Så jobbar Lundbergs Möbler och White Arkitekter med cirkulär ekonomi

Projekt Circular Hub har träffat Lundbergs Möbler i Tibro och White Arkitekter i Göteborg som sedan länge har ett samarbete.

Båda har erfarenhet inom cirkulär ekonomi och vi fick höra deras tankar kring hur man kan få in mer av det cirkulära i samhället i stort och ute i verksamheterna.

Lundbergs Möbler tror på ökade krav på återbruk i upphandlingarna

Stefan Lundberg på Lundbergs Möbler i Tibro, ett av IDCs delägarföretag, har haft många samarbeten med White Arkitekter men rent generellt märks ingen stor omställning i arkitekternas uppdrag, säger Stefan.

-I själva upphandlingen märker vi ingen större skillnad, men däremot när vi pratar om våra produkter så är intresset för återbruk och cirkularitet stort. I  upphandlingarna finns väldigt sällan krav på återbruk inskrivet. Jag tror det beror på att vi än så länge vet för lite om hur vi ska ställa krav på återbruk i upphandlingarna. Arkitekterna har en viktig uppgift när de gör sina val av möbler. Det är deras ansvar att välja möbler som kan återbrukas. Kan vi då påverka deras agerande genom att berätta om hur vi som möbelproducent jobbar, för att till exempel sänka CO2 utsläppen, så bidrar vi till att alla tar ansvar.

Krav på Möbelfakta

Stefan tror möbelbranschen kommer få fler krav på återbruk i inredningsprojekt i framtiden.

-Kommunerna lyfter den här frågan mer och mer och jag tror vi kommer märka en stor förändring i upphandlingarna om bara två till tre år. Däremot märks redan nu en stor förändring, mot för bara några år sedan, i kraven på att produkterna ska vara märkta med Möbelfakta. Är inte produkterna märkta hamnar du aldrig ens på arkitekternas upphandlingsunderlag, framförallt när det gäller kommuner och landsting.

Stefan Lundberg, VD på Lundbergs Möbler.

Hur har er verksamhet förändrats i takt med miljökraven och Agenda 2030?

-Det är framförallt miljökraven som drivit oss och idag har vi mycket mer kunskap om våra produkter. Vart materialen kommer ifrån och hur mycket spill det blir. För oss har det inte varit någon stor omställning, det som tar tid är att skapa struktur i kartläggningen av information kring produkterna. För ett litet företag kan det vara ganska krävande att hitta struktur för all lagring och underhåll av information. Drömmen vore om det kom någon och erbjöd mig en programvara som håller all information uppdaterad och påminner mig om när det är dags att uppdatera mitt FSE-certifikat.

Ställ dig frågan – vad kan JAG göra? Istället för att fokusera på det vi inte kan förändra. Vi kan inte sitta och vänta på att andra ska lösa vissa frågor utan titta på vad vi faktiskt kan lösa själva, här och nu.

Vill nyttja trämaterial bättre

Stefan berättar att Lundbergs Möbler just nu har ett projekt ihop med White arkitekter för att nyttja trä mycket bättre.

-Idag är till exempel andelen spill från ask 60 – 65%. Allt trä som har en liten kvist i sig slängs för att branschen bestämt sig för att det inte är snyggt. Nu bygger vi ett helt nytt sortiment som tillåter att vi använder även dessa delar. Vi hoppas kunna lansera det i slutet av augusti.

Bordet StandByMe går att ta isär på 15 minuter.

Isärtagbart på 15 minuter

Bordet StandByMe är ett bord  som Lundberg Möbler utvecklade tillsammans med Ulf Linder och Kristina Lindqvist på KUB arkitekter. Bordet är möjligt att plocka isär med vanliga standardverktyg på 15 minuter och särskiljer benbockar, metall, trästag och skivan var för sig.

-Eftersom den är så enkel att plocka isär innebär det också att det går att byta reservdelar samt rekonditionera bordet på ett enkelt sätt, förklarar Stefan. När bordet är uttjänat är det enkelt att källsortera på rätt sätt. Detta är sedan några år ett krav i vår produktutveckling och där vi har haft fokus i vårt cirkulära arbete då vi själva har hela makten över genomförandet.

Vart ska en möbelprocenten börja med sitt cirkulära arbete?

-Ställ dig frågan – vad kan JAG göra? Istället för att fokusera på det vi inte kan förändra, som till exempel materialslag, hur träden fälls, eller beståndsdelarna i färg. På Lundbergs började vi där vi kunde, med återbruk. Vi ser till att våra möbler är lätta att återbruka om tio år. Där hittade vi en ingång där vi är oberoende av andra. Vi kan inte sitta och vänta på att andra ska lösa vissa frågor utan titta på vad vi faktiskt kan lösa själva, här och nu.


Susanna von Eyben, inredningsarkitekt på White Arkitekter.

Susanna von Eyben har jobbat med cirkulär ekonomi i tio år

Susanna von Eyben jobbar som inredningsarkitekt på White Arkitekter i Göteborg och har jobbat med cirkulär ekonomi i inredningsprojekt i mer än tio år.

Hur började din resa inom det cirkulära?

-Jag engagerade mig när projekt DMO, Design Med Omtanke, startade för cirka tio år sedan, tack vare projektet fick jag mer medvetenhet om resurshushållning. Sedan har jag kontinuerligt drivit frågan med både teoretiska modeller och i rena konkreta projekt som till exempel Möbelbruket vilket drevs av IDC West Sweden AB fram till och med 2018. DMO steg två drivs av Skaraborgs kommunalförbund, finansieras av Västra Götalandsregionen och vänder sig till kommuner i regionen. Deltagande kommuner lär sig mer om upphandling, inköp och miljöarbete vilket ska ge ökad återanvändning av kommunernas egna möbler, mer medvetna val och mer kunskap kring cirkulär ekonomi.

