Så var Produktionstekniska dagen 2020

Produktionstekniska dagen 2020 hade temat ”Få det att hända med strategi och produktionsteknik” och kördes helt och hållet digitalt som ett webbsänt event. Deltagarna fick att ta del av den senaste forskningen, ny teknik och inspirerande föreläsningar. Här är ett referat från dagen.

Hela livesändningen spelades in och här kan du se utvalda delar av sändningen som film.

Produktionstekniska dagen

Ny ordförande i Produktionstekniska nätverket

Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB,  inleder dagen och hälsar välkommen samt lämnar över ordförandeskapet för PT-nätverket till Jerry Olsson på Skandia Elevator. Jerry Olsson välkomnar moderatorerna Anna Syberfeldt och Mattias Urenda.

Moderatorerna Mattias Urenda och Anna Syberfeldt.

Moderatorerna säger att temat för dagen ”Få det att hända med strategi och produktionsteknik” återkommer under dagen och bildar en röd tråd och sen kör programmet igång.

Nyfikenhet på ny teknik måste få kosta

Björn Furhoff och Emma Simonsson från Furhoffs Rostfria tar över ordet och presenterar sin strategiutveckling med en kollaborativ robot.

–— Vi får inte vara rädda för förändringar, säger Björn Furhoff, vi måste utmana oss och kika på hur vi kan jobba smartare. Nyfikenhet på ny teknik måste få kosta.

Emma Simonsson, produktionstekniker på Furhoffs, berättar om hur de testade programmering och funktion av den kollaborativa roboten, att man ville skapa en spetskompetens hos sina operatörer. På Furhoffs gick man senare vidare till att testa verkliga artiklar i produktion och till att hitta en plats för roboten i produktionen. Alla operatörer utbildades på roboten och alla fick svetsa en rak svets och en cirkelsvets på roboten och vi fick fram väldigt bra tips på hur de kunde använda roboten och till vilka produkter. Furhoffs har kommit fram till många artiklar som de kan utveckla vidare med hjälp av roboten. Anna Syberfeldt frågar hur Furhoffs arbetat med säkerheten kring roboten, om det varit ett problem.

Emma Simonsson och Björn Furhoff från Furhoffs Rostfria.

— Vi har inte tyckt att säkerhetsaspekten har varit så svår utan vi har hittat bra rutiner för att säkra upp kring roboten och man behöver inte särskilt mycket omkring-utrustning. Beläggningen ökar hela tiden på den och det finns ingen rädsla kring den längre, säger Emma Simonsson och Björn Furhoff.

Furhoffs presentation som PDF

Digitalisering och det livslånga lärandet

Anna Syberfeldt välkomnar Tehseen Alsam upp på scenen för att berätta om Högskolans satsning på kompetensutveckling för människor som arbetar inom industrin idag.

Tehseen Aslam, Högskolan i Skövde, berättar om det livslånga lärandet.

— Det handlar om att kontinuerligt kompetensutveckla sig, det livslånga lärandet, på grund av att tekniken utvecklas så snabbt idag och för att kunna nyttja den på bästa sätt. Digitaliseringen är ju en stark drivkraft i detta. Digitaliseringen ger oss möjligheter till nya affärsmodeller och hela agendan har förändrats väldigt snabbt. Vi måste vara redo och agila, både i organisation men även i produktion, säger Tehseen Aslam.

— Det livslånga lärandet möter den snabba förändringstakten, kompetensutveckling för yrkesverksamma. I framtiden handlar det inte om att gå en utbildning och sen är man klar, utan att hela tiden bygga på för att hänga med, en kontinuerlig kompetensutveckling krävs, säger Tehseen Aslam.

Högskolans presentation som PDF

Industrikurser för yrkesverksamma

Högskolan i Skövde erbjuder många olika kurser för dig som är yrkesverksam inom industrin idag. Du hittar dem på www.his.se/industrikurser

Demonstratorerna på ASSAR

Sedan följer en presentationskavalkad av demonstratorer som finns i ASSAR idag. Först ut är Andreas Thelander på Volvo Cars som berättar om forskningsprojektet MANUWORK med fokus på människa-robot-samarbete.

Två forskningsassistenter på Högskolan i Skövde visar nästa demonstrator i forskningsprojektet VISION som är en AI som är skapad för att identifiera om en slangklämma är öppen eller stängd. AI:n tränas för att identifiera och man använder vanliga billiga standardkameror för detta. Läs mer om VISION-projektet här.

My och Marcus visar VISION-projektet för deltagarna och Anna Syberfeldt.

Därefter visar forskningsassistenterna upp en robot-griphand som med stor precision kan plocka upp olika typer av artiklar. För mer information om den, kontakta Anna Syberfeldt.

