Så stärker Hjo kommun näringslivsklimatet

Kristina Mustajärvi är näringslivschef för Hjo kommun och vi träffade henne för att höra hur kommunen driver näringslivets utveckling.

Hjo kommun har drygt 1000 registrerade företag inom differentierade branscher, allt från industri, grön näring, tjänsteföretag, besöksnäring och kultur. Flera är i framkant inom sina områden och många generationsväxlingar har skett de sista åren samt rejält med nyinvesteringar i kompetens och teknik.

Ny näringslivsstrategi

En ny näringslivsstrategi håller på att ta form och kommunen har som ambition att stärka näringslivsklimatet tillsammans med Hjo Näringsliv. Kännedom om Hjo näringsliv bygger lokal stolthet och ger många goda ambassadörer, säger Kristina. Som exempel har ett antal filmer tagits fram som visar några av de företag som finns i kommunen.

-Näringslivsstrategin ska signalera att det är positivt att verka tillsammans i Hjo kommun och verksamheten ska drivas gemensamt av alla våra olika verksamheter. Både skola, samhällsbyggnad och politik. Den ska vara enkel och tydlig och det är viktigt att vi belyser de viktiga strategiska frågorna och jobbar med dem så utvecklingen inte stannar av. Vi har ett stort engagemang bland näringsidkarna i kommunen och det finns en stolthet, vilket givetvis är jätteroligt.

Det finns en stolthet i Hjo kommun, vilket givetvis är jätteroligt, säger Kristina Mustajärvi.

Samverkan med näringslivet

Genom att lyssna av näringslivet har kommunen kommit fram till några gemensamma punkter att satsa mer på. Det gäller entreprenörskap, att näringslivets kontakter med skola och samhällsbyggnadkontakter stärks, tema- och branschträffar samt gemensam marknadsföring. Och Kristina har många planer för det fortsatta arbetet.

-Tema och branschmöten prioriteras istället för stora allmänna möten. Vi har fokuserat på frukost- och lunchmöten då näringlivet har undanbett sig kvällmöten, och uppslutningen har varit stor. En annan uppskattad aktivitet har varit gemensamma företagsbesök. Vår marknadsföring av näringslivet tillsammans med platsvarumärket ”I Love Hjo” uppskattas av både industri, handel och LRF.

Ju mer samverkan desto bättre resultat.

Planer för Studie- och yrkesvägledning

Hjo skola ska utveckla en SYV-plan, studie- och yrkesvägledningsplan, med hjälp av näringslivet för att skapa planerade näringslivskontakter med eleverna. Kristina har initierat möte mellan rektorer, SYV och UF, Ung Företagsamhet, för att diskutera UFs grundskolekonceptet och vilka möjligheter Hjo skola har att ta del av den.

-Vi hoppas skriva ett ”letter of intent” mellan skola och UF vilket kommer gynna både näringsliv och skola. Utifrån detta ska skolan tillsammans med mig och Hjo näringsliv ta fram en illustrerad ”SYV-trappa” som visar vilka möjligheter eleverna har i de olika årsklasserna. Trappan ska innehålla minst en näringslivskontakt eller aktivitet per år från förskoleklass till och med årskurs nio. En förväntan byggs då upp inför vad eleverna erbjuds nästa år, som att till exempel att få testa Ung Drive eller åka med till Elmia Subcontractor.

Vill attrahera unga nyföretagare

Hjo kommun har valt att finansiera ett eget Nyföretagarcentrum tillsammans med Hjo näringsliv och med Nyföretagarcentrum Skaraborg. Nyligen hade Kristina en informationsträff med UngDrive, UF och Hjo Nyföretagarcentrum för att diskutera entreprenörskap. Både Kommunstyrelsen och tjänstemän var inbjudna.

