Forskning stärker industrins konkurrenskraft

Den 5 februari bjöd ASSAR och Högskolan i Skövde in till en Industrifrukost för att på ett konkret sätt visa hur forskning kan utveckla produktionen hos ett tillverkande industriföretag. Tobias Björck, koordinator för ASSAR, hälsade alla välkomna och berättade att detta var den första av fyra Industrifrukostar som kommer hållas under året.

Magnus Holm, lektor vid institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, inledde morgonen med att fråga de drygt 50 deltagarna ”kommer ni arbeta med att utveckla och optimera er produktion de kommande tre – fyra åren? Många nickade till svar. Det var tydligt att optimering och utveckling står högt upp på många industriföretags agendor.

Högskolan stöttar industrin

Högskolan vill skapa ännu bättre förutsättningar för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv och bidra till en mer värdeskapande samproduktion genom att sprida kunskap, metoder och verktyg. Magnus pratade även om kunskapsöverföring till och från små och medstora tillverkande industriföretag. Forskningen behöver få större inblick i och förståelse för industrins utmaningar och behov, det ger Högskolan större möjlighet att stötta industrin på ett effektivt sätt, menar Magnus.

– Företagen bestämmer själva sin ambitionsnivå och Högskolan är med och stöttar, det enda du betalar med är din tid. Vi har projekt inom framtidens industriella operatör, prediktiv modellering, virtual commissioning, data-mining i ”rå” produktionsdata samt datadriven och optimal balansering av produktionssystem, säger Magnus Holm.

LEAX simulerade inför en nyinvestering

Vad ett samarbete med Högskolan kan leda till berättade LEAX Skaraborg om. LEAX tillverkar bland annat komponenter till fordonsindustrin och stod inför en nyinvestering då de skulle börja producera fyra nya kugghjulsartiklar. Inför anläggning av den nya produktionslinan fick de hjälp med simuleringsteknik via en student från Högskolan i Skövde som skulle göra sitt examensarbete. Studenten arbetade fram en simulering av produktionsflödet medan det fortfarande var i planeringsstadiet, något som besparade LEAX onödiga kostnader och arbete.

Anders Gustafsson, Bjarne Forsberg och Hakija Kapetanovic från LEAX Skaraborg.

– Samarbetet med Högskolan gjorde att vi i ett tidigt skede fick lärdomar och slapp begå dyra misstag. Med hjälp av simulering kunde vi i förtid upptäcka brister i vårt produktionssystem och parera dem, det gav oss jättemycket, säger Anders Gustafsson, Bjarne Forsberg och Hakija Kapetanovic från LEAX Skaraborg.

Kontakta på LEAX för mer information om samarbetet.

Skövdevillan ser många fördelar med samarbete

En av deltagarna som kommit till frukosten för att höra vad det finns för samarbetsmöjligheter med Högskolan var Christian Grane, VD på Skövdevillan.

Christian Grane, VD på Skövdevillan, vill öka sitt samarbete med Högskolan.

– Många företag inom träindustrin har länge kört på i samma fotspår. Vi ser vilken utvecklingspotential det finns och vill jobba med förbättringar för att kunna vara ledande inom branschen. Vi är så pass små än vilket gör att en omställning mot till exempel automation skulle gå ganska snabbt och kan vi samarbeta med Högskolan har vi mycket att vinna. IDC har varit en av flera viktiga samarbetspartner som har hjälpt oss på rätt väg. Ett bra samarbete, och gärna med flera parter, betyder väldigt mycket, utan det hade vi inte kommit så långt som vi gjort.

Nya kurser vid Högskolan i Skövde för att stärka industrin

Under 2019 kommer flertalet nya kurser att vara sökbara vid Högskolan i Skövde just för att ytterligare stötta industrin i det så kallade livslånga lärandet. Det handlar om kurser för medarbetare som redan idag arbetar i industrin både på grundläggande nivå, avancerad nivå, specialistkurser och på forskningsnivå. Redan nu finns grundläggande LEAN-utbildning och underhållsteknik och driftsäkerhet.

Andra kurser på 3 – 4 heldagar som kommer under 2019 är bland annat virtuell robotik, virtuell igångkörning (virtual commissioning) och en kurs i möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd.

Fler exempel på samarbetsmöjligheter är examensarbete och praktikanter, att delta på workshop och seminarium på ASSAR eller att ha en gästforskare.

Har du frågor om samverkan med Högskolans forskare inom industriell optimering och utveckling eller om kurser skräddarsydda för ditt företag, kontakta Magnus Holm på Högskolan i Skövde.

Nästa Industrifrukost är den 7 maj. Mer information kommer.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Resan med projektet Catalyst har nått sitt slut

Catalyst är projektet som har jobbat för ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer…

30 augusti, 2023 — Lästid 4 min