Så kan du mäta din cirkularitet

Hur mäter man hur cirkulära ens produkter är, eller går det till och med att mäta hur cirkulär en hel verksamhet är? Under ett webbinarium, arrangerat av projektet Circular Hub, fick deltagarna mer kunskap kring vilka mätetal som kommer att bli viktiga för att styra ett företag i en cirkulär ekonomi.

Talare från tre olika företag presenterade sina erfarenheter och fakta kring hur man kan mäta sin cirkularitet. Robert Boyer från RISE, Maja Jacobsson från Miljögiraff och Johanna Ljungberg från Kinnarps Gruop.

Cirkulära mätetal ur tre dimensioner

Robert Boyer från RISE tipsade om att mäta sin cirkularitet utifrån tre dimensioner; recirculation, endurance och utilization, för att sedan välja den som fungerar bäst för din verksamhet.

C-måttet

Ett mått som RISE varit med och tagit fram är C-måttet.  Måttet tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat och alltså använts tidigare och hör till området recirculation. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten vilket gör att till exempel återanvänd koppar ger ett betydligt högre cirkularitetsvärde än exempelvis samma mängd återanvänt träspån. C-måttet mäter inte användning eller hur länge en produkt lever. Läs mer om C-måttet och beräkningar för möbler från Cirkulära Möbelflödens utbildningsmaterial.
Så här räknas måttet ut:

Mät produktutveckling, affärsmodell eller affärsidé

Maja Jacobsson från Miljögiraff pratade om att mäta klimatpåverkan för att driva hållbara affärer. En rekommendation är att mäta ur tre perspektiv; produktutveckling, affärsmodell eller affärsidé.

Produktutveckling: Om vi ska mäta klimatpåverkan på möbler görs det genom det internationella EPD systemet (Environmental Product Declaration) som grundas på livscykelanalyser, miljöproduktdeklaration, allmänna programinstruktioner och produktkategoriregler. Dessa mäts i deklarerad enhet, GWP (global warming potential), per produkt – klimatpåverkan per produkt. Som hjälp för att mäta dessa värden finns bland annat Ecodesignstudio. Läs mer om EcoDesignStudio

Affärsmodell: Här mäts klimatpåverkan per funktion (GWP/funktion). Om till exempel en stol återbrukas under en 20-årsperiod halveras den totala klimatpåverkan. Se bilden nedan.

Affärsidé: Mäter GWP/krona. Ett exempel är att till exempel sälja en möbel som tjänst. Då går klimatpåverkan, i jämförelse med en linjär affärsidé, ner från 0,0662 kr/CO2 till 0,00287 kr/CO2.

— En utveckling behöver ske inom framförallt produktutveckling, cirkulära affärsmodeller, nya affärsidéer och vi behöver få in fossilfri energi i systemet. Ur ett livscykelperspektiv, med tanke på de faser en produkt går igenom vid tillverkning, är det materialhanteringen och energin i produktion som har störst påverkan på klimatet, uppemot 80%, avslutade Maja Jacobsson.

ME-måttet mäter värdet på en produkt över tid

Johanna Ljungberg från Kinnarps berättade om hur de testat ett mått som mäter hur en produkt behåller värdet över tid. Måttet har de valt att kalla ME-måttet. Det visar sambandet mellan kostnaden för att hålla värdet på produkten så högt som möjligt under en viss tidsperiod delat med värdet på själva produkten. Det handlar om värdebevarande över tid, vad det kostar i underhåll eller renovering eller uppdatering för att hålla värdet på en produkt. ME-måttet är särskilt lämpat för till exempel hyresmodeller.

Aspekter som spelar roll i den här beräkningen är:
  • Den förväntade livslängden på produkten.
  • Vilka delar som är lätta att byta på produkten, och hur lätt det är att byta dem.
  • Hur tidskrävande en uppdatering av produkten är.
  • Livslängden på en produkt, hur mycket den ökar genom en uppgradering.
  • Trendkänslighet är också viktig, så inte produkten tappar i värde.

The Better Effect Index

Kinnarps har även utvecklat The Better Effect Index som är ett hållbarhetsbetyg för produkter där tre indikatorer visar hur hållbara de är: möjligheten att reparera eller återbruka produkten,  hur mycket av materialet som är återvunnet respektive återvinningsbart. Måttet mäter varje produkt inom sex olika områden: Råvaror och resurser Att inkludera C-måttet i sina kunders produktkatalog är ett tips som Kinnarps provat, för att se hur kommunikation runt cirkularitet påverkar köpbeslutet.

Se hela webbinariet om cirkulära mätetal

IDC och projektet Circular Hub

För cirkulär ekonomi och hållbara miljöer. Projektet Circular Hub jobbar med företag inom mode-, textil- och möbel och inredningsindustrin som är nyfikna på att jobba med cirkulära affärsmodeller. Circular Hub är en plattform som inspirerar, kartlägger företags nulägen och identifierar förbättringsmöjligheter

Projektet Circular Hub sker i samverkan mellan IDC West Sweden AB och Science Park Borås. Finansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden , Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och Skaraborgs kommunalförbund. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. 

Läs mer om Circular Hub

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Nästa Generations Drivlineproduktion – Now and Then

Ett hundratal deltagare kom för att lära sig mer om övergången till produktion av elektriska drivlinor, och stegen som behöver…

12 maj, 2023 — Lästid 11 min

Nätverk | Projekt

PT-dagen 2023: En hållbar produktionsteknik

Torsdagen den 1 juni hölls årets Produktionstekniska dag på ASSAR Industrial Innovation Arena. Tema för i år var ”En hållbar…

1 juni, 2023 — Lästid 8 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

Inredningssnickeriet tar hållbarhet till nästa nivå

Sibab grundades 1984 och hette då Snickarna i Blikstorp AB. Verksamheten startades med ambitionen att göra förstklassiga snickeriarbeten och inredningar…

24 maj, 2023 — Lästid 7 min