Språkligt samarbete mellan högskola och industri

Genom ett samarbete med IDC West Sweden AB och Högskolan i Skövde fick FX Airguns i Mariestad hjälp att hitta en tolk för att kunna genomföra en utbildning av sin spanska återförsäljare.

Högskolan i Skövde har flera internationella studenter på sina program. Tack vare deras språkkunskaper kopplat till utbildning är de en bra resurs, för till exempel exportindustrin, som förenklar kundkontakten.

Internationella återförsäljare

Oscar Söder jobbar på FX Airguns i Mariestad, som sedan snart 20 år tillbaka bygger luftgevär och tar fram egna innovativa produktlösningar. Flertalet av deras kunder finns runt om i världen som till exempel USA, Japan, England, Holland, Dubai och Spanien. Den stora spridningen på nationaliteter kan ibland göra att språket blir en utmaning i kontakten med återförsäljarna. I det här fallet var det en spansk återförsäljare som besökte FX Airguns i syfte att få utbildning i underhåll och reparation. Servicteknikern som skulle utbildas kunde inte engelska men genom ett samarbete med IDC West Sweden AB och Högskolan i Skövde fick FX Airguns hjälp med tolk för att kunna genomföra utbildningen.

Effektivare kundhantering

Samarbetet resulterade i en nöjd återförsäljare som var oerhört tacksam för engagemanget med att hitta en tolk. Genom att utbilda återförsäljarna effektiviseras hanteringen av reparation och underhåll och behovet av att skicka redan sålda produkter mellan företagen minskar.

Det här gör att vi inte tvekar att kontakta högskolan igen om vi behöver mer hjälp. Nu vet vi ju att de har fantastiskt bra språkresurser vilket vi som tillverkande industriföretag inte tänker på annars. Och det kontaktnät som finns via IDC är användbart på många fler sätt än man tror

Oscar Söder om samarbetet med Högskolan i Skövde och IDC.

Besök i fabriken

Engelska är FX Airguns arbetsspråk som för de flesta exporterande företag och vanligtvis sker all kontakt på engelska även med de spanska återförsäljarna. Men den servicetekniker som kom till Mariestad för att lära sig mer om reparation och underhåll av gevären kunde inte engelska. Det spanska företaget är en ny kund för oss, berättar Oscar. Vi brukar åka ut till dem och lära upp dem på plats, men finns de i Europa kommer de gärna hit eftersom de vill se fabriken också. För upplärning den här gången behövde de alltså någon som kunde tolka mellan engelska och spanska.

Oscar-Söder

Oscar Söder på FX Airguns.

Hur kom ni i kontakt med Högskolan i Skövde?

FX Airguns undersökte först själva om de kände någon som kunde spanska och kontaktade även en tolkningstjänst, men utmaningen för dem är att produkterna har mycket tekniska detaljer vilket gör det svårt för en vanlig tolk att översätta. De behövde någon med lite mer teknisk kunskap för bästa upplärning av återförsäljaren. Oscar kom att tänka på högskolan och de ingenjörsutbildningar de håller i och kontaktade först IDC, som han visste har kontakter på högskolan.

I och med att vi är delägare i IDC och de har kontakter på högskolan kunde vi höra av oss till Tobias Björck på IDC för att få hjälp den vägen. Vi deltar just nu i IDCs utvecklingsprogram Kompetensnavet, så det var ganska naturligt att kontakta dem.

Oscar Söder.

Möjlighet till nya kontakter

Tobias Björck har jobbat på IDC i sju år som bland annat analytiker för Hållbar Industriell Utveckling (HiU), nu ligger fokus på ASSAR där Tobias håller i många trådar. Han hjälpte Oscar att komma i kontakt med Magnus Holm, avdelningschef för Institutionen för ingenjörsvetenskap på högskolan. Magnus hörde sedan runt bland sina ingenjörsstudenter om det fanns någon som ville ta uppdraget. En av doktoranderna vid institutionen är spansktalande och kände till att Victor Azamfirei hade rätt kompetens för uppdraget. Victor kommer från Spanien och studerar till automationsingenjör, just nu skriver han sin masterexamen och är färdig till våren. Victor såg det som en möjlighet att skapa kontakter och började läsa in sig på uppdraget. Det tog honom tre dagar att gå igenom all teknisk information för att sedan kunna översätta det till spanska.

Det här är ett typexempel på hur näringslivet kan möta Tobias Björck personal IDCakademin! Vårt nätverk på IDC kan nyttjas i flera sammanhang och den här gången blev det samverkan på internationell nivå mellan en av våra delägare och högskolan.

Tobias Björck om samarbetet mellan FX Airguns och Högskolan i Skövde.

Kontakt med arbetslivet

Den största skillnaden mellan Spanien och Sverige när det gäller studier, berättar Victor, är just kontakten med företag. I Spanien slutförs all utbildning innan det ens är tänkbart att kontakta något företag. I Sverige ser skolan till att eleverna kommer i kontakt med arbetslivet redan under studietiden, vilket även underlättar inlärningen.

Jag hade stor hjälp av min utbildning under mötet med FX Airguns och det var jättebra att få se hur det fungerar ute i arbetslivet. Då var det en större utmaning att förklara för det spanska företag som jag skulle undervisa vem jag var och vad jag gjorde där.

Victor Azamfirei.

Språkresurser

Men allt gick bra och FX Airguns kan tänka sig att kontakta Victor igen eftersom hans språkkunskaper, både spanska, engelska och rumänska, ihop med hans tekniska kunskaper är en bra resurs i branschen. FX Airguns största marknadsandelar ligger ju i export och att då ha kontakt med en språkkunnig automationsingenjör innebär många positiva konkurrensfördelar.

Victor-Azamfirei

Victor Azamfirei.

Läs mer om ASSAR

Vill du veta mer om samarbetet?

Hör av dig till Tobias om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Resan med projektet Catalyst har nått sitt slut

Catalyst är projektet som har jobbat för ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer…

30 augusti, 2023 — Lästid 4 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min