolag, oavsett storlek, att hänga med i omställningen.

Cecilia Karlsson är projektledare för möbeldelen i projekt Circular Hub.

Resurser lever längre med cirkulär ekonomi

Genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller – där möbler renoveras, repareras, återtillverkas och säljs på nytt, går det att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent. Beräkningen gjordes i projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” där en jämförelse gjordes med dagens linjära system där möbler produceras, används och slutligen slängs. Cecilia förklarar vad det här med cirkulär ekonomi innebär. 

— Vi är vana vid den linjära ekonomin med ett slit och släng beteendeCirkulär ekonomi är en form av modernt kretslopp, där vi tar vara på de resurser vi har och får dem att leva så länge som möjligt. Det är ett system som fortfarande handlar om att göra affärer, fast med ett annat sätt att tänka och agera. Det handlar bland annat om att designa produkter för en lång livslängd och att erbjuda olika tjänster kopplade till de produkter som tillverkas. För att lyckas med detta måste samarbete över värdekedjan ske, alla måste med på tåget. Det är där vi i Circular Hub kommer in och kan stötta i utvecklingen på flera olika sätt. 

Tanken är att öka kunskapen om cirkulär ekonomi så man lättare förstår vilka steg man själv kan ta och kan komma igång och börja göra.

Cecilia Karlsson, projektledare i Circular Hub

Skapar förståelse och börja göra

Circular Hub erbjuder bland annat en rad olika webbinarier inom området cirkulär ekonomi. Webbinarierna skapar en förståelse kring vad omställningen handlar om och hur man som företag kan ta till sig det.  

— Tack vare våra webbinarier får deltagarna möjlighet att ta till sig det senaste inom cirkulär ekonomi. Vi visar både på  forskning, goda exempel och inspiration. Tanken är att öka kunskapen om cirkulär ekonomi så man lättare förstår vilka steg man själv kan ta och kan komma igång och börja göra. Under hösten kommer vi bland annat genomföra webbinarier inom områden som offentlig upphandling, att inreda cirkulärt och produktion för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om kommande webbinarier

Lär dig mer om cirkulär ekonomi genom att delat i Circular Hubs webbinarium.

Framåt i den cirkulära omställningen

När man börjar se möjligheter med cirkulär ekonomi och tankarna börjar komma, då är det dags att boka en Coachtimme fortsätter Cecilia. Coachtimmen vänder sig till möbel och inredningsföretag och stöttar dig i resan att komma närmare den cirkulära omställningen.

— Under en Coachtimme kan vi prata kring ett specifikt behov. Man kanske inte vet riktigt hur man ska ta sig framåt eller bara behöver bolla sina tankar. Vi har ett stort nätverk som stöttar inom flera olika områden. Vi ser till att företaget verkligen kommer framåt i sitt arbete. 

Några av de områden du kan bli guidad inom
  • Introduktion/information cirkularitet
  • Affärsmodeller
  • Försäljning, offentlig upphandling
  • Design och formgivning
  • Produktutveckling
  • Finansiering

Läs mer om Coachtimmen

Kostnadsfria verktyg

Inom cirkulär ekonomi finns flera verktyg som hjälp på vägen och några hittar du på Circular Hubs webbsida. Projektet har själva tagit fram ett  enkelt självskattningsverktyg och och kikar på ett verktyg som samlar och simulerar miljödata. Cecilia berättar om CiSAT och EcoDesignStudio.

 

— För att hitta den cirkulära potential och se vilka steg ditt företag kan ta framåt finns CiSAT till hjälp. Det är ett självskattningsverktyg som går igenom områden som affärsmodell, design och material.  På bara några minuter får du insikt i vilken potential du har och vad du faktiskt kan göra för att komma vidare, dessutom kan du jämföra dig med andra i branschen som har använt CiSAT. 

CiSAT

För att lättare kunna hitta vilka förbättringar som kan göras kopplat till miljöpåverkan kikar vi på EcoDesignStudio som möjligt stöd. Verktyget mäter till exempel hur klimatavtrycket ser ut. Det skapar förenklade livscykelanalyser, simulerar effekter av olika materialval och hjälper till att strukturera miljöarbetet och övergången mot en cirkulär ekonomi. Cecilia berättar mer om verktyget.
— Inom bland annat offentlig upphandling ser vi att det kommer att komma krav på att kunna redovisa sitt miljöavtryck.  Det gäller bland annat CO2-utsläpp. Spårbarhet är en viktig del i den cirkulära ekonomin och då gäller det att ha koll på sin produkt och vad den innehåller. Det blir därför viktigt att strukturera sitt miljöarbete för att kunna hänga med i utvecklingen. EcoDesignStudio hjälper till med just detta och lär dig att göra bättre val. Dessutom går det att samarbeta över värdekedjan och dela information med varandra.

 

EcoDesignStudio

Var börjar man?

— Är ditt företag i startgroparna och vill komma igång? Kika in på Circular Hubs webbinarier och delta på det som känns mest intressant. Genomför självskattningsverktyget CiSAT, där väcks många tankar som kan vara en vägledning i det fortsatta arbetet. Nästa steg är att kontakta oss och boka en Coachtimme, avslutar Cecilia.  

Cecilia berättar mer i filmen

IDC och projektet Circular Hub

För cirkulär ekonomi och hållbara miljöer. Projektet Circular Hub jobbar med företag inom mode-, textil- och möbel och inredningsindustrin som är nyfikna på att jobba med cirkulära affärsmodeller. Circular Hub är en plattform som inspirerar, kartlägger företags nulägen och identifierar förbättringsmöjligheter

Projektet Circular Hub sker i samverkan mellan IDC West Sweden AB och Science Park Borås. Finansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden , Västra GötalandsregionenBorås StadBoråsregionen – Sjuhärads kommunalförbundHögskolan i Borås och Skaraborgs kommunalförbund. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min