Testa verktyg för smarta AR-glasögon

Ytterligare ett forskningsprojekt är det Oscar Danielsson, doktorand vid Högskolan, jobbat med. Han har tagit fram ett onlineverktyg där personer som jobbar med operatörsstöd i produktion snabbt kan utvärdera om de kan ha nytta av smarta AR-glasögon eller inte.

Läs mer och testa verktyget

Med framtiden i sikte, innovation för 2020! 

Mats Lindgren, grundare och VD för Kairos Future, håller en presentation om vart världen är på väg och vad vi kan göra åt det. Kairos Future är ett bolag som hjälpa kunder genom att jobba med strategier och innovationsprojekt för se möjligheter för framtiden inom den specifika branschen.

— De senaste två månaderna har vi gjort ett oerhört digitalt språng från att träffas fysiskt till digitala möten. Det har också vuxit fram en ny typ av Coronaklan (hela mänskligheten) som håller på med social distansering och karantäner. I början på mars började Kairos Future ställa frågor till sitt nätverk om pandemin och har fortsatt med det kontinuerligt. De som har varit vinnande i nuvarande läge är de som har varit förberedda från början, säger Mats Lindgren.

Mats Lindgren, grundare och VD för Kairos Future.

–— Det är viktigt att bygga nätverk kring sin organisation, ju mer vi kan transformera oss själva, desto bättre. Andra företag som lyckas är de som förstår att man måste börja med något som ligger långt fram; tänk sju år framåt. Ju snabbare utvecklingen sker, desto viktigare är det att tänka långt, även om det kan låta paradoxalt, men det gäller att veta vart utvecklingen tar oss, säger Mats Lindgren.

–— Vi ser att framtiden är mer datadriven. Vad ska man satsa på om man ska bli mer datadriven? Bland annat behöver man vårda sin kultur, organisationer har som två hjärnhalvor, vi måste klara av att hantera innovation både på det man kan räkna på men även vara bra på att hantera de mer långsiktiga innovationssatsningarna, på områden vi inte känner till, när man ger sig mer i det okända. Där saknar de flesta organisationer processer. Vinnande kulturer i organisationer är lärande och resultat, kulturer som inte lyckas drivs av säkerhet och omtanke. Innovationskraft handlar ofta om att ta täten, nyfikenhet och att ha en systematisk kultur, där det finns stolthet i att komma först, säger Mats Lindgren.

Kicka igång idétävlingar och kora problemhjältar

Det kommer en fråga till Mats om hur man som företag ska göra för att ta första steget i sitt innovationsarbete. Mats svarar att man ska kika på sitt nuläge, och kanske kicka igång idétävlingar i mindre skala. En annan fråga undrar hur man får bolag att komma till insikt om hur viktigt det är att ta sig tid till förbättringsarbete. Mats svarar att man kan försöka införa ett system att gå på ”problemjakt” i sin organisation och hjältarna blir det som hittar flest problem som man kan göra på ett annat sätt.

Kairos Futures presentation som PDF

Mattias Urenda ställer frågor till Mats Lindgren, Kairos Future.

Bakom kulisserna – Leif Pehrsson, Mats Jägstam, Anna Syberfeldt och Mattias Urenda.

Motion Time Measurement – nu och i framtiden

Viekko Turunen, Volvo Cars och ordförande i MTM-föreningen, berättar hur Motion Time Measurement kan hjälpa företag med förbättringsarbete. MTM arbetar med att kartlägga hur lång tid olika moment tar på olika arbetsplatser och genom att mäta fördelningstider. Man kikar på stress, tunga moment, monotoni med mera. Syftet med MTM är att utveckla en mer etisk och effektiv arbetsplats och att hela tiden optimera och utvärdera processen. Är du intresserad av MTM kan du kontakta .

MTM-föreningens presentation som PDF

Veikko Turunen, Volvo Cars och MTM-föreningen.

Från affärsplan till actions

Jerry Olsson och Jonas Larsson  från Skandia Elevator är näst upp på scenen för att berätta om ledning och styrning för strategisk utveckling. Jonas inleder med att berätta om företagets historia och affärsplaner som drivit företaget framåt. Genom att inkludera fler medarbetare utöver ägarna genom åren, har man nu en mycket större delaktighet från de anställda på företaget. Man arbetar mycket med omvärldsanalys och utvärdering av produkter och man har haft flera workshops med olika delar av personalstyrkan, satt planer för resurser, personal, utveckling av produkter och produktion.

Jerry Olsson och Jonas Larsson, Skandia Elevator.

