Stort intresse för nätverket Cirkulär kommun

Cirkulär ekonomi, främst med fokus på möbler och arbetskläder, är högt på agendan i många kommuner. Sedan i november 2020 finns nätverket Cirkulär kommun där deltagarna kan dela med sig av egna erfarenheter och få inspiration. Intresset för området är stort och redan har 100 deltagare från 44 olika kommuner träffats.

Nätverket leds av Science Park Borås och finansieras av Västra Götalandsregionen och Circular Hub. Målet är att samla deltagare från kommuner främst i Västra Götalandsregionen, för att lära sig mer om cirkularitet och utbyta erfarenheter.

Stöttar kommuner i en cirkulär omställning

—  Offentlig verksamhet är en stor konsument. Just därför har de en viktig roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där inköp och upphandling kan fungera som en möjliggörare och drivkraft i en samhällsomställning. Kommuner har en viktig roll i att börja efterfråga de cirkulära produkter och tjänster som tas fram på marknaden, förklarar Josefine Persson, projektledare vid Science Park Borås, och fortsätter:

—  Nätverket Cirkulär kommun syftar till att stötta kommuner och annan offentlig verksamhet i en cirkulär omställning inom möbler, textil och arbetskläder. I grunden handlar cirkulär ekonomi om att minska uttaget av jungfruliga material. Istället gäller det att hitta vägar att förlänga livet på produkter och använda det vi har mer effektivt samt undersöka hur och vad som köps in, förklarar hon.

Inspiration och erfarenhetsutbyte inom möbler och textil

Nätverket anordnar webbinarier och workshoppar för att inspirera och ge deltagarna möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och goda exempel.

— Till mötena har vi bjudit in kommuner, företag och andra externa aktörer för att inspirera och lyfta frågor ur olika perspektiv, berättar hon.

Intresset för området har varit stort. Totalt har över 100 deltagare från 44 olika kommuner, främst inom Västra Götalandsregionen men även andra kommuner, medverkat vilket har gett ett bra erfarenhetsutbyte. Representanter från kommunalförbunden och Västra Götalands Regionen har också deltagit.

—  Genom att blanda exempel med både möbler och textil har det skapats intresse för båda områdena. Fler kommuner uppger att de just nu prioriterar möbler, men att de ser textil som ett nästa steg, berättar Josefine Persson.

Cirkulär ekonomi nödvändigt

I ett större perspektiv arbetar projektet för att nå flera av målen i agenda 2030.

—  Att vi går över till en cirkulär ekonomi är nödvändigt för att nå vara klimat- och miljömål. Dagens konsumtion och enorma resursförbrukning är ett hot både mot klimatet och den biologiska mångfalden. Det får också effekt på de sociala målen med ojämn resursfördelning och där de negativa effekterna av vår konsumtion ofta flyttas till andra länder, säger hon.

Kopplat till integration och social hållbarhet har flera kommuner involverat arbetsmarknadsenheter. Detta för att skapa interna cirkulära flöden och samtidigt ge människor som står långt från arbetsmarknaden meningsfulla uppgifter. Arbetsuppgifter som det finns ett behov och efterfrågan av på marknaden. Det kan till exempel vara sortering, enklare reparationer och sömnad.

Skapar forum för dialog

—  Under hösten 2021 planerar vi att skapa forum där kommuner och företag kan mötas och föra dialog kring hur vi kan ta steg framåt för att bli mer cirkulära inom möbel och arbetskläder. Vi hoppas också kunna växla upp nätverket och skapa testpiloter eller andra projektformer för att driva arbete vidare, avslutar hon.

Nätverket erbjuder
  • Stöd och utbildning i att bli en mer cirkulär kommun
  • Tillgång till expertkunskap inom möbler, textil och cirkulär ekonomi
  • Möjlighet att dela erfarenheter och ta del av goda exempel från kommuner och andra aktörer
  • Inspiration i arbetet mot cirkulära krav vid inköp och upphandlingar
  • Ta fram underlag och material för kunskapsspridning och implementering inom kommunen

Nätverket vänder sig till tjänstemän inom offentlig verksamhet, exempelvis miljöstrateger, upphandlare, inköpare, lokalplanerare, arbetsmarknadsenheten och andra relevanta funktioner.

Vill du veta mer eller vara en del av nätverket, kontakta: Projektledare Josefine Persson, 


IDC och projektet Circular Hub

För cirkulär ekonomi och hållbara miljöer. Projektet Circular Hub jobbar med företag inom mode-, textil- och möbel och inredningsindustrin som är nyfikna på att jobba med cirkulära affärsmodeller. Circular Hub är en plattform som inspirerar, kartlägger företags nulägen och identifierar förbättringsmöjligheter

Projektet Circular Hub sker i samverkan mellan IDC West Sweden AB och Science Park Borås. Finansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Västra GötalandsregionenBorås StadBoråsregionen – Sjuhärads kommunalförbundHögskolan i Borås och Skaraborgs kommunalförbund. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min