”Tibro har mycket att bidra med till Skaraborgs gemensamma utveckling"

Mattias Peterson är näringslivschef i Tibro kommun sedan början av 2019. Vi  träffade honom på Inredia för att lyssna av hans tankar kring utvecklingen av näringslivet och industrin i Tibro.

Mattias Peterson har tidigare jobbat med stadsutveckling och näringspolitik inom Fastighetsägarna.  Han har med sig många erfarenheter från att ha jobbat för flera kommuner i Skaraborg och Jönköpings län.

Samma utmaningar men unika lösningar

Mattias höll ihop kontaktytor, jobbade för att få nätverken att fungera och pratade med politiker och tjänstemän. Ofta har olika platser liknande utmaningar, med samma grundproblem, det enda som skiljer åt är lösningarna förklarar Mattias.

– Utmaningarna är de samma men lösningarna är unika då de bygger på människorna som löser dem. Grundstrukturer och idéer kan alltid plockas från andra platser men hur de appliceras utgår alltid från de förutsättningar just vårt team har. Mitt arbete som näringslivschef i Tibro kommun ger mig större möjligheter att fördjupa mig i frågorna och ge inspiration till de team som ska applicera lösningarna.

Mattias Peterson ser flera möjligheter för industrin i Tibro att utvecklas.

Hur kan industrin i Tibro utvecklas?

Mattias ser många möjligheter för Tibros industriverksamheter att utvecklas. Han förklarar att Tibro med sina unika kunskaper och sin bredd inom trähantering även har mycket att bidra med till Skaraborgs gemensamma utveckling.

-Genom ett samarbete med IDC och andra aktörer finns många möjligheter att ta till vara på våra gemensamma krafter i Skaraborg. I Tibro finns stora möjligheter för industrin att utvecklas. Vi har värdefull kunskap inom trähantering som med hjälp av digitalisering och automation kan utvecklas ännu mer. Hittar vi en innovationsutveckling som passar vår industri hittar vi även framgången. Här tror jag att vi genom samverkan med bland annat IDC kan hitta rätt väg för utveckling inom till exempel kompetensförsörjning och forskning för industrin.

Ökning till hantverksutbildningarna

I Tibro märks en ökning av sökanden till hantverksutbildningarna. Det är väldigt positivt och en fantastisk grogrund och komplement till andra utbildningar, säger Mattias.

-Även om du till exempel klarar att programmera din maskin som maskinsnickare så behöver du ändå kunskap om material. Även om vi är jätteduktiga på att producera ny cirkulerbar inredning så behöver vi också kunna renovera och vårda det vi redan har. Inom bland annat offentlig sektor börjar fler och fler, istället för att enbart köpa nytt, titta på vad som kan återanvändas och renoveras av befintlig inredning.

Vi har värdefull kunskap inom trähantering som med hjälp av digitalisering och automation kan utvecklas ännu mer. Hittar vi en innovationsutveckling som passar vår industri hittar vi även framgången.

Finansieringen är nyckeln

-Fram till nu har samhället konsumerat möbler istället för att investera i dem, fortsätter Mattias. Bilden över hur länge en produkt håller behöver förändras. Det skapar bättre förutsättningar för att samhället ska bli mer hållbart och vi blir beredda att betala för att renovera. Då ser vi värdet i att en möbel är tillverkad nära och inte någon annanstans och hit-fraktad. För att kunna ha återbruk på professionell nivå tror jag att det behöver subventioneras. Enskilda konsumenter är inte kapitalstarka nog att kunna driva den utvecklingen framåt. Vi har idag flera projekt som driver utvecklingen framåt, men det är inget av det som bär sig som egen verksamhet. Vi kan till exempel inte driva utbildningar om det inte finns någon som är beredd att finansiera dem.

Social hållbarhet

Det cirkulära har det jobbats mycket med under en längre tid i Tibro kommun, hållbarhet är en strategisk fråga, säger Mattias.

