Tack alla ni som deltog i vår kommunikationsundersökning

I våras skickade vi ut årets kommunikationsundersökning till alla våra delägare i syfte att ta reda på hur vår kommunikation till företagen upplevs, men även för att få veta hur vi kan vidareutvecklas tillsammans med er.

Vi har fått in ett 60-tal svar, alla är såklart anonyma och vi vill gärna dela med oss av en kortare sammanställning av resultatet.

Frågor per område

Våra frågor har berört områden som till exempel delaktighet i de nätverk och utvecklingsinsatser vi erbjuder. Våra event, våra projekt samt vår kommunikation via de olika kanalerna.

Ökad aktivitet på hemsidan

Svaren säger att nätverkande upplevs som viktigt men att många inte är med i något, vilket vi ser som ett av våra utvecklingsområden. De kommunikationskanaler som används mest och som användarna upplever som bra är vår hemsida och våra nyhetsbrev. Extra roligt är att det syns en tydlig ökning i användandet av både vår hemsida, Facebook och LinkedIn.

Våra utvecklingsinsatser

Vi på IDC erbjuder en rad utvecklingsinsatser i form av företagsanalyser, coachning, nätverk, utbildningar och event. För att nå en god utveckling anses de viktigaste delarna enligt svaren vara samverkan och nätverkande samt våra utbildningar, fokusträffar/temadagar/inspirationsseminarier och coachning. Vi jobbar ständigt för att utveckla dessa delar för att öka värdeskapandet för våra delägare. Under utvecklingen är vi mycket tacksamma för all den återkoppling vi får genom utvärderingar likt denna kommunikationsundersökning.

 

Tillsammans formar vi vår gemensamma utvecklingsresa.

Väx tillsammans med oss

I kommunikationsundersökningen frågade vi även hur man upplever att vi förstår företagens behov och om företaget har utvecklats genom samarbete med IDC. Svaret blev glädjande nog att man tycker att vi förstår behoven mycket väl och att man upplever att företaget har utvecklats. Genom den resa vi gör tillsammans med företagen är uppfattningen även att IDC som företag har utvecklats över tid. Det ingår i vårt uppdrag och vårt intresse att växa tillsammans med våra delägare så det är något vi ständigt jobbar vidare med för att kunna följa samhällets förändringar.

Behovsanpassad kompetensutveckling

Våra event är populära och upplevs som intressanta och viktiga bland de som svarat. Vi frågade om önskemål på ämnesområden och vi har fått in förslag som till exempel hållbarhet, sociala media och ledarskap. Efter varje event gör vi en utvärdering där deltagarna får svara på några frågor om hur man upplevt träffen. Där finns även möjlighet att lämna ytterliga önskemål om ämnen inför nästa träff. Tack vare de svar vi fått in har vi kunnat jobba frekvent med önskemål om kompetensutveckling under lång tid. Därför är vi glada att redan nu i höst kunna erbjuda Fokusträffar inom bland annat ledarskap och medarbetarskap samt sociala media.

Nya samverkansarenor

Mycket har hänt och mer är på gång vad gäller samverkan. I våras invigdes ASSAR Industrial Innovation Arena som är en samverkansarena mellan Högskolan i Skövde, Volvobolagen, Gothia Science Park och oss på IDC. Fokus ligger på industriell utveckling, forskning, innovation och utbildning för att stärka konkurrenskraften hos Skaraborgs industriföretag. Under hösten kommer även Material ConneXion invigas i nya lokaler på ASSAR och därmed förbättras tillgängligheten till materialbiblioteket. Material ConneXion använder materialkunskap för att hjälpa företag, organisationer och skolor att skapa innovation. Både på ASSAR och Material ConneXion börjar olika aktiviteter att fylla miljöerna som på sikt kommer stärka industrin och bidra till samverkan och innovation.

Bilden är tagen på ASSAR Industrial Innovation Arena under Produktionstekniska dagen i maj i år.

Läs mer om ASSAR

Läs mer om Material ConneXion

Tack för ert deltagande

Vi vill tacka alla som tagit sig tid att genomföra undersökningen. De svar vi fått in gör att vi kan jobba strategiskt för att vidareutveckla de områden som efterfrågas av våra delägare och tillsammans kan vi forma vår gemensamma utvecklingsresa.

Har du tankar och idéer?

Kontakta gärna Anna eller Marie om du har ytterligare funderingar kring IDCs kommunikation, det är värdefull information för oss!

 

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Forma framtiden i ASSAR Circular Labs

Nu finns det möjlighet för företag som tagit kliv i frågan om cirkulär omställning att ta plats i ASSAR Circular…

18 december, 2023 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min