Tips för framgångsrik employer branding

För att nå kommande generation och attrahera både nya medarbetare och få anställda att trivas och vilja vara kvar, är arbete med värdegrund och arbetsplatskultur ett viktigt inslag i det dagliga arbetet. Under en nätverksträff för kvinnor i industrin berättade två företag om sina erfarenheter; Rotage i Kvänum och JB-Villan i Falköping.

Framtida kompetensförsörjning är en viktig fråga för tillverkande industriföretag. Många gånger upplevs en stor utmaning i att hitta rätt kompetens. Vissa utbildningar finns kanske inte kvar i Sverige eller så finns det väldigt få utbildningar. Nya medarbetare får sin kompetens genom introduktion och upplärning på arbetsplatsen. En annan stor utmaning är jämställdhetsfrågan och vad som behöver till för att industrin ska bli mer attraktiv för kvinnor.

Attrahera en ny generation

På Rotage i Kvänum jobbar företaget kontinuerligt med värdegrund och arbetsplatskultur, då de ser att det kommer ger resultat för framtida rekryteringar, berättar Mathias Larsson VD.

— Dagens arbetstagare tittar mer på andra värden hos arbetsgivarna än vi är vana vid och hittills gjort. De ställer sig frågor som hur det är att jobba där, hur arbetsklimatet är och kommer jag att trivas? Då är en värdegrund bra att kunna luta sig mot och kunna kommunicera kring för att lättare attrahera en ny generation.

Medarbetarna formar en värdegrund att efterleva

En värdegrund kan fungera som en guideline för företaget, att det är så här vi ska vara mot varandra, fortsätter Mathias. Han menar också att den gör det lättare för en ledare att vara en bra ledare då den finns som grund att luta sig mot i det dagliga arbetet. Rotage engagerade medarbetarna tidigt i arbetet med att forma värdegrunden och det är viktigt att låta hela verksamheten delta i processen, säger Mathias.

— Genom att låta medarbetar själva forma företagets värdegrund blir den hållbar och lätt att efterleva. Det man själv varit med och format är alltid lättare att stå för. En framgångsfaktor är att skapa en värdegrund som passar just ditt företag och bryta ner den till individnivå. Det finns inget rätt eller fel utan det gäller att hitta sitt eget sätt att arbeta. Var beredd på att avsätta tid för arbetet, i slutänden kommer det löna sig.

Värdegrundens effekter

Mathias nämner flera positiva effekter med att bygga en värdegrund gemensamt i företaget:

  • Det skapar en bra arbetsplatskultur.
  • Det ger nöjda medarbetare.
  • Öppnare arbetsklimat.
  • Vi pratar mer med varandra om vad vi gör istället för vad vi är.
  • Vi vågar säga till och lyfta saker inom den egna avdelningen.
Se hela intervjun med Mathias som genomfördes i nätverket för kvinnor i industrin
Detta kan industrin göra för en mer jämställd industri

Mathias tar även upp  frågan om vad som måste till för att få industrin mer jämställd. Vad kan industrin själva göra här och nu?

— Som företag kan vi samarbeta mer med de som påverkar kompetensförsöjningen. Skolor och kommuner, både grundskolor, gymnasium så som Teknikcollege, Lichron Teknikgymnasium med flera, samt högskolor. Teknikutvecklingen har förändrat industrin och den bild som sedan länge lever kvar stämmer inte längre. Många tror fortfarande att det är både tungt och smutsigt och det är viktigt att förändra den synen. Det vi kan göra är att visa hur industrin ser ut idag genom att bjuda in elever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare och visa på arbetsbredden inom industrin. Här finns många arbetsroller för både kvinnor och män.

Mathias är själv engagerad i Teknikcollege och ser arbetet som en möjlighet för kommande rekryteringar.

— Det ger en möjlighet att träffa potentiella arbetstagare, men även en bra möjlighet att kunna påverka innehållet i utbildningarna kopplat mot vad vi i industrin har för behov.

Gör medarbetarna till ambassadörer

Att vara transparent och visa upp företaget på hemsida och sociala kanaler är ett annat sätt att jobba med employer branding. Pia Hansson är HR-ansvarig på JB Villan i Falköping och förklarar att det ska var lätt att hitta kontaktuppgifter på hemsidan och här finns även fantastiska möjligheter att presentera medarbetarna med bild och text.

— Medarbetarna är de bästa ambassadörerna och de få gärna ta stor plats både på hemsida och i sociala kanaler. De kan bli företagets röst och berätta om vad de jobbar med. Det bygger både ansvarstagande och en mer personlig bild av företaget. Använd egna bilder från  verksamheten och på medarbetarna, om de vill, det ger en inbjudande och transparent bild av företaget.

Ett sista råd från Pia är att anställa en HR-funktion till företaget. Det underlättar rekryteringsprocessen och ger ett mervärde även för de som inte får en sökt tjänst. Sökanden får en personlig kontakt på företaget vilket bygger ett seröst varumärke.

Se hela intervjun med Pia Hansson

Nätverket för kvinnor i industrin

Det här nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena i syfte att attrahera fler kvinnor till industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är personer som är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar. Nätverket fungerar som ett forum för nätverkande, samverkan, gemensam utveckling och kunskapsspridning med ett faktabaserat och opolitiskt innehåll.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör. En stor del av våra nätverk drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena.

Läs mer om våra nätverk

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne eller Tanja om du vill veta mer om nätverket för kvinnor i industrin.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min