-Det är bra om hållbarhetsarbetet görs på en strategisk nivå. Det hjälper oss att tänka hållbarhetsmässigt där vi inte redan gör det, och framför allt inom social hållbarhet. De sociala hållbarhetsmålen har viktiga aspekter som till exempel hur platser kan göras mer emotionellt tillgängliga. De är minst lika viktiga och en del i sammanhanget av de ekonomiska och miljömässiga. Många mår idag dåligt på grund av till exempel hårdare klimat i yrkeslivet och en allt mera ojämn balans mellan arbete, hem och fritid. Återhämtningen blir lidande. Det är en social hållbarhetsfråga likaväl som tillgången på platser att umgås på, trygga miljöer som uppmuntrar möten och motverkar isolering och ensamhet.

Det finns stor potential att jobba med Inredia som plats och symbol för näringslivsutvecklingen, säger Mattias.

Kompetens för träindustri

En utmaning som Tibro och många andra kommuner står inför är det generationsskifte som är på gång bland de små företagen. För Tibro finns bra förutsättningar att utvecklas med kompetens för träindustri, struktur och hela logistikens uppbyggd runt kommunens företagande, förklarar Mattias.

-Tibro är historiskt sett uppbyggt på ett lite speciellt sätt med företagsverksamheter mitt inne i bostadsområden. Verksamheterna byggdes förr upp som fåmansbolag med verkstaden ofta i samma byggnad som bostaden. Dessa är kanske inte så lämpliga för stora affärsverksamheter, men för hantverk är det utmärkt. Vi använder oss av lokalguiden för att marknadsföra tomma lokaler och tillgänglig mark. Tillsammans med övriga 14 kommuner samarbetar vi med Business Region Skaraborg för att hitta företag till regionen och kommunen, hitta kompetens och visa upp vårt fantastiska läge i Skaraborg.

De sociala hållbarhetsmålen har viktiga aspekter som till exempel hur platser kan göras mer emotionellt tillgängliga. De är minst lika viktiga och en del i sammanhanget av de ekonomiska och miljömässiga.

Enhetlig marknadsföring av länet

Tack vare samverkan mellan näringslivscheferna och kommunalförbundet har kommunerna en gemensam agenda. Det gör det möjligt att genomföra saker på en aggregerad och bra nivå i de olika kommunerna, berättar Mattias.

-Det bidrar till att vi stärker Skaraborg och marknadsför vår region mer enhetligt. Att slåss för ett enskilt kommunvapen utan sammanhang med omvärlden ger begränsad framgång. Däremot kan varje kommun exponera sina respektive styrkor och där måste vi i Tibro bli tydligare och vara på tå hela tiden. Den tillväxtkraft som finns i Skövde kan vi inte mäta oss med.  Vi kan däremot leverera andra förutsättningar som lockar, till exempel en helt unik förmåga inom möbel, design och inredning. Tibro behöver bli bättre på att definiera sin position i helheten. I kontexten och nätverket av Skaraborgs kommuner, platser och företag. Vad vill vi med vår placering just här? Marknadsför vi oss som en unik plats med korta och snabba pendlingar till andra viktiga orter runtomkring finns bra möjligheter för oss att växa.

Gemensamma krafter sätter Tibro på kartan

Tibro kommun har flera starka varumärken som framåtriktat kan stärka och utveckla kommunen ytterligare så som Tibros logga, bilden på klubban, förkortningen TTC, flera företag inom möbelindustrin och förstås Inredia, förklarar Mattias.

-Det finns stor potential att jobba med Inredia som plats och symbol för näringslivsutvecklingen. För att tillgängliggöra till exempel Inredia för allmänheten bjuder kommunen nu in till Inredia Talks sista fredagen varje månad. Har vi bestämt oss för vad Tibro betyder för vår omvärld blir det lättare att jobba för vår position. Som kommun gäller det att ha intresse av att ta egna initiativ och driva utvecklingen framåt inom de områden vi bestämt oss för. I framtiden kommer människor bosätta sig mer efter vad de trivs med och jobben kommer i högre utsträckning följa med dit kompetensen finns. Vill du locka företag till dig behöver du locka individen. Med gemensamma krafter sätter vi Tibro på kartan. ”Vi är Tibro” är något vi verkligen lever efter.

Vill du berätta om din kommun?

Vill du också berätta om din kommuns näringslivsutveckling och framtidsvisioner?
Hör av dig till någon av oss på IDC.

Kontaktuppgifter hittar du här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min