Jerry Olsson, kvalitetschef och produktionsteknisk chef, berättar att man nu kopplat på mycket tydligare processmål än tidigare, så att man gör rätt sak i rätt ordning. Man har nu som mål att öka omsättningen från mål från 200 miljoner kronor till 300 miljoner under en femårsperiod och samtidigt bibehålla leveranssäkerhet och kvalitet. Man kikar nu mycket på hur ny teknik kan hjälpa till i processen, lär sig nytt, och man har bland annat en kollaborativ robot på gång in i produktionen nästa vecka. Skandia Elevator berättar att man får mycket stöd från IDC och ASSAR genom bland annat Robotlyftet, Digiresan och att man samarbetar med Högskolan i Skövde i olika projekt.

Skandia Elevators presentation som PDF

Framtidens behov och utmaningar – rekonfigurerbarhet och agilitet

Leif Pehrsson presenterar kort produktionsparadigmerna och den utveckling som skett historiskt och fram tills nu med en mer personifierad produktion och om vikten av att anpassa sin produktion. Björn Fagerström vid Jönköpings Universitet/ EIT Manufacturing North tar vidare efter Leif och fortsätter prata om temat och understryker vikten av innovation och transformation, inte bara utveckling, utan arbeta med morgondagen. Björn slår också ett slag för produktplanering för att överleva och ligga framme. Här är det agila bra, någon som hela tiden bär kundens bild i projektet och har örat mot rälsen.

Leifs presentation som PDF

Björns presentation som PDF

Mats Jägstam – VD Science Park Skövde, Emma Simonsson – Furhoffs Rostfria, Victor Igelmo – Högskolan i Skövde och Leif Pehrsson – VD IDC West Sweden AB.

Prisutdelning Årets produktionstekniker och årets produktionstekniska student

2020 års produktionstekniker är: Emma Simonsson, AB Furhoffs Rostfria, Projekt: Kollaborativ svetsrobot, Prissumma: 10 000kr.

Motiveringen lyder: Emma är en engagerad, kunnig och driven tekniker. Utan att tveka tar hon sig an nya uppdrag, ny teknik, avancerade projekt och arbetssätt. Emma är också ett lysande exempel på att driva och engagera andra i tvärfunktionella projekt från start, genom utmaningar till färdiga och genomförda lösningar.

— Det känns väldigt roligt att få priset, säger Emma Simonsson, och oväntat eftersom jag har varit hemma lite och varit mammaledig ett tag, så det kändes väldigt oväntat. Att vi vågar satsa på ny teknik har lett till att vi har både bättre produkter och effektivare produktion. Nu ser jag fram emot att få testa mer ny teknik i kommande projekt.

Examensarbete inom produktionsteknik

2020 års examensarbete inom produktionsteknik vid Högskolan i Skövde är: Victor Igelmo, Intelligent Automation Master Program, Högskolan i Skövde, Examensarbete: Implementerande av plattform för Internet of Things, Prissumma: 10 000kr

Motiveringen lyder: Vinnaren har i sitt examensarbete designat en plattform för konceptet Internet of Things, samt implementerat denna plattform i en demonstrator på Assar Industrial Innovation Arena. Examensarbetet visar vägen för hur den tillverkande industrin kan ta steget in i Industri 4.0 och hur en fungerande lösning för Internet of Things kan se ut.

-—Jag är väldigt glad och tacksam över att Högskolan i Skövde gav mig möjligheten att arbeta med all den här fantastiska utrustningen och delade med sig av sin kunskap så att jag kunde fortsätta utvecklas och bli bättre, säger Victor Igelmo.

Det här händer i regionen!

Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, vicerektor på Högskolan i Skövde och tillträdande VD på Science Park Skövde avslutar dagen med vad som händer i regionen. Leif betonar att Högskolan i Skövde, IDC och Science Park Skövde sammanstrålar i ASSAR och att det är väldigt viktigt för de tre aktörerna att samverka och skapa en stark nod för framtiden. Just nu är det aktuellt med transformation av fordonsindustrin, att få med hela underleverantörskedjan i det, och i spåren efter Corona söker man nu ett antal kompletterande insatser så att företagen går stärkta ur nuläget som råder. Mats Jägstam tar över och pratar vidare om företagens transformation och det arbete som sker för att stötta regionen i nuläget. På Högskolan i Skövde gör exempelvis just nu alla forskargrupper roadmaps för att ta reda på: vad är det för problematik tror vi att vi behöver lösa om tio år?

Mattias Urenda frågar vad företagen ska tänka på just nu.

— Höj blicken och tänk långsiktigt, säger Leif Pehrsson. Och berätta för oss vad ni behöver hjälp med framåt.

Leifs och Mats presentation som PDF

Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, vicerektor på Högskolan i Skövde och tillträdande VD på Science Park Skövde berättar vad som händer i regionen.

Text: Cecilia Fransson, Kommunikatör ASSAR Industrial Innovation Arena

Bildkollage

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min