Circular Hub

Projektet för cirkulärt mode och hållbara miljöer

Plattformen vill lyfta pågående projekt och forskningsmiljöer. Genom en samlad drivkraft och samordnade åtgärder kan tillväxten och kunskapen lyftas inom cirkulär ekonomi. Projektet sker i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden AB.

Syfte

Syftet med projektet är skapa en plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer. Plattformen ska fungera som en möjliggörare och katalysator för utveckling av textil-, inrednings-, och möbelsektorerna i Västsverige och deras värdekedjor. Särskild vikt läggs på små och medelstora företag i regionen.

Mål

Circular Hub har som vision och övergripande mål att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi. Målet är även att få en minimering av miljöpåverkan avseende textil, mode, inredning och möbler.

Praktisk genomförande

Projektet kommer genom en Do-Tank verka för att företag, innovatörer och andra aktörer kan delta och påbörja satsningar för att förbättra produktiviteten, vidareutveckla sin hållbarhetsprofil och uppnå ytterligare tillväxt. Circular Hub kommer även att tillhandahålla lättillgängliga verktyg och metoder för att möjliggöra produkt- och affärslösningar, som bygger på principerna för cirkulär och hållbar ekonomi. Målet är att genom praktiskt genomförande få en betydande minskning av koldioxid och annan relevant miljöpåverkan.

Fyra aktiviteter

Fyra huvudaktiviteter kommer bidra till att Circular Hub kan uppnå sitt huvudmål: Projektledning, See, Learn och Do. Projektledning är den administrativa hörnstenen i plattformen som ska de till att plattformen och dess aktiviteter flyter på enligt plan.

Målgrupp

Målgruppen är små- och medelstora företag existerande och under utveckling inom textil, mode, inredning och möbler vilket också inkluderar verksamheter som design, tillverkning, handel och distribution.

Samverkanspartner

Det finns många cirkulära projekt inom Västra Götalandsregionen samt nationellt. Några projekt som är prioriterade inom arbetet för hållbara miljöer är:

Besök gärna circularhub.se

Finansiärer

Projektet Circular Hub sker i samverkan mellan IDC West Sweden AB och Science Center i Borås. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och Skaraborgs kommunalförbund. Science Park Borås inriktar sig på att arbeta med projektets del om cirkulärt mode och IDC inriktar sig på delen om hållbara miljöer. Fokus ligger på arbete inom Västra Götalandsregionen samt samverkan med Halland. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Cecilia om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

Industriell utvecklare

0500-50 25 06

Cecilia Karlsson

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 06