Så kommunicerar du ditt hållbarhetsarbete

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete bidrar till, och är en viktig strategi, för att ett företag ska stå sig konkurrenskraftig och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Men hur gör man? Vad ska man tänka på? Under en Fokusträff höll Karin Karedal och Martin Alm från CSR Västsverige en informationsrik föreläsning om att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Träffen inleddes med att deltagarna fick reflektera över vad hållbarhet betyder för dem. Det kan vara att skapa balans i samhället inför vår framtid, att jobba långsiktigt, att ta ansvar för oss som lever nu och i framtiden. Det kan till och med vara en förutsättning för allt!

Att jobba med hållbarhet är värdefullt för ett företags fortsatta konkurrenskraft, för att visa kunder och leverantörer hur man uppfyller omvärldens krav och ny lagstiftning. Det är viktigt för att hänga med i offentliga upphandlingar, för globaliseringen och för att minska risker. Men även för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Karin Karedal och Martin Alm från CSR Västsverige pratade hållbarhetskommunikation.

Agenda 2030 är en företagsmöjlighet

Karin och Martin fortsatte föreläsningen med att prata om hållbar utveckling med Agenda 2030 och de 17 globala målen.

—  Se Agenda 2030 som en företagsmöjlighet som gäller alla. Använder man Agenda 2030 som grund blir det tydligare att kommunicera. Det skapar en gemensam grund för företaget att utgå från i sitt arbete och en möjlighet att tydliggöra vad det betyder för ditt företag. Det är lätt att fastna i känslan att det arbete företaget gör känns som vardagsmat, men även detta är viktigt att kommunicera. Kanske tycker man inte att man kommit så långt, eller att det lilla man gör inte är värt att kommunicera. Men sitt inte tyst bara för att du tror att det ni gör inte är bra, det hjälper varken ditt företag framåt eller någon av era intressenter, betonade Karin och Martin.

—  Berätta även vad era ambitioner är och stegen mot ett uppsatt mål. Var transparent och var inte rädd att även berätta om brister och felsteg. Själva resan mot målet är lärorik både för er och för andra att ta del av. Lär ut era misstag, det ger snabbare framsteg för alla som får ta del av det, säger Martin.

Greenwashing och greenhushing

Begreppen greenwashing och greenhushing förekommer ibland i samband med hållbarhetskommunikation. Skillnaden på dessa två är att greenwash betyder att sticka ut hakan lite för mycket, och lova något som kanske sedan blir svårt att leva upp till. Greenhush däremot, det är att göra bra saker ur ett hållbarhetsperspektiv, men att inte berätta om det.

— Det kan upplevas som en utmaning att kommunicera så det landar rätt. Om du känner dig osäker på om det du vill kommunicera är rätt och riktigt finns marknadsföringslagen till din hjälp. Utöver det finns flera lagar kopplade till hållbarhet som är bra att känna till, bland annat visselblåsarlagen, avfallsförordningen, årsredovisningslagen och hållbarhetsrapportering, GDPR, Human Rights Due Diligence, arbetsmiljölagen, klimatdeklaration och corporate sustainability due diligence directive för att nämna några, förklarar Karin och Martin.

Nulägesanalys

Under Fokusträffen tipsade Karin och Martin om fler verktyg och metoder att ta hjälp av i sitt hållbarhetsarbete. En är att göra en nulägesanalys.

— Börja med att identifiera vad det är företaget tjänar pengar på, själva kärnverksamheten. Den behöver vara hållbar för att sedan kunna väva in hållbarhet i den övriga verksamheten. Tillverkar ni till exempel dörrar ska de vara hållbara. Fundera sedan på vad gör ni för aktiviteter kopplade till er kärnverksamhet som redan idag är hållbara, och hur ni gör det, säger Karin.

— Ett annat verktyg för att identifiera vart ni står i ert hållbarhetsarbete idag är att placera in företaget i hållbarhetstrappan. På trappsteget längst ner hamnar bakåtsträvaren som förnekar och försöker bromsa utvecklingen. Följt av sjusovaren, som inte alls vet vad hållbarhet är. På trappsteg nummer tre hittar vi följaren, som följer lagen men inte mer. Sedan kommer utvecklaren som är proaktiv och ligger steget före. Högst upp sitter visionären som leder utvecklingen och är bäst i klassen, förklarar Martin.

Väsentlighetsanalys

Efter hållbarhetstrappan kan det vara läge att göra en väsentlighetsanalys för att reda på hur ni prioriterar ert hållbarhetsarbete.
Det handlar till exempel om att;

  • Avgränsa och väga insats mot effekt.
  • Identifiera utmaningar, både befintliga GRI – Home (globalreporting.org) och framtida.
  • Säkerställa att er verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna.
  • Underlätta kortsiktigt och långsiktigt arbete genom en prioriteringsordning.
  • Identifiera nya (affärs) möjligheter.

Som hjälp i arbetet kan du göra ett enkelt diagram där du viktar insats mot effekt. Se bilden till höger. En låg insats som ger stor effekt är givetvis bra. Men väg även in en stor insats – ger den hög effekt kanske det är värt det? Utgå från er verksamhet när du gör bedömningen. Hur stor del av verksamheten berörs? Hur stor är påverkan på samhälle och miljö?

Att kommunicera till personas

När du kommunicerar ditt hållbarhetsarbete, fundera på vem det är du vänder dig till. Genom att ta hjälp av personas förstår du din målgrupps behov, mål, attityder och beteenden bättre. En personas är helt enkelt exempel på dina olika kunder. När du tar fram dina personas kan du ha hållbarhetstrappan till hjälp och prova att kommunicera en produkt till olika kunder utifrån vad som attraherar den här kunden. Till exempel kan en ”utforskare” gilla att vara först med ny teknik. ”Framgångsträvaren” vill göra en bra affär. ”Samhällsfokuserad” attraheras av att bidra till mindre utsläpp. ”Bevarare” kanske attraheras av att ha en trygg elförsörjning.

Krav på hållbarhetsrapportering

Under Fokusträffen kom tips kring rapportering av hållbarhetsarbete upp och vad man ska tänka på. Här kommer ett par länkar med information kring rapportering.

Ett förslag till ett nytt direktiv om företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) har presenterats av EU-kommissionen. Bland annat utvidgas kraven till att omfatta samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU. Kommissionen ska anta en första uppsättning av standarder senast den 31 oktober 2022. Enligt förslaget till direktiv ska hållbarhetsrapporten lämnas i förvaltningsberättelsen, det vill säga som en del av årsredovisningen.

När det gäller klimataspekter är TCFD:s rekommendationer en bra utgångspunkt, eftersom de redan är integrerade i NFRD (Non Financial Reporting Directive) genom icke-bindande riktlinjer från EU-kommissionen. Ett tips är att läsa mer om TCFD:s (Task Force
on Climate-related Financial Disclosures) rekommendation på pwc:s hemsida. Du kan även ta hjälp av GRI (Global Reporting Initiative) som är en internationell oberoende standardorganisation som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera deras effekter på frågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.


IDC och projektet Catalyst

IDC West Sweden AB arrangerar regelbundet Fokusträffar i försäljning inom ramen för projektet Catalyst – För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Framtidssäkrad företagsutveckling — våren 2022

Många är de företag som under våren målmedvetet och framgångsrikt jobbat för att stärka sin konkurrenskraft tillsammans med oss p…

20 juni, 2022 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarna riktar sig till små och medelstora…

10 juni, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

När restströmmar blir till nya träprodukter

Produktutveckling där man utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, men det…

9 juni, 2022 — Lästid 5 min

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

23 juni, 2022 — Lästid 2 min