Snabb omställning och engagerade medarbetare blev räddningen för Plast Petter

Som för många verksamheter märktes effekten av Coronapandemin väldigt snabbt i Plast Petter ABs produktion under våren 2020. Från att har haft full orderingång dök nivån till 25%. Istället för att bromsa verksamheten hittade företaget andra lösningar. Vi har träffat Fredrik Ahlström, VD, för att höra mer om deras omställning under krisen.

I det lilla samhället Hova norr om Mariestad har Plast Petter sin verksamhet. Här tillverkas specialdesignade kontorsprodukter i mjukplast av bland annat återvinningsbar polypropen, PET eller som i deras serie Green Collection av cirkulärt återvunnet eller bioframställt råmaterial.

Arkiv kom till användning

Under de 70 år som verksamheten har varit igång har Plast Petter tillverkat 100 000-tals olika produkter och där bland även produkter för vården. Dessa fanns sparade i ett arkiv viket visade sig komma till nytta igen när krisen var ett faktum.

— Likt många andra upplevde vi att marknaden i princip stannade över en dag. Vi hade två vägval, antingen dra i nödbromsen eller fråga sig vad vi kan göra för att vända den här nedåtgående trenden och öka försäljningen. För oss var det självklart att utforska det andra alternativet. Vi började titta i arkiven för att se om vi hade något vi kunde utveckla och som kunde stötta samhället. I den vevan hörde en vårdcentral av sig till oss och frågade om vi kunde tillverka plastvisir då de märkte av en brist. Vi tittade över de produkter vi hade sedan tidigare och gjorde en liten produktutveckling för att förbättra vår tidigare version.

Fredrik Ahlström, VD, med ett av de skyddsvisir de tillverkar.

Tillverkade 300 000 visir i veckan

I Sverige har det inte funnits någon strukturerad produktion av visir då det historiskt sett rationaliserades bort mycket från svensk industri. Mycket kommer istället från Kina som nu under Coronapandemin stängt av hela landet. Fredrik berättar att de hörde talas om vårdpersonal som var tvungna att framställa sin egen skyddsutrustning. I det läget var det självklart att vi skulle göra den här omställningen, säger Fredrik. Under våren har tillverkningen ökat i takt med efterfrågan och Plast Petter har fått bemanna upp produktionen.

— På önskemål av Västra Götalandsregionen har vi utvecklat ytterligare ett visir som kräver lite mer montering och under en period tillverkade vi närmare 300 000 skyddsvisir i veckan. Vi behövde då bemanna upp verksamheten väldigt snabbt och anställde en ny resurs som bara jobbar med att kontakta bemanningsföretag i Skaraborg. Under den perioden behövde vi även jaga rätt på ytterligare lokaler för att kunna packa allt.  Vi hittade en bilhall i Göteborg som till en början var tveksamma till att hyra ut sin lokal. När de fick höra i vilket syfte vi behövde lokalen  tog de snabbt beslutet att flytta bilar för att göra plats åt oss!

Omvärldsbevakningen är viktig

I början var det en nästan panikartad efterfrågan som höll i sig nära två veckor, nu har det stabiliserat sig, förklarar Fredrik. För att kunna vara snabb och hitta möjligheter där behov uppstår krävs det att vara vaken och lyhörd.

— Det gäller att har örat mot rälsen och försöka förstå vart åt saker trendar. Fyller vi inte på med ordrar så håller verksamheten kanske bara en månad. Det gäller att lyssna mycket på media, folkhälsomyndigheten och känna av behov som uppstår. Sedan kommer ju tiden efter Corona. Sverige har ju fått viss kritik mot att inte ha ett beredskapslager. När väl det akuta behovet av skyddsutrustning stannar ser vi en möjlighet med att dessa lager behöver fyllas på.

Stolta och fantastiska medarbetare

Att rotera och ställa om till nya produkter tillhör vardagen hos Plast Petter och omställningen mottogs  positivt bland medarbetarna.

— Vi känner en stolthet att kunna hjälpa till med samhällsförsörjning. Det har bidragit till att alla har ställt upp och jobbat mer än normalt. Det hade aldrig funkat om vi inte hade haft medarbetarna med oss, de har varit helt fantastiska.

Engagemanget är stort bland medarbetarna hos PlastPetter som känner en stolthet över att kunna stötta samhället under coronapandemin.

Värdegrundsarbete som grund

Tidigare har Plast Petter gjort ett värdegrundsarbete via projekt Kompetensnavet som IDC drev mellan 2015 – 2018. Kunskap, verktyg och metoder från Kompetensnavet har nu förts vidare till projektet Catalyst. Fredrik ser effekter av det arbete som gjordes då och som hålls levande och utvecklas löpande.

— I det arbetet tog vi fram våra värdeord, där bland annat att känna stolthet över sin verksamhet är ett av dem. Dessa har nu blivit konkreta i och med vår snabba omställning. Vårt sätt att kunna bidra till samhället stärker hela verksamheten och vi känner ett ansvar, en stolthet och laganda. Vårt deltagande på IDCs Fokusträffar som ledarskap & medarbetarskap har också inneburit ett steg framåt i vår kulturförändring. Vi jobbar mer och mer som marknadsorienterad verksamhet där medarbetarna känner ett större ansvar och delaktighet i förändringsprocesser. De lärdomar vi tar med från den här resan är att vi som lag kan ställa om och göra enorma förändringar väldigt snabbt. Känslan att lyckas bli en effektiv producent och leverantör på så kort tid är fantastisk .


För att underlätta en omställning finns både förenklade processer och stöd att söka. Här följer några tips.

Hur går processen till för att få visiren skyddsklassade?

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen tagit fram snabbspåret för att underlätta processen att få produkter godkända. Produkten skickas till RISE som gör en utvärdering som sedan kan användas som underlag i ansökan till Arbetsmiljöverket. Produkten testas mot en viss standard och godkänns förhoppningsvis. Efter det finns möjlighet att få ett CE-certifikat på sin produkt, vilket Plast Petter fått.

Läs mer om snabbspåret här

Vill du erbjuda utrustning till hälso- och sjukvården?

För företag som vill sälja material och utrustning i syfte att bromsa spridningen av Covid-19 har Socialstyrelsen tagit fram ett särskilt formulär för snabbare hantering. Socialstyrelsen är särskilt intresserad av försäljning från aktörer som kan leverera inom tre månader.

Läs mer om Socialstyrelsens formulär

Omställningsstöd

Regeringen kommer att föreslå ett omställningsstöd till företag som har tappat kraftigt i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Stödet gör det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Det går inte att ansöka om omställningsstöd än eftersom förslaget inte har beslutats och det är ännu inte helt klart hur reglerna ska se ut. Uppdaterad information finns på Skatteverket.se

Läs mer om stödet


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min