Skandia Elevators visioner och arbete med The Leading Way

PT Nätverk, produktionstekniskt strategiskt nätverk, arrangerar en rad aktiviteter och träffas en gång i månaden. Möten varvas med studiebesök hos deltagande företag och i slutet av oktober var det Skandia Elevator som tog emot nätverket.

Jerry Olsson, verksamhetsutvecklare, mötte upp deltagarna från PT Nätverk som samlats i entrén på Skandia Elevator i Arentorp.

Fokus på verktyg för beslutsstöd

Jerry inledde med att berätta om Skandia Elevators utvecklingsresa och strategiska arbetsmetoder från 1914 fram till idag, för att sedan avsluta studiebesöket med att visa oss runt i fabriken. Fokus under den här träffen var indata, arbetssätt och metoder och verktyg för beslutsstöd.

Skandia Elevator har gestaltat sin vision tydligt, både för besökare och medarbetare.

The Leading Way

Skandia Elevator har tagit fram ett strategiskt arbetssätt för sina beslut och förbättringsarbete och jobbar mot målet att bli The Leading Company – World Wide genom att skapa ”Happy Farmers” genom ”The Leading Way” berättade Jerry. The Leading Way är den sammanhållande rubriken som berör framgångsinsatser och aktiviteter inom fyra områden: kulturen, processen, produkten och kunden.

-Kulturen är den viktigaste framgångsnyckeln där medarbetarna får stort fokus och gemensamt bidrar till PIA – positiv, innovativ och ansvarstagande, fortsatte Jerry. Tack vare avsatt tid för förbättringsarbete kan personalen komma med idéer och själva genomföra dem på arbetstid. Varje vecka har produktionsavdelningen 10 timmar per vecka och tjänsteavdelningen 5 timmar per vecka avsatt till förbättringsarbete. Även i processen jobbar vi med konkurrenskraft genom ständiga förbättringar. Produkten innebär att vi strävar efter att ha ledande produkter genom modularisering och genom att vara lyhörda mot kundens behov kan vi utveckla helhetslösningar för en bekymmersfri spannmålshantering.

Kulturen är den viktigaste framgångsnyckeln där medarbetarna får stort fokus och gemensamt bidrar till PIA – positiv, innovativ och ansvarstagande.

Jerry Olsson, verksamhetsutvecklare på Skandia Elevator.

Presentation av Skandia Elevator

PT Nätverk gick en rundvandring i fabriken.

Kundens behov

För att kunna göra en analys av kundens behov använder Skandia Elevator KANO-modellen.

-Genom modellen mäter vi kundnöjdhet i omedvetna-, uttalade eller förväntade behov samt basbehov. Basbehoven är de grundläggande och de måste uppfyllas men ju tidigare ett omedvetet behov kan identifieras ju mer konkurrenskraftiga produkter kan vi utveckla, berättar Jerry.

Grain Cloud

Ett led i utvecklingen mot The Leading Company – World Wide är Skandia Elevators Grain Cloud APP som samlar kunddata i realtid kopplat till den unika verksamhet där Skandia Elevators produkter finns. Jerry berättar om APP: en.

-Grain Cloud samlar in en mängd data som torktider, när det är dags för service, driftstillgänglighet, larm och driftsunderhåll där inspektion eller underhåll krävs. Detta gör att vi får en bättre service mot kunden och kunden spar tid då de har digitalutrustning som gör mycket av arbetet åt dem.

Vunnit priser

Skandia Elevator har vunnit flera priser för sitt arbete, bland annat Elmia Innovation Award -guldmedalj för sin Sweep Conveyour och silvermedalj för Grain Cloud tidigare i höstas. Så här skriver Elmia om priset: Elmia Lantbruk Innovation Award är en utmärkelse som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla det svenska lantbruket.
Under oktober tog de även emot Industripriset Skaraborg 2018.

Läs om Industripriset 2018

Skandia Elevator vann guld för sin sweep conveyor på ”Elmia Lantbruk Innovation Award 2014”.

LEAN i hela verksamheten

Skandia Elevator jobbar genomgående med LEAN i hela verksamheten och kompetensutveckling sker löpande inom bland annat LEAN, 6-sigma och värdegrund.

-Tack vare att vi har LEAN-tavlor på alla avdelningar håller vi pulsen och rätt fokus, berättade Jerry.  Produkterna är designade för bearbetning och montering, det vill säga att om vi hittar brister någonstans så justeras detta från start vid konstruktion. Värdegrund och värdeord finns uppsatta på flera ställen ute i verksamheten där man normalt rör sig. Tack vare att alla bidrar och är engagerade har vi förbättrat både genomloppstid samt effektivitet, säger Jerry.

Tavlor för daglig verksamhet och förbättringsarbete finns på varje avdelning.

Arbetar i team

-Vi jobbar med mätningar från avdelningsavstämningar, avvikelsehantering, medarbetarsamtal och framtidsvisioner och jobbar strukturerat med egen kompetens bland medarbetare i huset. Alla anställda har flera roller, fortsätter Jerry. Vi driver projekt och utför förbättringsarbete i team. Allt arbete följs upp genom GEMBA-rundor (rundvandring för att kunna följa upp var förbättringsarbete är mest nödvändig just nu) och vi har olika fokusområden varje månad. Även 5S-ronder genomförs strukturerat av ledningsgrupp ihop med avdelningsansvariga. Allt visas visuellt och vi har inga, eller mycket få hemligheter för personal, kunder och andra besökare. Avvikelser, framgångar och möjligheter jobbas det med löpande och ses som en del i The Leading Way, avslutar Jerry.

Rutiner, förbättringsarbete och GEMBA-rundor är bara några av de arbetssätt och metoder som finns samlade i ett och samma rum.

Fler bilder från studiebesöket

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta om PT Nätverk.

 

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare

Delägarskapets fördelar: UW-ELASTs miljöombyte på Material ConneXion

UW-ELAST i Mariestad är Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna och specialbeställda produkter i solid polyuretan, de har lång och gedigen erfarenhet som…

17 november, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min