Så kommunicerar du ditt hållbarhetsarbete

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete bidrar till, och är en viktig strategi, för att ett företag ska stå sig konkurrenskraftig och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Men hur gör man? Vad ska man tänka på? Under en Fokusträff höll Karin Karedal och Martin Alm från CSR Västsverige en informationsrik föreläsning om att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Träffen inleddes med att deltagarna fick reflektera över vad hållbarhet betyder för dem. De svar de lämnade var att det kan vara att skapa balans i samhället inför vår framtid, att jobba långsiktigt, att ta ansvar för oss som lever nu och i framtiden och att det till och med kan vara en förutsättning för allt!

Karin Karedal och Martin Alm från CSR Västsverige pratade hållbarhetskommunikation.

Agenda 2030 är en företagsmöjlighet

Vidare går Karin och Martin igenom olika grunder kring hållbarhets begreppet så som agenda 2030 och de 17 globala målen. De försöker förmedla att hållbarhetsarbetet kan vara värdefullt av en rad olika anledningar. Det kan innebära att skapa en konkurrenskraft mot andra aktörer på marknaden, minska affärsrisker eller att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Varje företag behöver hitta var värdet finns för dem själva och förtydliga hur deras hållbarhetsarbete ska se ut. Vad är hållbarhet för vår verksamhet? Vilket syfte fyller den?

Berätta det ni gör och varför

Karin och Martin fortsätter sedan med att förklara att hållbarhets kommunikation, enkelt förklarat, handlar om att berätta för sina intressenter om insatser, aktiviteter och förändringar som görs i hållbar riktning. Det vill säga berätta det ni gör och varför ni gör det! Det är lätt att fastna i känslan att arbetet känns som vardagsmat, men även detta är viktigt att kommunicera. Det är viktigt att vi inte sitter tysta bara för att vi tror att det vi gör inte är bra nog, det hjälper varken ditt företag framåt eller någon av era intressenter. Vi behöver skapa en transparent miljö där vi både kan påverka och lära av varandra. Här spelar kommunikationen en stor roll.

Verktyg för hållbarhetsarbete

Karin och Martin går därefter igenom olika verktyg för att skapa ett strategiskt hållbarhetsarbete och en tydligare kommunikation. De går exempelvis igenom grunderna till nuläges- och väsentlighetsanalys som är viktiga för att skapa en gemensam bild av var företaget befinner sig idag och hur de ska prioritera i framtiden. Hållbarhet är ett brett och komplext område och vi behöver vara duktiga på att prioritera att göra insatser där vår påverkan är som störst. Karin och Martin går avslutningsvis igenom grunderna till ”Målgruppsarenan” som är ett analysverktyg framtaget av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) för att underlätta hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete till olika målgrupper.


IDC och projektet Catalyst

IDC West Sweden AB arrangerar regelbundet Fokusträffar i försäljning inom ramen för projektet Catalyst – För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande

Nytt erbjudande inom social hållbarhet

Vi på IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center West Sweden i frågor rörande social hållbarhet…

16 januari, 2024 — Lästid 1 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min