-Vi träffades för att prata om vilka möjligheter vi har för nyföretagande här i Hjo och hur vi kan attrahera unga att starta eget. UngDrive, som ger unga möjligheten att driva företag under sommarlovet, har varit väldigt lyckat där de blir coachade av unga entreprenörer. Bland annat har Andreas Wilhelmsson, från Ljusgårda – klimatcertifierad inomhusodling, varit med och coachat. Andreas är även med och leder UngDrive i Skaraborg.

Alla ungdomar måste inom snar framtid få möjlighet att välja att starta och driva ett UF-företag och plocka 100 poäng i entreprenörskap oavsett val av gymnasieprogram, åtminstone bör detta erbjudas inom ramen för individuellt val.

UF bör erbjudas till alla gymnasieelever

Kristina anser att UF som är internationellt på gymnasienivå ska erbjudas alla gymnasieelever i Skaraborg.

-Alla ungdomar måste inom snar framtid få möjlighet att välja att starta och driva ett UF-företag och plocka 100 poäng i entreprenörskap oavsett val av gymnasieprogram, åtminstone bör detta erbjudas inom ramen för individuellt val.

Öppet Hus på industrin

Andra aktiviteter för att väcka ungas intresse för teknik och tillverkande industri är Öppet Hus på Industrin. Tidigare har kommunen genomfört detta vid två tillfällen, då deltog över 20 industriföretag.

-Redan nu har vi bokat in 26 september som arbetsdatum för hösten 2019. Då håller vi åter öppet för skolor, allmänhet men även andra industrier, kunder och leverantörer är hjärtligt välkomna!

Hur jobbar ni med utbildning och etablering i näringslivet?

– Vi har till exempel ordnat exportutbildningar med Business Sweden vid två tillfällen samt Affärsengelska. Dessa utbildningar blev väldigt uppskattat och vi arrangerar det gärna igen. Kommunalförbundet har precis anställt två etablerare för att kunna paketera de erbjudanden vi har i Skaraborg. Det kan till exempel vara potentiell mark, potentiella lokaler eller andra möjligheter som finns för att locka hit ännu fler. Vår satsning på ett Eget Nyföretagarcentrum har gett positivt resultat. Vi ligger på plats 70 i Svenskt näringslivs kommunranking vad gäller etablering av nya företag och hoppas kunna klättra ytterligare. Vår lokala förankring har gett oss flera mentorer. Vi bjuder in Företagens Vänner och arrangerar studiebesök. Vi bygger nätverk och initierar entreprenörskap med Hjo skola, Folkhögskola och Högskolan i Skövde.

Det finns en större möjlighet att vi lyckas locka potentiella nyetablerare till Hjo och Skaraborg om vi utgår från befintligt näringsliv.

Samverkan med befintligt näringsliv

Det mest avgörande för nyetableringar är samverkan med befintligt näringsliv, fortätter Kristina. Det finns en större möjlighet att vi lyckas locka potentiella nyetablerare till Hjo och Skaraborg om vi utgår från befintligt näringsliv. Deras kompetens, behov av komplement, kanske deras kunder och leverantörer och intresse av kluster är avgörande för Skaraborgs tillväxt. Vi vill kunna erbjuda internationella skolor och vi måste visa mod och våga agera testarena för nya innovationer. Detta tillsammans med de satsningar vi gör för att skapa attraktiva boenden och attraktiv fritid ska förhoppningsvis bidra till Hjo kommuns tillväxt.

Kompetensförsörjning

Företagen i Hjo har som många andra stora utmaningar med att tillgodose industrin med kompetens.  I dagsläget saknar vi bland annat svetsare och CNC-operatörer. Genom att kontakta Lernia i Skövde och Arbetsförmedlingen kunde en avstämning mot industrin göras för att kartlägga deras kompetensbehov.

-Vi ordnade en speed-dating tillsammans och bjöd in arbetssökanden som vi försökte matcha. Konceptet var relativ lyckat och vi hittade tre personer som kan bli föremål för rekrytering efter genomförd utbildning.

Hur samverkar ni med andra kommuner?