Det går ju faktiskt att göra något av det som oftast bara ögat tröttnat på genom att se material som en resurs. Många gånger handlar det om vad jag INTE behöver göra eller vad jag INTE behöver köpa.

Oftast bara ögat som tröttnat

Det gäller att få med alla i värdekedjan, det hjälper inte att bara utbilda en nivå, alla behöver ett kunskapslyft för att det ska bli något av det, svarar Susanna på frågan om vart vi ska börja lära ut cirkulär hållbarhet för att det ska ge störst effekt.

-Det gäller att inte ge sig och alltid ställa frågorna till leverantörer och kunder och hela tiden mata in det cirkulära tänkandet. Det är ett ständigt kunskapsutbyte där jag lär ut till någon annan det jag i min tur lärde mig. Det går ju faktiskt att göra något av det som oftast bara ögat tröttnat på genom att se material som en resurs.

Bättre beställare ger bättre lösningar

Susanna är återigen engagerad i projekt DMO som nyss startat upp för att lära kommuner beställarkompetens.

-Vi vill nå flera led, allt från avtalsskrivare till förskolor. Ju bättre beställare vi får, ju bättre lösningar. Som arkitekt försöker vi alltid komma med en smartare lösning än beställaren förväntat sig och leda in dem i de cirkulära tankemönstren. Vi frågar alltid vad de har sedan tidigare innan något kasseras. Till exempel kan en kund tro att all inredning måste bytas ut för att det är trasigt. Oftast går det alldeles utmärkt att laga och det blir både en ekonomisk och miljömässig vinning. Beräkningar vi gjort visar att en stol som återbrukas till exempel blir 40 – 60% billigare. Många gånger handlar det om vad jag INTE behöver göra eller vad jag INTE behöver köpa.

Relation till egna möbler

Genom de inredningsuppdrag Susanna jobbat med har hon upptäckt ett återkommande beteende hos brukaren av begagnade möbler.

-Möbler som har slitits av dig själv på ditt eget kontor kan du ofta tänka dig att fortsätta använda ganska slitna, för du vet liksom var smutsen kommer ifrån. Däremot är det inte lika tilltalande om det kommer begagnade möbler någon annanstans ifrån. Brukaren får en starkare relation till sina egna möbler än om det kommer från någon annan.

Circular Hub ger hjälp i omställningen mot en mer cirkulär affärsmodell

Projekt Circular Hub ökar kunskapsnivån och tillgängliggör forskning i omställningen från en linjär till en mer cirkulär affärsmodell. Som företag får du hjälp genom till exempel praktisk workshop, bli ihopkopplad med andra aktörer i branschen eller genom coachande stöttning i resan mot att öka graden av cirkuläritet. Circular Hub vänder sig i första hand till möbel- och inredningsbranschen i Västra Götaland. Läs mer och prenumerera på Circular Hubs nyhetsbrev.

Vill du vet mer?

Kontakta Cecilia om du vill veta mer om hur ditt företag kan jobba med cirkulär ekonomi.

Industriell utvecklare

0500-50 25 06

Cecilia Karlsson

Industriell utvecklare

Det fantastiska med IDC är att vi har en arbetsplats där vi verkligen är med och påverkar. Att vara en del av att utveckla vår region är en härlig känsla. Att samtidigt omges av mycket kompetenta kollegor och en ständig omvärldsbevakning är så roligt och utvecklande, jag lär mig något nytt varje dag!

Jag började här hösten 2016 i rollen som upphandlings och utbildningskoordinator i projektet Kompetensnavet. Efter en föräldraledighet fortsatte jag sedan som projektledare i projektet Circular Hub. Tidigare har jag haft koordinerade roller inom marknadsföring och försäljning, bland annat inom maskinuthyrnings- och belysningsbranschen med en examen från IHM Business School.

När jag inte jobbar umgås jag med min familj, klurar på nästa inrednings- eller trädgårdsprojekt eller sätter mig på yogamattan. Att få bjuda över vänner på en smarrig middag gör mig glad, allra helst om vi planerar nästa spännande resa. Att resa till nya länder och kontinenter för att ta del av andra kulturer och njuta av vacker natur är något som ligger mig varmt om hjärtat. Just därför valde jag en jordglob till mitt personliga foto. Den står för mitt brinnande intresse av att utforska världen och att få sätta fötterna på den afrikanska röda jorden igen är något jag längtar efter.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 06

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Forskning stöttar företag i den fjärde industriella revolutionen

I forskningsprojektet TWIN vid Högskolan i Skövde har forskare tillsammans med tillverkningsindustrin utvecklat så kallade simulerade eller digitala tvillingar; en ny…

24 mars, 2020 — Lästid 4 min

Delägare

Hållbart medarbetarskap tryggar Furhoffs framtid

Vi har besökt Furhoffs Rostfria för att höra mer om vad hållbarhetsarbete innebär för dem. Björn Furhoff är ägare och…

6 mars, 2020 — Lästid 9 min

Medarbetare | Projekt

Thomas berättar om sin resa med IDC

Thomas Nilsson har varit VD för IDC sedan starten 2007. Det var ett känslosamt månadsmöte när han berättade att det…

3 april, 2020 — Lästid 18 min

Information | Projekt

Projekt Möbelbruket skapade cirkulära omställningar

Projekt Möbelbruket drevs av IDC mellan åren 2016 – 2018 med Jenny Ekman som projektledare. Möbelbruket hade i uppdrag att…

29 januari, 2020 — Lästid 9 min