Så utvecklar medarbetarna sin verksamhet på LEAX i Falköping

LEAX i Falköping jobbar med ständiga förbättringar och har utvecklat förbättringsgrupper där medarbetarna själva driver allt utvecklingsarbete.

PT Nätverk besökte i mitten av december LEAX verksamhet för att få en inblick i hur de utvecklat arbetsmetoderna och för att få se produktionen. Hakija Kapetanovic, teknikchef och Kjell Carlsson, platschef, tog emot nätverket och berättade mer om sitt förbättringsarbete.

Team som täcker upp för varandra

Namnet LEAX har en enkel förklaring då grundarnas förnamn, Lennart och Axel, slogs samman och bildade förkortningen LEAX. Deras huvudområde är skärande bearbetning och legotillverkning mot fordonsindustrin med både hög- och lågvolymstillverkning anpassad efter kundens behov. Företaget startade 1982 i Köping och hade då ett 30-tal medarbetare. I Falköping strävar de efter att inte gå över 100 anställda, berättar Kjell Karlsson.

—  Vi vill ha en familjär atmosfär och för att få en bra teamkänsla är 100 medarbetare ett bra antal.  Givetvis blir vi sårbara då vår produktion är hög. Tack vare att många av våra medarbetare har hög kompetens och är väl insatta i flera liner och arbetsstationer i tillverkningen kan vi täcka upp för varandra.

Medarbetarna driver processen

LEAX jobbar under mottot ”Den dagen vi slutar att vara bättre, slutar vi att vara bra” och för att utvecklas finns förbättringsgrupper där medarbetarna själva driver sina processer framåt, fortsätter Hakija.

—  Vi har ständiga förbättringar som kulturbärare och alla medarbetare är delaktiga i förbättringsgrupperna, även ledningsgruppen har sitt eget förbättringsarbete. Ledningen har ingen styrande kontroll utan varje grupp sköter sitt eget arbete vilket gör att medarbetarna själva blir ansvarig. Det skapar en stolthet och ett driv eftersom det inte är ”någon annan” som styr eller gör jobbet åt en.

LEAN-filosofi som grund

För att lyckas med utvecklingsarbetet har medarbetarna på LEAX avsatt tid för förbättringsmöten med en timme per vecka. Även utförandet av förbättringar sker under arbetstid, förklarar Hakija.

— Möten genomförs med en förbättringsledare samt medarbetarna i respektive grupp samlade, varje grupp består av runt 5 till 12 medarbetare. I grupperna jobbar vi inte efter budget. Om en hög kostnad uppstår eller om något moment är tidskrävande skickas en förfrågan till ledningen. Grupperna styr sitt eget arbete vilket gör att alla känner ett eget ansvar för vårt förbättringsarbete.  Vi använder oss av all den kompetens som finns i huset, om bara några få skulle göra allt själva blir det inte lika effektivt. De flesta av våra förbättringsledare har gått kurser i LEAN-filosofi för att alla ska ha samma förståelse för det arbete som görs. Att medarbetarna på LEAX jobbar femskift är inget problem eftersom nattskiftet får möjlighet att delta i förbättringsmöten under sitt dag-pass.

Vi använder oss av all den kompetens som finns i huset, om bara några få skulle göra allt själva blir det inte lika effektivt.

Hakija Kapetanovic, teknikchef.

Dokumentation i Excel

— Alla förbättringsförslag och åtgärder hanteras i en gemensam Excelfil, där varje grupp har sin egen flik. Här finns alla förbättringsförslag och prioriteringar för att skapa en tydlighet och för att alla enkelt ska kunna se helheten, fortsätter Hakija. Utifrån Excelfilen kan vi sammanställa statistik över antalet förbättringsförslag och om och när de genomförts. Det skapar en tydlig bild över hur varje grupp ligger till och om någon behöver stöttning. Har någon grupp behov av hjälp kan medarbetare och ledare byta grupper sinsemellan för att avlasta varandra.

Positiva effekter

LEAX har fått många positiva effekterna genom sitt arbetssätt, där runt 250 arbetstimmar avsätts per månad, summerar Kjell Carlsson .

— Vi har under 2019 genomfört i snitt 3 förbättringar per anställd. Vi har förbättrat kvaliteten, fått bättre FO (försäljningsomkostnader), snabbare leverans och både nöjdare medarbetare och kunder. Vad som är en förbättring avgör respektive grupp. Anser förbättringsgruppen att deras förslag är en förbättring så genomförs den som en förbättring.

Fler bilder från LEAX i Falköping
LEAX fick hjälp av Högskolan i Skövdes forskning

I våras besökte LEAX Industrifrukosten på ASSAR och berättade om deras samarbete med Högskolan i Skövde inför en investering till sitt produktionsflöde.

Läs mer om samarbetet mellan LEAX och Högskolan

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT nätverk.

Industriell utvecklare

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriell utvecklare

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare

Hållbart medarbetarskap tryggar Furhoffs framtid

Vi har besökt Furhoffs Rostfria för att höra mer om vad hållbarhetsarbete innebär för dem. Björn Furhoff är ägare och…

6 mars, 2020 — Lästid 9 min

Information | Medarbetare

Så kan din kommun jobba mer cirkulärt

Det senaste numret av tidningen ”Kommunal ekonomi” har tema cirkulär ekonomi och reder ut många av begreppen inom cirkulär ekonomi…

2 april, 2020 — Lästid 5 min

Information | Tips från IDC

Aktuella insatser och behov med anledning av Covid-19

Senast uppdaterad 2020-04-02. Med anledning av viruset Covid-19 (Coronaviruset) är det viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder…

2 april, 2020 — Lästid 5 min

Delägare

Hållbarhetsarbete skapar mervärde för Skandia Elevator

Mitt ute på landsbygden strax utanför Vara i Arentorp ligger Skandia Elevator. Vi åkte dit för att höra vad hållbarhet…

25 mars, 2020 — Lästid 9 min