-Vi samverkar på flera plan, till exempel har vi en avsiktsförklaring tillsammans i HjoTiBorg, Hjo – Tibro – Karlsborg. Hjo Näringsliv har gemensamma projekt med Falköping, Skövde och Tidaholm. Leader Östra Skaraborg som har kontor här i Hjo vilket ger flera projektmöjligheter mellan Skövde, Falköping, Tidaholm, Tibro, Hjo, Habo och Mullsjö. Tre Trästäder bygger på samverkan mellan Hjo, Eksjö och Nora. Men allt som oftast samverkar alla vi 15 kommuner tillsammans i Skaraborgs kommunalförbund. Aktuellt just nu är vår gemensamma satsningar på Förenkla Helt Enkelt och Business Skaraborg för att analysera och paketera Skaraborgs USPar för potentiella internationella etablerare. Nu senast hade vi en gemensam samverkansaktivitet mellan fem kommuner och våra 65 utställande företag på Elmia Subcontractor i syfte att bygga och starka nätverk i Skaraborg.

Nu senast hade vi en lyckad gemensam aktivetet mellan fem kommuner och våra 65 utställande företag på Elmia Subcontractor i syfte att bygga starka nätverk i Skaraborg.

Om du får vara lite visionär, hur ser Hjo kommun ut om 20 år?

Då är vi 12000 invånare och varannan Hjo-bo driver eget företag. Våra industrier har tillsammans skapat en välkänd testarena för ny teknik och nya innovationer och Grön Näring har skapat flera inomhusodlingar. Hjo är staden med fokus på möjligheter; en internationell skola som erbjuder flera språk, spetsmatte och innovationskunskap, entreprenörskap och starta-eget-utbildning till alla. Och såklart en SYV-trappa som är känd som landets bästa. Besöksnäringen utvecklas med mer outdoor året runt, träning, hälsa, kultur och mer vattenaktiviteter, båtplatserna är tredubblade, vi har byggt ett kallbadhus och en fantastisk strandpromenad på Vättern. Fler attraktiva bostäder vid och på Vättern och mötesplatserna är fler än någonsin.

Industrin på Youtube

Hjo näringsliv har tillsammans med tillverkande industri och Wettern kommunikationsbyrå tagit fram filmer som snabbt och effektivt berättar om företagens verksamheter, branscher, nationella och internationella marknader, antal anställda, omsättning, innovationer, ny teknik och vad som är på gång.

-Syftet är att skapa kännedom, bygga lokal stolthet och sätta Hjo Näringsliv på kartan. Filmerna ramas in med flygbilder över Hjo hamn för att stärka platsvarumärket I Love Hjo, berättar Kristina. Skolor, högskolor och arbetssökande kan se filmerna så de får en bild av vilka företag som finns, vad de gör för att bland annat skapa ett intresse i val av praktik och framtida jobbansökningar. Vi visar filmerna för Hjobor, befintligt näringsliv och för eventuella nya etablerare för att de lättare ska få en förståelse för vilket utbud som finns i Hjo.

Fler filmer om Hjo näringsliv

Hur var responsen bland företagen?

Responsen har varit väldigt bra och fler företag har kommit och frågat om vi inte kan göra en film med dem. Jätteroligt, klart att vi ska göra fler filmer tillsammans. Närmast i tiden ligger en film för att lyfta handeln i jultid och internt ska vi hjälpa samhällsbyggnadskontoret att beskriva hur ett bygglovsärende går till och beskriva processerna kring olika planarbeten. Att samarbeta runt ett filmprojekt skapar ett naturligt nätverk,  ju mer vi samverkar desto bättre resultat!

Kontakta Kristina om du vill veta mer om Hjo kommun:

  0730-35 17 44

Vill du berätta om din kommun?

Vill du också berätta om din kommuns näringslivsutveckling och framtidsvisioner?
Hör av dig till någon av oss på IDC.

 

Kontaktuppgifter hittar du här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min